SKU

SKU står for Skolebasert KompetanseUtvikling. Det er et «stammespråk» vi bruker i skolen, og av det grunn trengs det å forklares. Kort sagt er det et prosjekt som alle skoler i Norge skal gjennom for å utvikle seg. Målet er å forberede elevene bedre slik at de klarer å gjennomføre videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har derfor laget «Ungdomstrinn i utvikling» som prosjektet heter. Randabergskolene startet prosjektperioden august 2014, og valgte at alle trinn skal være med i satsingen. Vi gjorde det på bakgrunn av at forskning viser at elevene som «faller ut» av videregående allerede strever i 5. klasse. Når vi nå er så heldig at vi har elevene fra 1. til 10. klasse på samme skole har vi en unik mulighet til å jobbe sammen for å forhindre at elever starter den negative utviklingen.

Målet om å forhindre frafall i videregående er et godt mål. Ca 30% av hvert årskull klarer ikke å fullføre videregående. Det er mange ungdommer som får en trang start i voksenlivet. Forskeren Hattie viser i sin forskning at lærerens undervisning er den viktigste påvirkningsfaktoren for barn i skolen. Ikke læreren alene, men hvordan han eller hun underviser. Den kunnskapen har gjort at vi nå fokuserer på å gjøre undervisningen mer praktisk, variert, relevant og motiverende. I tillegg fortsetter fokuset på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og klasseledelse. Lykkes vi med det øker mestringen til elevene.

I modellen under har vi forsøkt å illustrere «løpet» hvordan økt kunnskap og kompetanse hos lærerne gir en effekt på undervisningen og da elevene.

Hva er SKU.

 

 

På planleggingsdagen, fredag 14. november, jobbet lærerne og ledelse med prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) er et statlig prosjekt som strekker seg over 1,5 år. I to måneder frem til planleggingsdagen har lærerne hatt som mål å gjøre undervisningen mer praktisk, variert, relevant og motiverende for elevene. På fredag som var, delte vi erfaringer og opplegg for å lære og erfare av hverandre. Det var en nyttig dag, og lærerne har fått gode tilbakemeldinger fra elevene på oppleggene sine.

Erfaringene fra denne perioden tar vi med oss i det daglige arbeidet i klassene. Det er tross alt det som er målet, at vi i det daglige skal gi elevene en opplevelse av praktisk, variert, relevant og motiverende undervisning. Det vet vi igjen fører til økt mestring hos elevene våre.