Dekom

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet har etter SKU (Skolebasert kompetanseutvikling) endret fokus fra statlig styring av utviklingsarbeidet, til mer lokalt. Det betyr at kommunene og skolene skal rette fokus på de områdene de selv ønsker å utvikle, innen gitte rammer. Du kan lese mer om ordningen her.

Grødem skole har søkt pulje 3, som har oppstart høst 2021, med følgende tema:

Grødem skole skal ha fokus på

Samfunnet vi lever i er i stadig endring,og denne utviklingen akselererer. Særlig store mengder informasjon, høyt tempo og en verden som er lettere tilgjengelig kan trekkes frem, men også polarisering, miljøfokus, digitalisering og individfokus. Disse endringene, og mange flere, vil forme morgendagens elever. Det gir muligheter, men også utfordringer for lærerne i skolen. Hvordan og hvor mye vet vi ikke, men oppdraget om å skape gode læringsmiljø (klassemiljø + læring) og sikre hver enkelt en trygg skolehverdag med tilpasset opplæring ligger fast.

Grødem skole mener at vi må være bevisst denne endringen for å kunne imøtekomme den på en god måte. Fokus i vår Dekom satsing vil derfor være innenfor:

Læreren og elevens rolle i endring. Hvordan bygge gode klassemiljø som gir grunnlag for læring og trivsel også i fremtiden?  

Satsingen vil særlig knyttes opp mot fagfornyelsen, men også ha klare referanser til klasseledelse og digitalisering. Alt med fokus på læreren som den mest sentrale og viktige faktoren for elevene skal få det de har krav på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *