Klasser skoleåret 2023/24

Skoleåret 2023/24 vil trinnene på skolen se slik ut (se oversikt under). De trinnene som får endring vil få nærmere informasjon om dette.

TrinnAntall klasserElevtall på trinnet
1.trinn3 klasser60 elever
2.trinn3 klasser61 elever
3.trinn3 klasser55 elever
4.trinn3 klasser51 elever
5.trinn2 klasser56 elever
6.trinn2 klasser55 elever
7.trinn3 klasser60 elever
8.trinn2 klasser52 elever
9.trinn3 klasser63 elever
10.trinn2 klasser55 elever

Når vi setter sammen nye klasser bygger vi gode lag som skal gjøre hverandre bedre. Det er mange individuelle hensyn, men vi vet at når gruppen fungerer, så blir de individuelle hensynene mindre viktige. Målet er alltid at elevene gjør hverandre gode, eller at vi vet at de kan utgjøre en god gruppe. Gode lag er ikke noe som oppstår, men som vi i samarbeid med foresatte og elevene utvikler. Frem til august 2023 skal vi i år sette sammen nye klasser for 1., 2., 5., 6., og 8. trinn. Det gleder vi oss til, og har god rutine og erfaring med!

På skolen bruker vi vår kjennskap til elevene sammen med resultater fra kartlegging av elevgruppene. Vi ønsker også informasjon om særskilte sårbarheter foresatte mener vi bør vite om. I sum utgjør dette grunnlaget vi skal bruke, og det er derfor vi ikke lover noe til noen før vi har fått inn all informasjon.

Ønsker du å ha en dialog med oss eller lurer på noe, så ta kontakt med skolens ledelse.  


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: