8.tr Innsats for andre

Fredag 16.september inviterte valgfaget Innsats for andre til Bingo på Frivillighetens hus. Litt spenning var det om noen kom, men hjemmebakst og bingo trekker folk! 18 eldre bidro til at det ble en svært vellykket kveld. Så vellykket var det at det var ønske om gjentakelse, og pressen fanget dette også opp.

Et slikt treff fanger hele intensjonen med faget Innsats for andre, og i tillegg skaper det en arena der unge og eldre kan treffes. Samtaler deles, og glede oppstår.

Hentet fra Randaberg24.no

 

Nasjonale prøver gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. I år skal elevene ta prøvene (engelsk, lesing og regning) i perioden uke 36 – uke 39. Her kan du finne datoene.

Her er hva utdanningsdirektoratet skriver om nasjonale prøver

Kilde: Pixabay

Hva bruker vi prøvene til? Nasjonale prøver er nyttig for skolen for å kunne speile vårt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Det er med på å sikre at vi jobber riktig og gir elevene rett opplæring, eller i motsatt fall må justere opplæringspraksisen vår. Vi bruker også testen inn mot enkelt elevene ettersom testen viser elevens styrker og svakheter innen basisferdighetene regning, lesing og engelsk. Hva øver vi på? Nasjonale prøver er i likhet med eksamen en type test elevene vår normalt ikke er vant med å gjennomføre. Av den grunn bruker vi noe tid på å gå gjennom type oppgaver, tekniske krav og formål med testen sammen med elevene. Fra 2016 ble også leseprøvene digitalisert, noe som gjør at skolen må være bevisst på å også trene elevene i å lese lenger tekst digitalt.   Hva er nytt i år?
  • Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker kan bruke lesestøtte under nasjonale prøver i engelsk og lesing. Disse elevene kan bruke hjelpemiddler som de vanligvis bruker i klasserommet. Dette skal skolene tilrettelegge for.
  • Prøvene i lesing for 8. og 9. trinn inneholder åpne oppgaver som lærere (prøvegruppeansvarlige) må vurdere og skåre.
  • Prøvene i engelsk vil inkludere en ny lyttedel. Elevene må ha hodetelefoner under gjennomføringen.
  • Prøvene i regning inneholder noe færre oppgaver enn tidligere. Prøvetiden er den samme.
Skolene skal høsten 2022 gjennomføre nasjonale prøver fra 5. september til og med 30. september (uke 36–39).

Trafikksikkerhet – vårt felles ansvar

På Grødem skole er det nå ca 600 barn skal til og fra skolen hver dag. Det gjør at det er en god blanding av gående, syklende og andre transportmidler som konkurrerer om plassen på veien. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei er å redusere antall biler på veien. Her er noen råd vi ønsker foresatte skal følge:

La bilen stå

  • August/september er på grunn av været en fin tid å trene barna på å gå/sykle til skolen. Følg dem på veien eller lag «gå til skolen grupper» slik at de blir trygge før vinteren.
  • Hvis du må kjøre ta hensyn på P-plass og der det er kryssende trafikk. Drop-sonen på P-plass kan ikke benyttes hvis du følger barnet inn på skolen. Da ber vi foresatte om å parkere på Prix/Grødem kirken og følge barne derfra.

Hjelm og sikkert transportmiddel

  • Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
  • Sjekk det tekniske, og da særlig bremser og lys.

Det er parkering forbudt i drop sonen på skolen

10.tr Vitnemålsutdeling

10 år med skole
Fullført og godkjent vitnemål
Vennskap
Minner
Nye muligheter

Takk til alle elevene som sammen har utgjort et flott trinn, og som bidro til en fin kveld i går. Takk også foresatte og lærere som har heiet gjengen frem og som også bidro på vitnemålasutdelingen.

«Me kan få te det utroliga – i samen!»

…og det har vi klart!

10. trinn: Invitasjon til gratis Cyber Camp på Godalen VGS

Invitasjon til gratis Cyber Camp på Godalen VGS for 10. klassinger

 

Tid: 27. juni til 1. juli klokken 0900-1430 hver dag

Sted: Godalen Videregående Skole, Østre ring 55, 4015 Stavanger

CyberCamp er en GRATIS unik opplevelse for teknologiinteresserte 10. Klassinger. Du vil i løpet av opplegget lære å bygge en egen robot som du skal programmere, sette opp og programmere spionkamera, knekke ulike koder med og uten programmering i tillegg til å bruke Kali-linux som en virtuell datamaskin til å hacke deg inn på et nettverk og en datamaskin.

Har du lyst å lære mer om cybersikkerhet og hacking er dette uka for deg!

Opplegget er gratis. Det vil bli servert frokost og lunsj, og alt utstyr som trengs bortsett fra egen PC vil bli utlevert av skolen.

Det er viktig at du har en egen PC eller Mac (Chromebook kan ikke brukes)! Grunnleggende interesse for hacking, programmering eller datamaskiner generelt er en stor fordel! Forhåndskunnskap er ikke nødvendig.

Se websiden for info og påmelding: https://www.cybercamp.tech

 

Friluftsliv valgfag 9 trinn

Man vet det er vår når friluftsliv valgfag for 9 trinn legger ut på eventyr for sommeren. Fredag til søndag ble brukt i kano og telt blant holmer og øyer i Lutsivassdraget. Filmer under sier kanskje sitt.

 

17. mai – glede og samhold

Takk til alle elever, klassekontakter og lærere som gikk i toget på 17. mai! Det er utrolig viktig tradisjon vi endelig fikk ta opp igjen. Flott vær, samhold og god stemning!

17. mai 2022

17.mai står for døren, og vi håper på en fin dag med et flott barnetog. I Randaberg har vi en ordning med lærerdeltakelse i toget, men vi synes det er kjekt om foreldre også er med og går, sammen med lærere og elever denne dagen.

I mange av klassene våre går altså lærerne med elevene i toget, men det er noen klasser der lærerne ikke har anledning til å være med, og der blir klassekontaktene alene. 

Klassefanene kan hentes i vestibylen på gamle Harestad skole-Administrasjonsfløy- i god tid før toget stiller opp.

Vi stiller opp i skolegården/ Torgmyrveien kl 09.45. Toget går kl 10.00. Grødem skole skal gå ganske langt framme i toget i år, som gruppe nr. 6 (bak kommunestyret).

 

Toget går i år til Vistestranden. 

Sikkert ikke nødvendig med denne infoen, men: 17. maitoget skal være fritt for knall og andre smellsaker. 

Vi ønsker med dette alle en god feiring av dagen! 

1 2 3 26