8.tr Innsats for andre

Fredag 16.september inviterte valgfaget Innsats for andre til Bingo på Frivillighetens hus. Litt spenning var det om noen kom, men hjemmebakst og bingo trekker folk! 18 eldre bidro til at det ble en svært vellykket kveld. Så vellykket var det at det var ønske om gjentakelse, og pressen fanget dette også opp.

Et slikt treff fanger hele intensjonen med faget Innsats for andre, og i tillegg skaper det en arena der unge og eldre kan treffes. Samtaler deles, og glede oppstår.

Hentet fra Randaberg24.no

 

Tiltak for å stoppe hærverk på sykler

I likhet med andre skoler har vi tidvis problemer med at elever ødelegger sykler som står på skolen. Noe er hærverk, men mer alvorlig er at elever skrur løs hjul eller bremser på syklene. Det er kanskje på tull, men hvis det ikke oppdages kan det føre til store skader på den som sykler.

Grødem skole har innført følgende tiltak for å forhindre dette:

 • Økt vakthold med voksen første 2 ukene av skoleåret
 • Vakthold fra 10.trinn i alle friminutt fra uke 38-40 i tillegg til voksne.

Vi ber i tillegg om at foresatte/foreldre snakker med barna sine om alvorligheten i slikt hærverk. Både for å forhindre, men og for å avdekke hvem som gjør dette. Vi kan ikke ta sjansen på at barn blir skadet.

 

Nasjonale prøver gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. I år skal elevene ta prøvene (engelsk, lesing og regning) i perioden uke 36 – uke 39. Her kan du finne datoene.

Her er hva utdanningsdirektoratet skriver om nasjonale prøver

Kilde: Pixabay

Hva bruker vi prøvene til? Nasjonale prøver er nyttig for skolen for å kunne speile vårt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Det er med på å sikre at vi jobber riktig og gir elevene rett opplæring, eller i motsatt fall må justere opplæringspraksisen vår. Vi bruker også testen inn mot enkelt elevene ettersom testen viser elevens styrker og svakheter innen basisferdighetene regning, lesing og engelsk. Hva øver vi på? Nasjonale prøver er i likhet med eksamen en type test elevene vår normalt ikke er vant med å gjennomføre. Av den grunn bruker vi noe tid på å gå gjennom type oppgaver, tekniske krav og formål med testen sammen med elevene. Fra 2016 ble også leseprøvene digitalisert, noe som gjør at skolen må være bevisst på å også trene elevene i å lese lenger tekst digitalt.   Hva er nytt i år?
 • Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker kan bruke lesestøtte under nasjonale prøver i engelsk og lesing. Disse elevene kan bruke hjelpemiddler som de vanligvis bruker i klasserommet. Dette skal skolene tilrettelegge for.
 • Prøvene i lesing for 8. og 9. trinn inneholder åpne oppgaver som lærere (prøvegruppeansvarlige) må vurdere og skåre.
 • Prøvene i engelsk vil inkludere en ny lyttedel. Elevene må ha hodetelefoner under gjennomføringen.
 • Prøvene i regning inneholder noe færre oppgaver enn tidligere. Prøvetiden er den samme.
Skolene skal høsten 2022 gjennomføre nasjonale prøver fra 5. september til og med 30. september (uke 36–39).

Trafikksikkerhet – vårt felles ansvar

På Grødem skole er det nå ca 600 barn skal til og fra skolen hver dag. Det gjør at det er en god blanding av gående, syklende og andre transportmidler som konkurrerer om plassen på veien. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei er å redusere antall biler på veien. Her er noen råd vi ønsker foresatte skal følge:

La bilen stå

 • August/september er på grunn av været en fin tid å trene barna på å gå/sykle til skolen. Følg dem på veien eller lag «gå til skolen grupper» slik at de blir trygge før vinteren.
 • Hvis du må kjøre ta hensyn på P-plass og der det er kryssende trafikk. Drop-sonen på P-plass kan ikke benyttes hvis du følger barnet inn på skolen. Da ber vi foresatte om å parkere på Prix/Grødem kirken og følge barne derfra.

Hjelm og sikkert transportmiddel

 • Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
 • Sjekk det tekniske, og da særlig bremser og lys.

Det er parkering forbudt i drop sonen på skolen

Bestille skolemelk?

Hvis du ønsker at barnet ditt skal ha skolemelk må det bestilles via Skolelyst (TINE).

Ved å opprette en profil på Skolelyst.no kan du enkelt registrere barna dine, legge inn bestillinger og følge med på ordren, samt se ordrehistorikk. Du kan betale månedlig eller hele beløpet med en gang. Det koster ikke noe ekstra dersom du ønsker å betale månedlig.

Det kan ta opptil 14 dager fra bestilling til første levering så det anbefales å gjøre dette så snart som mulig.

Hva er nytt i år?

Grødem skole er i stadig utvikling, og i år har vi endret på følgende til skoleåret 2022/23 for å gi elevene et bedre tilbud:

 • Skoledagens inndeling er endret. Friminuttet mellom 4. og 5. time er tatt bort slik at det nå er en dobbeltime.
 • Morgen SFO er nå på 2 bygg på grunn av økt elevtall.
 • SFO har ukentlige leker/aktiviteter de setter opp som barn kan delta på.
 • 9. og 10.trinn har fått en «arbeidstime» onsdager 5.time slik at oppdrag/lekser og annet kan jobbes med i dagen.
 • Ungdomsskolen bruker ikke lenger anmerkning for å korrigere atferd.
 • 5.-7.trinn har ikke lenger fysisk aktivitet i starten av dagen, men fast turdag hver 6. uke.
 • Introbasen er utvidet til 2 rom på hovedbygget og to rom på ungdomsbygget grunnet økt elevmasse.
 • Skolen har og skal kjøpe inn utstyr som bidrar til at elevene får en mer praktisk og variert hverdag i de teoritunge fagene.
 • Frifotområdet er nå ferdig og vil bli benyttet i friminutt og kroppsøving.

Vi håper og tror at disse endringene vil være til glede for elevene vår!

 

1 2 3 57