Om skolen

Grødem skole er en 1 – 10 skole med ca  500 elever skoleåret 2017/18. Det er to til tre klasser på hvert trinn. SFO-tilbud til elever fra 1. – 4. klasse. Skolen har også en egen Intro-base for fremmedspråklige elever som skal ha norskopplæring.
Skolen har fire bygninger fordelt på 1.klassebygg, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Skolen ble bygget som en åpen skole i 1974 og har etter det blitt ombygget og påbygget flere ganger.

Det er dette året 64 lærere, 4 miljøterapeuter/assistenter/språklærere og 10 ansatte i SFO.

Administrasjon består av rektor, tre undervisningsinspektører, SFO-leder og kontorsekrtær. Personalet er organisert i arbeidslag på trinnivå. Det er en trinnleder på hvert trinn. I tillegg er en av trinnlederne teamleder på hvert hovedtrinn.

Å lære er spesielt viktig i et kunnskapssamfunn som vårt. Jo eldre elevene blir jo mer informasjon får de, og da er det viktig å sortere informasjon og lære seg å lære. Grødem skole har vært gjennom prosjektet Vurdering for læring, og er nå inne i andre år med Skolebasert kompetanseutvikling (SKU). Det er et prosjekt vi skal holde på med i tre år med mål om å videreutvikle skolen som lærende organisasjon. Lærere som snakker sammen og som diskuterer sin undervisning er et kjennetegn på kvalitet i skolen. Videre har vi fokus på å gjøre undervisningen mer relevant, motiverende, variert og praktisk slik at alle elever lærer mest mulig.

Vi har et godt miljø i klassene og på skolen. De aller fleste elever trives godt. Det overordnede målet for oss er at alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Vi er en Respektskole og i tillegg har vi trivselsprogrammet som er med på å forsterke et godt miljø for alle på skolen.

Vi er opptatt av at elevene skal få kjennskap til miljø og natur både i og utenfor Randaberg kommune. Fra tidlig morgen til langt utpå ettermiddagen er det et yrende liv på skolen.