4.tr – Forfatterbesøk

Den kulturelle skolesekken – Denne uken har 4. trinn besøk av forfatter Maiken Nylund med boken Rikka på ordentlig og forever. Rikka er 10 år, midt mellom barn og ungdom og IKKE forelsket. Når bestevennen Lise forelsker seg i Rikkas nabo, gjør Rikka noe dumt og alt blir komplisert. 

Dette er en historie om vennskap, forelskelse, skilsmisse og om å være midt mellom barn og ungdom.  

Elevene syntes det var det kjekt besøk!

TV-aksjonen – rektor challenge

Her er plan for gjennomføring av rektor challenge:

Onsdag

 • Elevrådet farger skjegget til rektor
 • kl.11.00 svampekast for 4.-10. trinn i skolegården
 • kl.11.20 svampekast for 1. -4. trinn mellom 1. klasse og 2./3. klassebygget

Torsdag

 • Kl. 11.00 BliME dansen av rektor for 4.-10. trinn i skolegården
 • kl.11.20 BliME dansen av rektor for 1. -4. trinn mellom 1. klasse og 2./3. klassebygget

Rektor gru-gleder seg – men det er vel verdt det for god innsats og for en god sak!

1.-4.trinn: Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er en undersøkelse som skolen selv har laget for elevene på 1.-4. trinn innen områdene mobbing, trivsel og læring.  Det er en enkel utgave av det Elevundersøkelsen spør om på 5. – 10. trinn. Undersøkelsen er justert noe de siste årene etter tilbakemeldinger fra foresatte, elever og lærerne. Det er særlig ord og setninger som kan misforstås som da endres.

Undersøkelsen tas i uka etter høstferien.

Trivselsundersøkelsen er imidlertid ikke anonym. Den svares på hjemme og elevene leverer med navn. Grunnen til dette er at det er en undersøkelse som er mest rettet mot enkeltindividet for å ivareta han/hennes skolehverdag. Resultatene offentliggjøres derfor ikke på samme måte som Elevundersøkelsen som er anonym.
Kilde: Pixabay

Friluftsliv – høsttur

Kanskje kjekt å gå inn i høstferien med nettopp en film fra friluftsliv – høsttur som kan gi inspirasjon til turer i høstferien. Vi er veldig godt fornøyd med elever og de holdninger som ble vist på tur fra valgfaget. Når været i tillegg viser seg fra sin bedre side, var i alle fall forutsetningene absolutt til stede for at de fleste kom hjem med en god opplevelse og mange gode erfaringer i sekken. Noen var kanskje litt slitne og trøtte. Men desto bedre å komme hjem og sette pris på alt det man har av bekvemmeligheter. Vedlagt film gir forhåpentligvis dere hjemme et lite innblikk i den flotte helgen.

 

TV-aksjonen – Vi utfordrer rektor!

For å toppe hele aksjonen har vi gleden av å presentere rektorchallenge. Elevrådet har inngått en avtale med Per Jarle, der han må utføre ulike oppdrag for hvert trappetrinn vi når på pallen. Utførelsen av utfordringene vil skje fortløpende.

De første 4 utfordringene er nådd. Vitser er fortalt og drakt er gått med. Nå øves det på BliME dansen, og svamper er kjøpt inn! Alt dette blir annonsert til uken etter ferien, slik at alle som vil være med får lov (med godt smittevern selvsagt).

Så får vi se om den siste utfordringen nås eller ikke…

 

Føring av fravær på vitnemål, midlertidig ordning

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, ikke få dette fraværet registrert på endelig vitnemål. 
Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse på fravær fra en forelder. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Dokumentert fravær fra en forelder av helsegrunner i ovennevnte periode skal ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole. Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481

Tiltak under arbeid med fotballbanen

Onsdag 23.9 er planlagt at fotballbanen stenges. Vi på skolen er opptatt av å sikre godt mittevern og trygt og godt miljø også i denne perioden. Vi ønsker derfor å begrense antall barn ute, ikke blande for mange barn ute lenger enn 15 minutter og finne alternative leker og områder. 

Tiltak vi starter med i morgen:

 • Ny innedeling av skoledagen for ungdomstrinnet. De starter som før 08.15, men fordeling av friminutt blir endret. Det ble testet ut i dag med gode tilbakemeldinger.
 • Fordeling av uteområdene forblir uendret inntil videre.
 • Avlevering av barn/ungdom med bil må skje på Prix.

Tiltak vi vurderer:

 • Bruk av gymsal/inneordning/uteskole
 • Fordele uteområdet på annen måte.
 • Aktiviteter vi kan gjøre på mindre flater

Tiltakene vil fortløpende bli evaluert og justert ut fra innspill og erfaringer. Noen humper i veien vil vi møte på, men dere skal være trygge på at vi forsøker å løse dette så raskt vi kan.

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves… Dette blir bra!

TV-aksjonen 2020

Vi nærmer oss den store aksjonsuken! Dette året går pengene til WWF og arbeidet med plast i havet. På grunn av Covid 19 blir denne uken annerledes enn tidligere år. Vi starter derfor arbeidet allerede nå, og trenger dere hjemme med på laget.

Til å erstatte aksjonsuka (kaker, salg og aktivitet) vil vi ha sponsorløp, sponsorlesing, flaskepanting, turneringer, konkurranser og mye mer! Vi har ikke gjort det på denne måten før, men håper at elever, lærere og foresatte sammen kan samle inn penger til en god sak.

 

All betaling vil foregå uten kontanter. Elevrådet har opprettet en Spleis som går direkte til WWF etter aksjonsukens slutt den  18.oktober. Denne spleisen vil alle kunne følge med på gjennom hele perioden. Den vil være med på å holde på samholdet rundt innsamlingen  Grødem skole har i denne uken, uten at vi kan være sammen slik vi pleier.  Alle innbetalinger kan gjøres anonyme.

Har du lyst å støtte aksjonen eller allerede pantet flasker? Trykk her for å bidra!

God innsamling!

1 2 3 40