En foreldreundersøkelse i kommunen

Randaberg kommune ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle foreldre/foresatte som har barn på skolen. Målet med undersøkelsen er å bidra til at foreldrene som trenger det kan blir bedre omsorgspersoner for sine barn og gjennom det bidra positivt til barnets beste.

Barn og unge i Randaberg har sagt at verdiene trygghet, respekt, omsorg og kjærlighet er det som skal prege en god oppvekst.

Randaberg kommune skal kunne gi foreldrestøtte og veiledningstilbud til foreldre. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge om dagens tilbud er i samsvar med foreldrenes behov.

Undersøkelsen blir sendt ut på SMS torsdag 31. januar til alle foresatte og vi håper du tar deg tid til å svare – den er ikke lang 🙂

Ledelsen på Grødem skole

REKTOR:

Sten Larsen
Mobil: 41640447
Mail: stelar@randabergskolen.no

INSPEKTØR 1.-4. trinn & Introbasen

Else Liv Eriksen
Mobil: 48226085
Mail: elseri@randabergskolen.no

INSPEKTØR 5.-7. trinn

Heidi Merete Ueland
Mobil: 41270581
Mail: heiuel@randabergskolen.no

INSPEKTØR 8.-10. trinn & spes.ped ansvarlig

Per Jarle Marsli
Mobil: 99423264
Mail: permar@randabergskolen.no

SFO-leder

Anne Tove Austrheim
Mobil: 95790835
Mail: annaus@randabergskolen.no