Nasjonale prøver – resultater 2023

Resultatene fra årets nasjonale prøver har kommet. Grødem skole har som mål at vi ligger på nasjonalt snitt eller over. Det er gledelig at det stemmer også for 2023. Det betyr at vi fortsetter å levere opplæring med god kvalitet til elevene. For mer detaljer se vedlagt presentasjon

Hva gjør vi med resultatene?

  • Informerer hele personalet, FAU og SU.
  • Legger ut resultatene på hjemmesiden til foresatte.
  • Drøfter tallene for klassene og trinn internt på de aktuelle trinnene (5., 8. og 9. trinn).
  • Identifiserer og vurderer tiltak for elever som skårer under forventning.

Antallet elever per trinn er lavt statistisk sett, så vi bruker tallene med varsomhet. Det er likevel nyttig for vår pedagogiske praksis å se hva elevene har høy og lav kompetanse i i emnene som måles.


Publisert

i

, , ,

av

Stikkord: