Bærekraft, praktisk, variert og relevant

Viktige stikkord fra læreplanene (LK-20) som vi på Grødem skole løser ved å…

Mer praktisk og variert opplæring? Ja, takk! (oktober 2022)

Elevene våre svarer i Elevundersøkelsen at opplæringen er for lite praktisk og variert. Dette til tross for at det lages mat hver uke og spesialrom benyttes hyppig. Hva er det elevene ikke forstår?

Vi snudde spørsmålet til hva er det vi ikke forstår? Svaret vi kom frem til er at vi har praktiske fag og vi har teoretiske fag. Ikke sammenvevd, men som to ulike verdener som sjeldent møtes. I mat og helse måler vi desiliter med vann og målebeger. I matematikken regner vi med desiliter. Nasjonale prøver forteller oss at elevene ikke ser sammenhengen. Hvorfor går ikke matematikklæreren inn på mat & helse rommet med elevene sine?

Svaret på det spørsmålet har gjort at vi nå investerer 200.000 kr i 3D printere, vinylkuttere, 3D scanner og mye, mye mer. Hvorfor? For å gi lærere og elever utstyr og mulighet til å gjennomføre mer praktisk, variert og relevant opplæring. Vi har tro på at vi gjennom de teoritunge fagene kan finne mulighet til å utforske og ta i bruk teknologi slik av elevene vår møter verden utenfor skolen enda mer forberedt enn før.

7.tr Bærekraft og kreativitet (april 23)

Grødem skole samarbeider med Bjerga Bygg for å øke aktiviteten på sløyden og sikre en bærekrafting gjenbruk av avkapp. I praksis betyr dette at skolen henter avkapp fra byggeprosjekter som Bjerga Bygg har ansvar for. Skolen får da tilgang til ulike typer og mye materialer som gjør at elevene kan utforske og jobbe mer med tre. Samarbeidet har gjort at elevene kan være mer kreative, men også at de får mer å velge i.

For Bjerga Bygg betyr dette at avkapp gjenbrukes lokalt, og med det er miljøavtrykket lavere. I tillegg øker sannsynligheten for at elever blir kjent med hva det betyr å jobbe med trevirke, og da i neste omgang lettere kan velge seg inn i tømrer- og snekkeryrket.

Denne uken avsluttet 7. trinn sitt arbeid. Som læreren selv uttrykker det «ganske kult at det som egentlig skulle vært kasta blir til så fine ting».

Bildet er tatt av lærer Benedicte R. Strøm. Hun er også læreren som har hjlupet, heiet på og passet på i prosessen frem til resultatet:

5.-7.trinn, Bærekraftuke (april 23)

Det er viktig å ta vare på miljøet. Det vet vi alle, men hva kan vi egentlig gjøre? Mellomtrinnet hadde dette som tema hele sist uke. 5. trinn hadde fokus på plast i havet, 6. trinn matsvinn og 7. trinn på gjenbruk. Det var høy aktivitet og mye utradisjonell undervisning denne uken. Krabbefiske, lage t-skjorter, plante planter, rydde søppel, lage mat uten kjøtt og besøk av forsker.

Det å se så mye engasjement og aktivitet på skolen og rundt i nærområdet er helt avgjørende for å gi elevene en praktisk, variert og relevant opplæring. Her har mellomtrinnet truffet 100%, og dette skal derfor gjentas årlig.

Grødem forsker og rydder på strand (mai 2023)

7. trinn på skolen har knyttet til seg en forsker fra Amerika og Clean Shores. Hun forsker på mikroplast, og i samarbeid med lærerne på trinnet ble det organisert en forskningstur ut på Sandestranden. Dett fikk oppmerksomhet både i TV-Vest, Randaberg24 og i kommunen! Trykk på lenkene hvis du ønsker å se eller lese disse.

Finner vi plast? Er det mye eller lite? Hvordan kan vi finne det? Dagen var i dag, fredag 12.mai, og med seg på prosjektet ble hele 4. trinn. Læring og vennskap på tvers av alder og trinn. Må bare like det!

Her kan du se bilder fra dagen. Vil du se mer? Sjekk ut TV-Vest, for de filmet det hele.

K&H – tur til sagbruk (august 2023)

Grødem skole samarbeider med Bjerga Bygg om restmaterialer. Det gjør at elevene på sløyden får mye gode materialer som kan brukes i stedet for at de kastes. Men hva gjør du når elevene sin kreativitet krever andre tresorter? Vi drar ut til sagbruket selvfølgelig!

Lærer Benedicte R. Strøm tok med seg en gjeng elever til Riska sagbruk på Hommersåk. Her ble de tatt godt imot med omvisning og fikk plukke riktig materiale til prosjektene sine. De som ikke fikk plass i bilen ivaretok elevene som var med. Omsorg der altså.

«I skolen nå til dags sitter elevene bare stille ved pulten!» Nope! Det er ikke sant, og her er et eksempel på det.

Samarbeid gir resultater – praktisk og bærekraft (desember 2023)

Husker du at Grødem skole startet samarbeid med Bjerga Bygg og sagbruket på Hommersåk i år? Det gjør vi for å få gode materialer til elevene, redusere svinn (avkapp) og stimulere til økt rekruttering til yrkesfag. Nå ser vi resulatene av dette!

Den viktigste effekten er at elevene nå får god tilgang på skikkelige materialer. Det gjør at de kan lage bedre produkter, og prosessen blir kjekkere når materialet passer oppgaven. I tillegg får de erfare ulike typer treverk, noe som hjelper dem å forstå bruksområdene til for eksempel eik kontra furu.

Elevene får også lov til å utforske mer. Tidligere hadde vi begrenset tilgang på materialer (kostbart), og da ble mye av tiden brukt til å planlegge og tegne det som skulle lages. Her skulle vi ikke sløse! Denne «sløsingen» er imidlertid viktig i læringsprosessen, og det får de gjøre nå. Konsekvensen av det? Elevene blir mer kreative og tørr mye mer.

Alt dette får vi fordi vi samarbeider om å redusere avfall fra avkapp. Vi håper også at vi bidrar til at den neste tømmermannen som kommer hjem til deg har gått på Grødem skole

Her ser du noen resultater fra arbeidet. I midten en skjærefjøl laget av gjenbrukt tre og skinn, mens på sidene er det laget gryteunderlag av skjeve plank som var ødelagt etter lang tørketid på skolen.

Fun fact: Det var disse skjeve plankene elevene tidligere laget blant annet skrin og bokser av. Det er en umulig oppgave, og forklarer noe av utseende på produktene dere har hjemme.

1.-4.tr Praktisk, variert, relevant og lek

Grødem skole ønsker å gjøre skolendagen mer praktisk, variert og relevant for elevene. Det betyr blant annet at vi fokuserer mer og mer på læring gjennom lek og aktivitet. Skoleåret 2022/23 laget vi et rom for de eldre elevene, mens i år er det de yngste sin tur. Vi har satt av en hel hems til formålet, og nå vokser det frem butikk, lekerom og mye, mye mer. Her kan du se hva vi har gjort til nå, og så skal vi oppdatere nettsiden når vi er ferdig. Gledelig er det at regjeringen nå stimulerer dette arbeidet også med penger.

8.tr Hvor er hjertet? Blås i lungene! (desember 2023)

Still dere i kø for å hente innvollene deres! I de fleste sammenhenger ville dette vært en svært rar setning, men når naturfagslærer Anna Schultheiss sier det gir det mening. Det er tid for å dissekere innvoller i naturfagen!

Mer praktisk og virkelighetsnært er det neste ikke mulig å komme. For nært mente noen av elevene som flyktet på gangen, eller hadde bomull i nesen for å unngå lukt. Litt hyl og grøss var det også, men inni alt dette var det læring, nygjerrighet og spenning. Innvollene til grisen ligner på mennesket, og det gjør at morgendagens kirurg fikk prøvd seg. De som ikke likte blod fikk også erfart at det kanskje ikke er dette de skal jobbe med. Når de nå går tilbake til klasserommet og teoriboka kan de lettere knytte teori til praksis.

Grødem skole har som satsingsområdet at opplæringen skal bli mer praktisk, variert og relevant. I dag, og i økende grad er dette hverdagen til elevene. Hvem skal ha æren for det? Læreren. Alltid læreren!

Matematikk- Minecraft. Målinger og beregninger.

I matematikkundervisningen har vi implementert Minecraft for å gi elevene en engasjerende og praktisk tilnærming til målinger, beregninger, samt for å stimulere motivasjon og samarbeid. Ved å starte med å måle skolebygget enten i virkeligheten eller basert på byggetegninger, og deretter gjenskape det i Minecraft, får elevene ikke bare innsikt i de teoretiske aspektene av avstand, høyde og dimensjoner, men også en konkret forståelse av målinger og beregninger som lengde, måleenheter, areal, volum, osv.

Denne tilnærmingen etablerer praktiske sammenhenger mellom matematikk og virkelige situasjoner, samtidig som den motiverer elevene ved å knytte faglige konsepter til deres egne interesser og digitale ferdigheter. Samtidig oppfordrer tilnærmingen til samarbeid, hvor elevene arbeider sammen for å planlegge, måle, beregne og bygge skolebygget i Minecraft. Dette resulterer i et læringsmiljø som styrker ikke bare matematiske ferdigheter, men også fremmer motivasjon og samarbeidsevner gjennom praktisk erfaring og digital utforskning. Slik blir integreringen av Minecraft en helhetlig tilnærming som kombinerer faglige aspekter med motivasjon og samarbeid for en mer engasjerende matematikkopplevelse. (Klikk bildet for film av prosjektet)

En reise til verdensrommet fra klasserommet

Dette ambisiøse prosjektet, ble gjennomført med ønsket om å gi elevene en unik og praktisk innsikt i atmosfæren og verdensrommet gjennom å sende et kamera opp til kanten av verdensrommet. Elevene ble inndelt i grupper og fikk ansvar for ulike deler, noe som ikke bare utfordret dem i naturfaglige prinsipper, men også utviklet ferdigheter innen samarbeid, problemløsning og anvendelse av matematiske og fysiske konsepter. En læringsreise som viser at når praktisk læring møter nysgjerrige elever, kan undervisningen bostavelig talt nå nye høyder. Fra spennende beregninger om avstander og heliummengder til praktiske forberedelser, var dette ikke bare naturfag, det var en reell utforskning gjennom samarbeid og problemløsning. En katalysator for læring, inspirasjon og entusiasme der elevene ikke bare var tilskuere til teoretiske begreper, men aktive deltakere i en unik og minneverdig læringsopplevelse. (Klikk bildet for video)

10.tr Spisende celler

10. trinn har jobbet med celler siste tiden. Selv om det er noe som omgir oss er de litt vanskelige å forholde seg til. I fjor 3D-printet elevene celler, mens i år valgte de å lage spiselige versjoner. Praktisk og variert, og helt sikkert noe som er lettere å huske enn en teoritekst alene.

Innsats for andre

Valgfaget på Grødem skole har etablert et fint samarbeid med sykehjemmet i kommunen. Det er en «vinn-vinn» situasjon der elevene og de eldre blir kjent, ler sammen og koser seg. Nå sist var det spill dag, og valget var selvsagt bingo. Vi heier på kontakt mellom generasjoner og et varmere samfunn.