Farefull opptreden på skoleveien (Torvmyrveien/Fjellheimveien)

Skolen har fått melding fra en buss-sjåfør om at elevene våre opptrer på en farefull måte ved buss-slusen i Torvmyrveien/Fjellheimveien.

Onsdag morgen var det en episode hvor 6 elever fra småskolen gikk i buss-slusen, de flyttet seg bare motvillig, og en av dem slo i bussdøren da bussen seig forbi. Buss-sjåføren forteller oss at dette skjer jevnlig, og at det også hender at elever legger seg ned i slusen, for så å reise seg opp rett før bussen kommer. Han forteller at de ofte kjører gjennom denne slusen med hjertet i halsen.

Vi ber de av dere som har barn som går denne veien om å ta dette opp med barna deres. Vi vil også ta det opp i klassene, og håper gjennom felles anstrengelse at vi vil klare å få stanset dette.

 

Helsesøster – digital post

Fra 01.11.18 vil alle brev fra helsesøster sendes digitalt ut fra journal. Det vil si at brev/innkallinger nå kan leses i digipost.

De som eventuelt ikke åpner digipost to dager etter mottatt brev vil automatisk få papirbrev i posten.

 

Mvh

Linda Veggeberg

Helsesøster

Randaberg kommune

Helsetjeneste barn og unge

Tlf. 51 41 42 70 / 477 97 094

SFO – brukerundersøkelse

Vi i skolefritidsordningen i Randaberg ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse fra 5.-18. november 2018, som henvender seg til foreldre/foresatte til barn på SFO.

 

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre og bedre kvaliteten på tilbudet. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å få tilbakemelding på dine erfaringer med skolefritidsordningen.

Kilde:Pixabay

Brukerundersøkelsen henvender seg til alle foresatte med barn i skolefritidsordningen i Randaberg. Ved å svare på spørsmålene kan du hjelpe oss med å videreutvikle tilbudet. Spørsmålene du skal svare på er i forhold til: trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt.

Undersøkelsen sikrer den enkelte anonymitet. I spørreskjemaet er det ikke spørsmål som kan identifisere den som svarer. Den personen som behandler ditt skjema, vil ikke være ansatt på SFO/skole.

Brukerundersøkelsen er elektronisk og gir deg muligheter til å svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med SFO-leder, eventuelt rektor på skolen. Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse f.o.m. 05. november t.o.m. 18. november 2018.

Vi håper du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet 🙂

Takk for hjelpen !

 

Med hilsen

Jenny E. Nilssen

Oppvekstsjef Randaberg kommune

Høstturen for natur, miljø og friluftsliv

Valgfaget, natur, miljø og friluftsliv har i helgen 26-28 oktober gjennomført sin årlige høstture i fantastiske høstfarger blant skog og vann. Strålende vær der temperaturen krøp godt nedover på minus siden om nettene.

Fillmen under sier mer enn tusen ord..

 

Tv -aksjonen 2018 går mot slutten

I dag, fredag 19.10, avslutter vi TV-aksjonen for Grødem skole. Det skjer i gymsalen mot slutten av dagen. Vinnere av loddsalg, konkurranser og Grødem talenter skal utropes. Spennende! Størst spenning knytter det seg alltid til hva skolen har samlet inn av penger. Det får vi vite om noen timer, nå skal det telles!

Her kan du se noen bilder fra uken som har gått (trykk på les mer for å se galleriet)

 

 

 

Les mer

Nasjonale prøver 5. trinn uke 43 og 44

I uke 43 og 44 skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver. Trinnet skal ha test i engelsk, regning og lesing.

Her er litt informasjon om hva nasjonale prøver er – trykk her

Her er eksempeloppgavene elevene bør se på før prøven (trykk her). Prøveformen avviker fra det vi normalt gir elevene, så av den grunn er det lurt å prøve litt på forhånd.

Når skal de ha prøvene? Sjekk årshjulet for datoer

Kilde:Pixabay

 

 

Hva bruker vi prøvene til?
Nasjonale prøver er nyttig for skolen for å kunne speile vårt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Det er med på å sikre at vi jobber riktig og gir elevene rett opplæring, eller i motsatt fall må justere opplæringspraksisen vår. Vi bruker også testen inn mot enkeltelevene ettersom testen viser elevens styrker og svakheter innen basisferdighetene regning, lesing og engelsk.

1 2 3 24