Samtykker fra foresatte – nå digitalt

På noen områder må skolen ha samtykke fra foresatte. Tidligere har vi innhentet disse via skjema på ark, men nå er dette overført til Visma. Vi ber alle foresatte (unntak 10. trinn) gå inn på Visma for å svare på dette.

NB! Du kan bare svare på samtykkene hvis du går inn på Visma via nett (ikke app).

Nettadresse: https://skole.visma.com/randaberg

Skolen ber om samtykke til:

 • Delta på skolegudstjeneste
 • Bilde av barnet på skolens hjemmeside
 • Delta i utendørs svømming
 • Kjøre i privatbil i skoletiden
 • Være igjen i sentrum av Stavanger etter ekskursjoner
 • Trekke 10 dager fravær fra vitnemålet (Retningslinjer udir)

1. desember er fint på Grødem skole

Tenk om 1. desember kunne startet med julemusikk, varm saft og pepperkaker delt ut av blide elever? Tenk om det i tillegg kunne være en adventsforestilling fra 50 barn?

Tenk, det er slik det er på Grødem skole. Elevrådet delte ut julestemning, og 3. trinn hadde to forestillinger med adventssamlingen sin. Takk!

5.trinn + 1. trinn = Sant

En glad-sak før helgen: 5. trinn er faddere for årets 1. trinn. Nå i uken tok de eldste med seg fadderbarna sine på biblioteket. Her viste de 1. klassingene rundt, og leste for dem. Stort engasjement og ivrig lytting til det som ble lest. Fantastisk!

Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største.
Hermann Hesse

 

Nasjonale prøver – resultater 2022/23

Årets resultater er nå klar, og offentlige. Årets test er endret til å passe ny læreplan, noe som gjør at det knyttet seg mer usikkerhet til hvordan elevene sin kompetanse ville vise igjen i testen. I tillegg var det usikkerhet knyttet til om pandemien ville gi utslag. Det viste seg at vi ikke trengte å være urolig, resulatene er gode.

5.trinn
 • Lesing: 53 poeng (nasjonalt 50)
 • Regning: 54 poeng (nasjonalt 50)
 • Engelsk: 52 poeng (nasjonalt 50)

Resulatene viser at begynneropplæringen 1.-4.trinn gir elevene et faglig godt utbytte. Det er i tråd med læreplanen, og ikke minst gir det hver enkelt elev bedre forutsetning for å lykkes videre i skolen, og livet.

8.trinn
 • Lesing: 53 (nasjonalt 50). Kullet skåret 50 i 5.klasse.
 • Regning: 54 (nasjonalt 50). Kullet skåret 52 i 5.klasse.
 • Engelsk: 55 (nasjonalt 50). Kullet skåret 53 i 5. klasse.

Resultatene viser at mellomtrinnet har hevet elevene fra nivået på 5.trinn. Det er gode resultater for dette kullet, og viser at mellomtrinnet de siste årene har hevet sin standard i opplæringen, og at det gir effekt.

9. trinn
 • Lesing: 55 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.
 • Regning: 56 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.

Resultatet viser at elevene er hevet som forventet ut fra tidligere resultat. Det er gode resultater som viser at opplæringen er solid og i tråd med læreplanen. Engelsk testes ikke på 9.trinn i Norge.

 

Grødem skole er stolt over hva elevene har fått til sammen med lærerne og støttepersonell. Nå bruker vi disse dataene til å justere vår opplæring generelt, men også inn mot enkeltelever. Særlig fokus er på elever som ikke har hatt forventet utvikling. 

 

5.-10.tr: Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Informasjon om undersøkelsen 

(Mulig å velge ulike språk)

Når gjennomføres undersøkelsen?

November 2022

 

TV-aksjonen: Grødem talenter denne uken

Onsdag 19.oktober klokken 18.00 er foreldre, søsken og venner av skolen invitert til «Grødem talenter». Showet er i aulaen og inntekten går til TV-aksjonen. 

Skolen bruker spleis som betalingsmåte.

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

Torsdag 20. oktober får elevene på skolen se showet før- og etter lunsj.

 

SFO; Bilder fra Høstferieuken

Her er noen bilder av aktivitetene ungen på SFO var med på i uke 41 (Høstferien). 

1 2 3 26