SFO; Bilder fra Høstferieuken

Her er noen bilder av aktivitetene ungen på SFO var med på i uke 41 (Høstferien). 

SFO Generell informasjon 2021/22

Grødem SFO:

Vi i SFO gjør vårt beste for at overgangen fra barnehagen og oppstarten etter sommerferien går strålende. Vi har trent på dette i mange år, og er ganske sikre på at vi skal få til mye nyttig og gledelig gjennom god samhandling. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

Åpningstider:
Mandag til og med fredag kl.07.15 – 16.30.

Leder: Anne Tove Austrheim
Mobil: 95790835
Mail: annaus@randabergskolen.no

Kontaktinformasjon til avdelingene:
1. trinn: 403 99 015
2. trinn: 451 34 770
3. trinn: 942 89 007

Vi holder til på 1. klassebygget og svømmehallbygget.

Forventningene du kan ha til oss i SFO:

1. Vi vil sørge for at ditt barn får en tydelig plass her i SFO. Det betyr at ditt barn blir tatt imot med sin personlighet, sine talenter, sine forventninger – slik barnet ditt er. Vi ønsker å gi henne opplevelsen av å høre til – ved å bruke navnet hennes når vi møtes, ved å være nysgjerrige på hvem hun er og vise glede over å treffe henne.

2. Vi vil bidra til at ditt barn får en plass i barnegruppen. Det er mange barn å leke med og en venn eller to er gull verd. Men det er ikke alltid like enkelt å skaffe seg ferdigheter som gjør at man samhandler godt med andre barn. Vi skal være på utkikk og følge med etter beste evne. Hvis barnet ditt trenger litt hjelp og støtte til å finne seg en lekekamerat, tar vi gjerne oppdraget. 

3. Vi ønsker å vise barnet ditt respekt. Det gjør vi ved å vise at vi forventer mye av han, f.eks. at han følger de regler som gjelder, tar hensyn til andre barn (og voksne) og bidrar til at vi sammen får gode dager i SFO. Vi viser også respekt ved å akseptere at han har sin personlighet og ikke nødvendigvis alltid gjør som forventet.

4. Vi vil gjerne være med på å gjøre ditt barn mest mulig robust. Det gjør vi først og fremst ved å fremheve det hun lykkes med, det hun får til, det hun mestrer osv. Ved å vise henne at hun er et barn som er god til mye forskjellig, f.eks. å smile når hun hilser eller låne bort hoppetauet sitt til et annet barn. Vi kaller disse små tegnene hos barnet for lysglimt. Dermed går vi på lysglimtjakt og stol på oss: Vi er gode jegere – lysglimtjegere faktisk, og vi deler gjerne gleden over fangsten med barnet ditt og deg når det passer.

Vi ønsker å støtte ditt prosjekt:

Som mor og far eller bare mor eller bare far ønsker du å gi barnet ditt all den støtten du kan by på. Du vil gjerne at barnet ditt skal oppleve en god barndom og legge grunnlaget for et godt liv. Derfor tar vi oss friheten å komme med noen enkle innspill til deg som en invitasjon til enda bedre samspill rundt ditt barn:

1. Så fint hvis du ser hvilken enorm påvirkningskraft du har i forhold til ditt barn. Du er det store forbildet for barnet ditt og alt du sier og viser blir registrert og lagret. Dermed blir det helt avgjørende hvordan du omtaler skole og SFO. Er du f.eks. kritisk til noe av det vi gjør eller ikke gjør, foreslår vi å ta en voksen-samtale om det. Vi vil veldig gjerne ta imot dine synspunkter. 

2. Så flott hvis du bidrar til barnets sosiale utvikling ved å vise at du er positiv og åpen overfor andre barn (og familier). Hvis du f.eks. henter barnet ditt, er det lurt å sette av to minutter ekstra til en liten samtale i garderoben eller ute på plassen der du viser din interesse for hva hun har opplevd i dag. 

3. Vi tenker at det er helt strålende hvis du aldri omtaler andre barn negativt, selv om det kan være fristende. I konfliktsituasjoner er det naturlig at du forsvarer ditt eget barn og bidrar til å finne gode løsninger. Men det er aldri nødvendig at du dømmer eller skyldbelegger andre barn i samme omgang. Negative holdninger til andre barn kan gjøre det komplisert for ditt barn å vise andre barn respekt. En viktig del av barnets utvikling er nettopp at vi lærer dem konfliktløsing..

4. Det er fantastisk hvis du kan tenke deg å dele med oss små og litt større suksesser ditt barn opplever eller som har gjort deg stolt, i form av små innspill når vi treffes, gjerne mens barnet hører på. Dermed kan vi sammen sørge for at suksess på ett område får effekt på andre områder. Når barnet blir sett og får oppmerksomhet for sine små tegn på utvikling og fremgang, øker dette sjansen for at barnet opplever trivsel, trygghet og motivasjon i sin hverdag på skole og SFO.

5. Når vi deler lysglimt vi har fanget hos ditt barn, f.eks. ved å sende hjem en liten lapp i lommen eller en sms, tenker vi at det er gledelig at du reagerer med begeistring og engasjement. 

Du er jo den viktigste personen i barnets liv !

Vennlig hilsen oss i SFOen på Grødem skole

SFO – brukerundersøkelse

Vi i skolefritidsordningen i Randaberg ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse fra 5.-18. november 2018, som henvender seg til foreldre/foresatte til barn på SFO.

 

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre og bedre kvaliteten på tilbudet. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å få tilbakemelding på dine erfaringer med skolefritidsordningen.

Kilde:Pixabay

Brukerundersøkelsen henvender seg til alle foresatte med barn i skolefritidsordningen i Randaberg. Ved å svare på spørsmålene kan du hjelpe oss med å videreutvikle tilbudet. Spørsmålene du skal svare på er i forhold til: trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt.

Undersøkelsen sikrer den enkelte anonymitet. I spørreskjemaet er det ikke spørsmål som kan identifisere den som svarer. Den personen som behandler ditt skjema, vil ikke være ansatt på SFO/skole.

Brukerundersøkelsen er elektronisk og gir deg muligheter til å svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med SFO-leder, eventuelt rektor på skolen. Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse f.o.m. 05. november t.o.m. 18. november 2018.

Vi håper du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet 🙂

Takk for hjelpen !

 

Med hilsen

Jenny E. Nilssen

Oppvekstsjef Randaberg kommune

Litteratur uke på SFO

I uke 43 hadde vi litteraturuke her på SFO. Vi skrev og tegnet våre egne bøker, hadde eventyrbingo, litteraturquiz og leste side på side i lesekonkurransen! De som leste flest sider var 1A, de vinner en tur til biblioteket i Randaberg sentrum for å høre om «Jul på Katthult med Emil og Alfred» i uke 49. Gratulerer 1A!!

Trykk Les mer for å se bilder. Les mer

Brukerundersøkelse SFO

I begynnelsen av denne uken sendes det ut en SMS med brukerundersøkelse for SFO.  HER kan dere lese mer informasjon om dette. Vi ønsker oss svar fra alle SFO- foreldrene her på Grødem! Dette er utrolig viktig informasjon for oss, for å kunne lage ett best mulig SFO- tilbud til deres barn!

1 2