10.tr. kavalkade

Velkommen til kavalkade!

Da er det snart dags for årets kavalkade. Det er som tradisjonen tro, 10. klasse som skal vise frem stykker de har øvd på i flere måneder nå. De skal i år ta deg med på en reise gjennom 80-tallet, tiåret for alle slags frisyrer, klær, sanger og mye annet.

Kilde: Pixabay

Kavalkaden finner sted i auditoriet på Grødem skole torsdag 21. februar klokka 18.00. Inngangsbillett koster 20,– per person (50 kr per familie).
6.–9. klasse er også invitert til å komme og se fredag kl. 08.45.

Fortnite – et sted å Bli mobbet?

I Elevundersøkelsen har elevene meldt om økende grad av digital mobbing de siste årene.
I 2016 var det bare 1,1% av elevene som opplevde mobbing digitalt, men i 2017 var den 2,2%, og i 2018 3,2%. Hva kan dette skyldes?

Vi har nå undersøkt tallene nærmere, og sett på forskjeller mellom jenter/gutter og trinn. Det vi da finner er;

  • Det er i økende grad mellomtrinnet (5.-7. trinn) som rapporterer om digital mobbing, men også på ungdomsskolen forekommer dette.
  • Det er i stor grad guttene som rapporter om digital mobbing, og økningen ligger i denne gruppen.

Hva kan så dette bety? Vi vet at også her på Grødem er det Fortnite guttene bruker mest tid på, og det er det spillet

Bilderesultat for fortnite
Bildet hentet fra Epic Games

som oftest er grunnen til misforståelser/konflikt mellom gutter. Legger vi den informasjonen sammen med at Fortnite kom i 2017, så er det nærliggende å anta at det er en sammenheng. Som tiltak informerer vi nå foresatte om dette, og ber om at det snakkes om hjemme. Foreldrene kan da, ved å være tettere på, veilede og forhindre negativ atferd på nett. Vi på skolen kan bare avdekke hva som har skjedd i ettertid, og da har skaden allerede skjedd.

Som et utgangspunkt, og for å bli tryggere i samtalen om dette, så kan dere lese en artikkel om tema fra NRK. Trykk her for å komme til artikkelen

Når vi gjør dette så ivaretar vi intensjonen til spill – nemlig at det skal være gøy!

U.tr.- Ungddata undersøkelsen 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Vi ønsker at alle elevene på ungdomstrinnet deltar på denne undersøkelsen i uke 11. Les informasjonen, og ta kontakt hvis barnet/ungdommen din ikke skal delta.

Informasjon til foresatte

10.tr ikke tøft å være død

Hvert år får elevene på 10. trinn besøk av politiet i forbindelse med «Ikke tøft å være død». Elevene får her informasjon om rus, trafikk og konsekvenser av valg. Det er en morsom, men og sterk opplevelse.

I år var Stavanger aftenblad tilstede for å intervjue en av politimennene, Tommy Stoltenberg.

Her kan du lese og se en liten film fra dette (Stavanger aftenblad sine nettsider)
Film 
Artikkel (krever innlogging)

8.tr Knaben

Da nærmer leirskolen på Knaben seg og vi ser frem til en kjekk og lærerik tur sammen med elevene!
Avreise er tirsdag 5.mars, så er vi tilbake på Grødem i 15-16-tiden fredag 8.mars, litt avhengig av trafikken.

Vi har kopiert opp et informasjonshefte som elevene har fått med seg hjem. I hefte kan dere lese om hvordan dagene på Knaben ser ut, samt en utstyrsliste av hva som er lurt å pakke med. Husk varme klær- ull!

Man kan leie skiutstyr på leirskolen, 150 kr koster dette. Randaberg kommune har også en avtale med Frilager, hvor man kan låne utstyr gratis. Dette må da hentes og leveres av dere. Vi trenger å få en tilbakemelding snarest om noen ønsker å enten leie ski på Knaben eller låne ski fra Frilager, slik at vi kan videreformidle beskjeden!

Mobilbruk: Dette skal være en sosial tur og vi lærere har bestemt at elevene kun får bruke mobilen en time etter middag. Vi og de som jobber på Knaben kommer til å ta bilder under oppholdet som vi deler med elevene etterpå. Ellers legger vi opp til mye sosial aktivitet. Elevene skal heller ikke ta med seg egen PC, nettbrett eller ekstra mobil! Elevene får bruke mobilen i bussen på vei opp og ned til Knaben. Vi lærere er ellers å nå på mobil hvis det er noe som haster!

Lærere som skal være med: Kari Anita (41507294), Espen (97583018), Per Jarle (99423264) og Ester (93496767).

Penger til butikken: Vi anbefaler en grense på 200 kr til å snope i butikken.

Elevundersøkelsen 2018 – resultat

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole. Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er kun obligatorisk på 7. og 10. trinn, men skolen synes det er viktig å få denne informasjonen årlig slik at tiltak kan iverksettes og måles.

Generelt om undersøkelsen 2018

Elevene gir også i år generelt positive tilbakemeldinger på sin hverdag på Grødem skole. Vi har gjennom 2 år hatt en svak negativ utvikling, men i år peker pilene igjen oppover. Vi har jobbet for å snu en begynnende trend, så det er fint å se at arbeidet gir effekt. Det er et område vi kommer svakere ut på, også i år, og det er…trykk her for å lese alt om undersøkelsen.

Isfest

Rød is, gul is, grønn is, rund is, firkantet is og så videre, og så videre… På årets isfest fikk vi se engasjerte barn som laget de utroligste figurer med isen de hadde med seg. Det ble bygget stjerne, regnbuer, dinosaur, hjerter, uro-i trær og båt-krasj. Mye kreativt! Bilde av de som vant kan de se her i denne saken.

En kjekk tradisjon som samler skolen, klasser og enkeltelever. Godt var det også med litt varm saft og en bolle etter dagens strev 🙂

En foreldreundersøkelse i kommunen

Randaberg kommune ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle foreldre/foresatte som har barn på skolen. Målet med undersøkelsen er å bidra til at foreldrene som trenger det kan blir bedre omsorgspersoner for sine barn og gjennom det bidra positivt til barnets beste.

Barn og unge i Randaberg har sagt at verdiene trygghet, respekt, omsorg og kjærlighet er det som skal prege en god oppvekst.

Randaberg kommune skal kunne gi foreldrestøtte og veiledningstilbud til foreldre. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge om dagens tilbud er i samsvar med foreldrenes behov.

Undersøkelsen blir sendt ut på SMS torsdag 31. januar til alle foresatte og vi håper du tar deg tid til å svare – den er ikke lang 🙂

FAU: Trafikksikring rundt skolen

FAU-møte 21.01.19 vedtok å igangsette en prøveordning med trafikkvakter rundt skolen. Lignende ordninger er igangsatt ved Harestad Skole og andre skoler i Stavanger. I dag har noen 10. klassinger tilsvarende oppgave, men de dekker ikke alle dager og ikke alle ønskede områder.

Begrunnelsen for beslutningen er tilbakemeldinger fra skolen og observasjoner rundt skolen om morgenen. Det er relativt kaotisk med sykler, gående, sparkende, kjørende med og uten reflekser og lys. 

For å gjøre situasjonen noe tryggere ønsker FAU å teste ut trafikkvakter fra 04.02.19 frem til påske. Det er foresatte fra 1. til og med 3. trinn som skal stå vakt.

Informasjon om FAU-trafikkvakt ordningen

1 2 3 27