Nasjonale prøver – resultater 2022/23

Årets resultater er nå klar, og offentlige. Årets test er endret til å passe ny læreplan, noe som gjør at det knyttet seg mer usikkerhet til hvordan elevene sin kompetanse ville vise igjen i testen. I tillegg var det usikkerhet knyttet til om pandemien ville gi utslag. Det viste seg at vi ikke trengte å være urolig, resulatene er gode.

5.trinn
  • Lesing: 53 poeng (nasjonalt 50)
  • Regning: 54 poeng (nasjonalt 50)
  • Engelsk: 52 poeng (nasjonalt 50)

Resulatene viser at begynneropplæringen 1.-4.trinn gir elevene et faglig godt utbytte. Det er i tråd med læreplanen, og ikke minst gir det hver enkelt elev bedre forutsetning for å lykkes videre i skolen, og livet.

8.trinn
  • Lesing: 53 (nasjonalt 50). Kullet skåret 50 i 5.klasse.
  • Regning: 54 (nasjonalt 50). Kullet skåret 52 i 5.klasse.
  • Engelsk: 55 (nasjonalt 50). Kullet skåret 53 i 5. klasse.

Resultatene viser at mellomtrinnet har hevet elevene fra nivået på 5.trinn. Det er gode resultater for dette kullet, og viser at mellomtrinnet de siste årene har hevet sin standard i opplæringen, og at det gir effekt.

9. trinn
  • Lesing: 55 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.
  • Regning: 56 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.

Resultatet viser at elevene er hevet som forventet ut fra tidligere resultat. Det er gode resultater som viser at opplæringen er solid og i tråd med læreplanen. Engelsk testes ikke på 9.trinn i Norge.

 

Grødem skole er stolt over hva elevene har fått til sammen med lærerne og støttepersonell. Nå bruker vi disse dataene til å justere vår opplæring generelt, men også inn mot enkeltelever. Særlig fokus er på elever som ikke har hatt forventet utvikling. 

 

5.-10.tr: Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Informasjon om undersøkelsen 

(Mulig å velge ulike språk)

Når gjennomføres undersøkelsen?

November 2022

 

TV-aksjonen: Grødem på Supernytt- igjen!

I forbindelse med TV-aksjonen var Grødem skole så heldig å bli vist på NRK Supernytt for 2 år siden. Men vent nå litt? Kjenner ikke jeg de..? Jo da! Supernytt fredag 21.10 var det igjen kjente fjes fra skolen med på TV! Opptak fra NRK var klippet inn for å skape blest rundt årets aksjon til Leger uten grenser.

TV-aksjonen 2023 kan støttes her og ses på NRK søndag 23.oktober

Det er jo litt kjekt å se igjen, og her kan du se det hvis du vil. (21.10.22 kapittel 6)

TV- aksjonen «Grødem talenter»

Latter, tårer og fine øyeblikk. Det oppsummerer en flott kveld med «Grødem talenter». Takk for alle bidrag fra elever, ansatte og besøkende!

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

TV-aksjonen: Grødem talenter denne uken

Onsdag 19.oktober klokken 18.00 er foreldre, søsken og venner av skolen invitert til «Grødem talenter». Showet er i aulaen og inntekten går til TV-aksjonen. 

Skolen bruker spleis som betalingsmåte.

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

Torsdag 20. oktober får elevene på skolen se showet før- og etter lunsj.

 

10.tr – Trinnet stoppet hærverk

På grunn av hæverk fra enkeltelever mot syklene på skolen fikk 10. trinn oppgaven å passe på at ingen drev hærverk. I tillegg til voksne vakter var de med ute i friminuttene. Effekten har vært god, og ingen har rapportert om hærverk eller annet. Vi takker 10. trinn, og håper at dette nå er stoppet.

 

SFO; Bilder fra Høstferieuken

Her er noen bilder av aktivitetene ungen på SFO var med på i uke 41 (Høstferien). 

Mer praktisk og variert opplæring? Ja, takk!

Elevene våre svarer i Elevundersøkelsen at opplæringen er for lite praktisk og variert. Dette til tross for at det lages mat hver uke og spesialrom benyttes hyppig. Hva er det elevene ikke forstår?

Vi snudde spørsmålet til hva er det vi ikke forstår? Svaret vi kom frem til er at vi har praktiske fag og vi har teoretiske fag. Ikke sammenvevd, men som to ulike verdener som sjeldent møtes. I mat og helse måler vi desiliter med vann og målebeger. I matematikken regner vi med desiliter. Nasjonale prøver forteller oss at elevene ikke ser sammenhengen. Hvorfor går ikke matematikklæreren inn på mat & helse rommet med elevene sine?

Svaret på det spørsmålet har gjort at vi nå investerer 200.000 kr i 3D printere, vinylkuttere, 3D scanner og mye, mye mer. Hvorfor? For å gi lærere og elever utstyr og mulighet til å gjennomføre mer praktisk, variert og relevant opplæring. Vi har tro på at vi gjennom de teoritunge fagene kan finne mulighet til å utforske og ta i bruk teknologi slik av elevene vår møter verden utenfor skolen enda mer forberedt enn før.

1.-4. trinn tar konkreter inn i klasserommene, mens resten av skolen får tilgang til utstyret i rommet vårt. Ikke klart enda, men det nærmer seg! Det er bare å glede seg!

 

Kontaktinfo i høstferien

Grødem skole holder stengt i uke 41 (Høstferien), men administrasjonen kan kontaktes her.

SFO er åpen hele uken

 

Bruker anledningen til å takke alle så langt i innsamlingsaksjonen for Leger uten grenser. Vi har nå fått inn utrolige 114.981kr! Det er det nest meste vi har samlet inn noen sinne.

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

1 2 3 4 60