Om skolen

Grødem skole er en 1 – 10 skole med 579 elever skoleåret 2023/24. Det er tre klasser på 1. – 4. trinn, 7. trinn og 9. trinn. På 5., 6., 8 og 10. trinn er det 2 klasser per trinn. Skolen har selvsagt SFO-tilbud til elever fra 1. – 4. klasse. I tillegg er Randaberg kommune sitt tilbud til fremmedspråklige elever som skal ha norskopplæring her hos oss (Introbasen).
Skolen har fire bygninger fordelt på 1.klassebygg, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Skolen ble bygget som en åpen skole i 1974 og har etter det blitt ombygget og påbygget flere ganger.

Det er dette året 59 lærere, 3 miljøterapeuter, 15 assistenter/fagarbeidere (SFO og skole), og 7 språklærere (Intro).

Administrasjon består av rektor, tre undervisningsinspektører, SFO-leder og skolekonsulent. Personalet er organisert i arbeidslag på trinnivå. Det er en trinnleder på hvert trinn. I tillegg er en av trinnlederne teamleder på hvert hovedtrinn.

Å lære er spesielt viktig i et kunnskapssamfunn som vårt. Jo eldre elevene blir jo mer informasjon får de, og da er det viktig å sortere informasjon og lære seg å lære. Grødem skole har vært gjennom prosjektet Vurdering for læring, Skolebasert kompetanseutvikling (SKU), Two TeachersTett på (spes.ped), Språkløyper og er nå aktive i arbeidet knyttet til LK-20 (Lærerplanverket for Kunnskapsløftet 2020). Vi har gode strukturer for utviklingsarbeid, noe som sikrer utvikling og god drift av skolen.

Lærere som snakker sammen og som diskuterer sin undervisning er et kjennetegn på kvalitet i skolen. «Me kan få te det utroliga – i samen» er vårt motto, og det holder vi høyt, sammen med GRO på Grødem (Glede, Respent, Omsorg). Alle blir bedre av samarbeid, både elever og voksne. Videre har vi fokus på å gjøre undervisningen mer relevant, motiverende, variert og praktisk slik at alle elever lærer mest mulig.

Vi har et godt miljø i klassene og på skolen. De aller fleste elever trives godt. Det overordnede målet for oss er at alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Vi er en Respektskole og i tillegg har vi Trivselsprogrammet og ukentlige samspillsmål som er med på å forsterke et godt miljø for alle på skolen.

Vi er opptatt av at elevene skal få kjennskap til miljø og natur både i og utenfor Randaberg kommune. Fra tidlig morgen til langt utpå ettermiddagen er det et yrende liv på skolen.