Grønt nivå – hva gjelder nå?

Pandemien er nå over i en ny fase med økt smitte, men med milde symptomer. I denne fasen skal vi bidra med å holde skole og SFO tilbudet åpent, og i tillegg begrense smitteutviklingen. Det betyr for at vi vil oppleve mye fravær blant elevene og til tider blant ansatte. 

Informasjonsbrev til foresatte om korona

 

Barnet mitt har begynnende sykdom. Hva skal jeg gjøre?

Se FHI for hva du skal gjøre når barnet ditt har nyoppståtte sykdomssymptomer 

Hva gjør jeg hvis barnet mitt får positiv test?

Når barnet ditt får positiv test (PCR eller hurtigtest) ønsker vi at du registrerer det i dette skjemaet:

Trykk her

eller scann QR-koden med kamera på mobilen din

Registrering av positiv test

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det ikke er mulig, ring skolens tlf nr 51413170. Du blir da satt over til en i ledelsen som har vakt på ettermiddag og kveld.  Informer om når barnet sist var på skolen/SFO, navn og klasse. 

Etter en hurtigtest kan du registrere svaret selv og bestille PCR-test. Du registrerer positiv test på: https://hjemmetest.remin.no/randaberg.

Søsken regnes som nærkontakter og er i karantene neste 10 døgn. 

Skolen sender ut melding i Visma om at det har oppstått ny smitte i en klasse. Barna må teste seg dag 3 og 5, og følge ekstra med på allmenntilstanden og forkjølelsessymptomer de neste 10 dagene. Barna er ikke i karantene. 

Ved gjentatt smitte i en klasse ber vi om at barna tester seg hver 3. dag frem til klassen har hatt 2 negative tester på rad. Informasjon om nyoppstått smitte vil fremdeles komme ut til foresatte.

Tester hentes ved Randaberg Arena i åpningstidene 08.00 – 12.00 og 16.00-20.00. Lørdag og søndag 16.00-20.00. Skolen deler ikke ut tester.

Skolene i Randaberg over til grønt nivå fra mandag 24.1.22

Alle skoler og barnehager i Randaberg går over til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 24. januar.  Dette innebærer tilnærmet normal drift med ordinære åpningstider.

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager.

Kilde Pixabay

Dette er smittevernrådene som gjelder for grønt nivå:

 • God hånd- og hostehygiene.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom.
 • Ha lav terskel for å teste deg.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese veilederen for smittevern i skoler og barnehager. Der står det også spesifisert hva som ligger i grønt nivå.

Test deg jevnlig
De aller fleste barn og unge får kun milde symptomer av koronasmitte. Jevnlig testing vil kunne ha en god effekt på å bremse smitten.

Testing er frivillig, men vi håper at mange følger oppfordringen om å teste seg. Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte. Dermed kan vi hindre at smitten sprer seg for fort, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning og Einar Skeivik.

Du kan hente hurtigtester i boden ved Randaberg Arena. Åpningstidene er:

 • Mandag-fredag: Kl. 08-12 og 16-20
 • Lørdag og søndag: Kl. 16-20

Du kan lese mer fra uttalelsen på kommunen sine nettsider

Hva skjer nå på skolen?

Grødem skole bruker resten av uke 3 til å forberede endringene tilbake til organiseringen vi hadde før jul. Noen endringer vil kommer på grunn av strukturelle behov skolen har fått i enkelte klasser. Det vil bli varslet til foresatte. Målet er at elevene i minst mulig grad skal opplever endring i tilbudet sitt annet en at de vil få mer normal hverdag med de mulighetene det innebærer. Fellessamlinger og lignende vil vi vente med inntil videre.

SFO vil gå tilbake til vanlig drift.

I perioder kan skolen og SFO opplever økt smittetrykk blant elever og ansatte. Vi gjør alt vi kan for å gi et godt tilbud og en åpen skole/SFO. Vi ber allikevel om forståelse hvis det noen dager er lavere bemanning eller at aktiviteter blir avlyst på kort varsel.

Skolen fortsetter å varsle om ny-oppstått smitte i klasser og testing via Visma 

10.tr: Spennende klassequiz

I går, torsdag 13.1, var Grødem skole med i Rogalandsfinalen i klassequiz. Borg Nes-Riise, Bartek Rusin og Hanne Hjøllo Selvåg dro avsted for å kjempe mot Kristianslyst skole. Det ble en meget spennende duell du nesten må høre! Dessverre for oss ble et ekstraspørsmål avgjørende i favør Kristianslyst. Hanne oppsummerte det så fint etterpå; «Det var fair game». Gratulerer til Kristianslyst, og takk for veldig god innsats.

Hør innslaget på NRK her

Foto: Tone Bruset

Elevundersøkelsen resultater 2021

Her kan du se Grødem skole (5.-10. trinn) sine resultater i Elevundersøkelsen 2021. Skolen skårer godt også i år, og det er gledelig at elevene melder om høy trivsel.

Ikke uventet er det en svak generell negativ nedgang også i år. Rent statistisk er det lite endring, så vi skal ikke lese for mye ut av det, men allikevel er det nå tydelig at elevene svarer mindre positivt enn før (sammenlignet med det beste året til Grødem). Ettersom det gjelder nesten alle kategorier, så er det nok lite hensiktsmessig å se på hver enkelt faktor, men heller se på hvordan vi kan snu at elevene opplever verden mer grå enn før. Forklaringen kan trolig knyttes til korona og nedstenging, men det må undersøkes nærmere.

Det vi vil foreslå for arbeidet generelt er å følge kongen sitt nyttårssitat:
En bestefar fortalte barnebarna sine om kampen som stadig utkjempes inni ham. Det er en kamp mellom to ulver. Mellom gode og onde krefter. Barnebarna spurte: Hvilken av ulvene vinner? Og bestefaren svarte: Den som jeg velger å mate.

Skolen, elevråd, elever og foresatte vil derfor få utfordringen å mate det gode. Finne og lage lysglimt i en verden som vi vet er litt fattigere og mer krevende enn vi skulle ønske.

Resultatene klassevis vil kontaktlærerne få ut i løpet av uke 1 og 2. Kontaktlærer deler det videre med de lærerne/ass/miljøterapeuter som trenger innsyn i arbeidet og setter tiltak for sin klasse.

 

SMU/SU og FAU er orientert om resultatene.

Her kan du se alle tallene for skolen

Velkommen til nytt semester 2022

Grødem skole starter 2022 på gult nivå. For elevene vår betyr det:

 • Det er vanlig skole innenfor klassen. Det kan komme endringer i lærer for å begrense antall nærkontakter. Mer info om dette får elevene på skolen.
 • Alle elever anbefales at testes før de møter på skolen med hurtigtest.
 • Ingen syke skal møte på skolen. Det gjelder all sykdom. Eleven kan komme tilbake når han/hun er feberfri og kun har restsymtomer.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Elevene stiller opp klassevis ute og hentes inn puljevis av læreren. For ungdomstrinnet kan de gå inn når det er åpent, men må da holde avstand til elever fra andre klasser. 
 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Alle samlinger er utsatt eller avlyst ut januar 2022.
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Bibliotek vil ta imot besøk for utlån og innlevering av en klasse om gangen.
 • Mediatek og andre fellesområder kan brukes av en og en klasse. 
 • Kroppsøving bør foregå ute, men også inne så lenge det bare er en klasse. Garderober kan benyttes, men elever kan ikke blandes mellom klasser.
 • Svømming går som normalt.
 • Mat & helse går som normalt.
 • Kunst & håndverk går som normalt der inndelingen er klassevis. Annen inndeling vil bli informert om på skolen.
 • Fysak går ut i hele januar (morgengym).
 • Melk får elevene som normalt fra torsdag 6.1.22.
 • Det anbefales ikke munnbind i opplæringssituasjon.
 • Kantinen er stengt.

SFO

 • Morgen-SFO blir utendørs med tilsyn (husk gode klær). For de som ikke må ha morgen-SFO så oppfordres det til at barnet starter på skolen.
 • Elevene deles i mindre grupper basert på klassen og trinnet de går i.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter).
 • Det blir ikke svømming på SFO.
 • Det blir ikke matservering fra SFO. Barna må ha med egen matpakke.

 

Ansatte på Grødem skole

 • Ansatte vil i størst mulig grad ha hjemmekontor utenom undervisning. Det betyr at det kan bli noe lenger tid før vi svarer på henvendelser.
 • Møter holdes digitalt. Unntak hvis det er særskilte grunner til dette. Da blir møtet med 2 meter avstand og munnbind.
 • Det anbefales ikke munnbind i opplæringssituasjon.

 

 

Utdeling av koronatest til ansatte og elever på Grødem skole

Helsemyndighetene anbefaler at elever og ansatte i skoler og ansatte i barnehager tester seg før oppstart etter juleferien. Tester kan hentes på Grødem skole 

 • Torsdag 30.12.21 mellom kl.13.00 – 17.00
 • Mandag 3.1.22 mellom kl.13.00-17.00

Skolen har fått nøyaktig antall tester til elever og ansatte. Vi kan derfor ikke gi ut flere selv om det er ønske om dette.

Har du test fra før kan også denne benyttes. Testen tas i døgnet før du skal på skolen/SFO (24 timene før). 

Hvor henter jeg testen?

 

 

 

 

 

 

Velkommen tilbake til 2022

Oppstart vårsemesteret 2022 er:

SFO

Mandag 3. januar 2022  

Vanlige åpningstider, men morgen-SFO er ute på grunn av gult nivå.

Skole:

Tirsdag 4. januar 2022. 

Vanlig skoledag

 

Oppstart vil være på gult nivå. Hvis det kommer endringer før oppstart vil skolen informere om det via nettsiden og Visma. Har du behov for å kontakte skolen før oppstart, trykk her.

God jul fra Grødem skole

Grødem skole ønsker alle en God Jul!

Jul i 9A

Innspurten til juleferien fikk dessverre et koronafokus også i år. Det er smitte i Randaberg, og i tillegg store diskusjoner om hjemmeskole eller ikke i media. Oppmerksomheten rundt smittevern og trygghet har selvsagt vi også. Personlig ønsker jeg å feire jul med mine nærmeste. Mest mulig normalt og koselig som det pleier. Jeg holder derfor avstand i butikken, vasker hender og bruker munnbind der det behøves. Jeg vil sikre julen min.

Som rektor må jeg sikre at alle barn har et opplæringstilbud og at alle ansatte har et godt arbeidsmiljø. Det forsøker jeg også å gjøre mot korona ved å lytte til helsefaglige råd, og dialog med fagpersoner, tillitsvalg og andre. Vi har fra start av pandemien stolt på myndighetene og FHI, og det har gått godt. Vi må fortsette å stole på disse. Nå er rådene at vi skal ha tilbud om skole, men på gult nivå. Skjer det utbrudd skal vi ikke ta sjanser, men sette nødvendige tiltak. Det håper jeg alle som leser dette er trygge på. Vi skal ikke ta sjanser.

Vi skal ikke ta sjanser, men jeg kan ikke ta bort all usikkerhet heller. Jeg har lyst til det, men kan ikke stå for det. Slik situasjonen er på vår skole kan jeg ikke sende hjem elevene på 5. – 10. trinn, uten å spør hvorfor ikke 1.-4. trinn og SFO får samme mulighet? Kommuneoverlegen og de faglige rådene støtter heller ikke dette, uten at det er mangel på ansattdekning eller stort smittetrykk. Vi er heldig som ikke opplever dette.

Pandemien har lært oss at det finnes ikke en rekkefølge eller liste på hvem som rammes, men det er mer eller mindre flaks og uflaks. Jeg tror vi, skole, elever og foreldre, på Grødem har gjort og gjør det vi kan for å øke flaksen eller oddsen vår. Det er det vi skal gjøre, og gjorde de siste dagene før jul.

Siste dagene før jul brukte vi vår omsorg og varme på å sikre en god avslutning før jul. Nå når det meste er avlyst på fritiden, usikkerheten øker og julen blir litt fattigere. Vi ønsket å utgjøre en forskjell for våre elever. Normal skole, men innenfor klassen. Tent lys, smil, julegrøt, en quiz eller lek. Trygge voksne. Dette kan vi og vi er gode på det! Også når risikoen er større, og det koster å stå i det.

…mer jul i 9a

Landslagstrener Thorir Hergeirsson har i høst hjulpet oss med verdiarbeidet, GRO på Grødem. I den forbindelse sa han til oss at redselsen for å tape aldri må bli større enn ønske om å lykkes. Kanskje en tynn sammenligning, men det er det jeg sier til meg selv i disse dager. Vi skulle lykkes i å gi elevene vår en god avslutning på året. Det gjorde vi.

Me fekk te det utroliga – i samen

 

Med ønske om en fredelig høytid for alle 

Per Jarle

-rektor-

1 2 3 52