foreldre og skolesamarbeid

Møtetidspunktene for FAU, SU og SMU er nå satt for 2021/22:

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg):

  • Høst: 7.10, 4.11, 2.12.21
  • Vår: 6.1, 3.2, 3.3, 7.4, 5.5, 2.6

Klokken 17.30 – 19.00

Hvem sitter i FAU? Rektor og FAU representanter fra hver klasse.

Årshjul for FAU

SU (Samarbeidsutvalg) og SMU (Skolemiljøutvalg):

  • Høst: 7.10.21 og 4.11.21
  • Vår: 3.2 & 5.5


Klokken 16.30 – 17.30 

Hvem sitter i SU: FAU leder og 2 Fau representanter, politiker, Elevråd 3 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

SMU (Skolemiljøutvalget):
Fra 1. januar 2021 er SMU innlemmet i SU. Sakene behandles og merkes som SMU. Det er vedtatt retningslinjer som ivaretar flertallet til foresatte og elever i SMU.

Hvem sitter i FAU og er klassekontakter?

Klassekontakter og FAU representanter for 2021/22(NB listen justeres etter valg av nye nå i oppstarten av skoleåret)

 

 

FAU: Trafikksikring rundt skolen

FAU-møte 21.01.19 vedtok å igangsette en prøveordning med trafikkvakter rundt skolen. Lignende ordninger er igangsatt ved Harestad Skole og andre skoler i Stavanger. I dag har noen 10. klassinger tilsvarende oppgave, men de dekker ikke alle dager og ikke alle ønskede områder.

Begrunnelsen for beslutningen er tilbakemeldinger fra skolen og observasjoner rundt skolen om morgenen. Det er relativt kaotisk med sykler, gående, sparkende, kjørende med og uten reflekser og lys. 

For å gjøre situasjonen noe tryggere ønsker FAU å teste ut trafikkvakter fra 04.02.19 frem til påske. Det er foresatte fra 1. til og med 3. trinn som skal stå vakt.

Informasjon om FAU-trafikkvakt ordningen

1.-4.trinn: Foresattmøte i regi FAU m/Pål Roland 6. februar

Hvordan være en varm og grensesettende voksen?

Mandag 6. februar kl.19.30 til 21.00 inviteres du som foresatt til barn på 1. – 4.trinn til foredrag med dosent Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Foredraget er en del av prosjektet «Være sammen» som skolene i Randaberg er en del av. 

Pål Roland fra UiS er en av Norges fremste eksperter på dette området, og vi håper at alle som er foreldre for barn på 1-4. trinnet setter av kvelden for å bli inspirert av Pål!

 

Varme og grensesettende voksne
Prosjektet, Være sammen, handler om at barn skal møte varme og grensesettende voksne på alle arenaer, i hjemmet, i skolen, i barnehagen og på fritiden.

Kurset er bl.a. holdt for 350 ansatte i Randaberg Kommune og tilbys nå også til foreldre i barnehage og skole.

Pionerprosjekt
Prosjektet er – både når det gjelder innhold, størrelse og målgruppe – et pionerprosjekt i landssammenheng, og er i tråd med kommunens satsing på tverrfaglig arbeid.

Prosjektet samarbeider med Læringsmiljøsenteret på UiS, som sikrer oss forankring både i forskning og i et solid fagmiljø.

 

Foredraget blir i Aulaen på Grødem skole

Foredrag for foresatte: Angst og depresjon hos unge – forståelse og tiltak

Velkommen til foredrag med psykologspesialist Jon Fauskanger Bjåstad om tema Angst og depresjon hos unge – forståelse og tiltak.

Foredraget er for foresatte på 5. til 10. trinn, tirsdag 29.11.16 kl.18.00-19.00. Møt opp i aulaen på Grødem skole!

psykisk-helse-bilde

Kilde: Dagsavisen

Et lite google søk gir fort svar på hvorfor denne problemstillingen er viktig. Psykiske lidelser og stress er et økende samfunnsproblem. Det hemmer læring og trivsel på kort sikt, men øker også faren for å droppe ut av videregående skole og videre havne på sidelinjen i livet. Vi vet at dette kan forhindres, og da er det viktig med kunnskap om emne. Foresatte er fremdeles den viktigste i livet for barn og ungdom, så møt opp for å kunne hjelpe ditt barn i medgang og motgang.

For mer informasjon om foreleseren

Foredraget er i samarbeid mellom FAU og Grødem skole

 

FAU – din kanal til skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU-medlemmene skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Trykk her for å lese hele saken

Ukens sitat

Tiden vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har.

Harald V