Dekom

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet har etter SKU (Skolebasert kompetanseutvikling) endret fokus fra statlig styring av utviklingsarbeidet, til mer lokalt. Det betyr at kommunene og skolene skal rette fokus på de områdene de selv ønsker å utvikle, innen gitte rammer. Du kan lese mer om ordningen her.

Grødem skole skal delta i pulje 3, som har oppstart høst 2021.