Informasjon og tillatelser

Foresatte og elever på Grødem skole skal hvert år informeres om skolens reglement og ordninger. Vi har samlet disse i ett hefte som i år er delt med alle foresatte via sms. Det ligger også her på vår hjemmeside under Dokumenter – Informasjon og tillatelser.

1., 5. og 8. trinn, samt nye elever, må også returnere skjema (bakerst side) med signatur av foresatte. Alle elever dette gjelder får en kopi av skjema med seg hjem.

 

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår 2018/19

Skolen starter igjen torsdag 16. august 2018:

  • 1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
  • 2.- 10. klasse møter kl.08.15, og slutter kl.11.00. (SFO åpent for de som har det)

 

Trenger du å kontakte skolen før oppstart – trykk her

Planlegger du å reise bort eller noe annet, så finner du skoleruta her

Takk 10.trinn

Takk 10. trinn for vel gjennomført grunnskole, og lykke til ute i den store verden!

Telefon til Grødem skole

Grødem skole har fått ny telefonløsning, og det gjør at det er litt oppstartsproblemer dessverre. Hovednummeret vårt er det samme, og virker 51413170.

Hvis du skal ha tak i ledelsen på skolen så kan du ringe:

REKTOR:

Sten Larsen
Mobil: 41640447
Mail: stelar@randabergskolen.no

INSPEKTØR 1.-4. trinn & Introbasen

Else Liv Eriksen
Mobil: 48226085
Mail: elseri@randabergskolen.no

INSPEKTØR 5.-7. trinn

Heidi Merete Ueland
Mobil: 41270581
Mail: heiuel@randabergskolen.no

INSPEKTØR 8.-10. trinn & spes.ped ansvarlig

Per Jarle Marsli
Mobil: 99423264
Mail: permar@randabergskolen.no

SFO-leder

Anne Tove Austrheim
Mobil: 95790835
Mail: annaus@randabergskolen.no

Sommerfesten avlyst!

På grunn av værmelding om svært dårlig vær på torsdag 14.juni, så er vi og FAU dessverre nødt til å avlyse årets sommerfest. 

Vi kunne nok ha tatt en del av arrangementet inne, men det hadde blitt trangt, mye av kosen hadde forsvunnet, og matlagingen og serveringen ville blitt vanskelig gjennomførbar. Selv om det selvsagt er en «fare» for at værmeldingen kan bli bedre må det gjøres nå. Bestillinger må kanselleres osv.
Satser på bedre vær neste år

Vårtur for Natur, miljø og friluftsliv. Årets garantert flotteste naturopplevelse.

Bare et par timer etter elever på 10 trinn var ferdig med muntlig eksamen, fredag 8 juni, reiste 9 og 10 trinn i valgfaget Natur, miljø og friluftsliv avgårde til Lutsivassdraget for å tilbringe helgen der med padling og telting omgitt av fantastisk natur. En utrolig flott tur hvor videoen under sier mer enn de legendariske 1000 ordene.

 

10.tr Informasjon om lokal gitt eksamen

Det nærmer seg årets siste eksamen for elevene på 10. trinn. På fredag 8. juni er det tid for lokal gitt eksamen (muntlig). Her er litt praktisk informasjon om de neste dagene:

Onsdag 6. juni: (full skoledag)

  • Elevene får vite faget de kommer opp i og info om gjennomføring
  • Elevene får veiledningstidspunkt, eksamenstidspunkt og fagrapport

Torsdag 7. juni: (full skoledag)

  • Elevene møter på skolen til kl. 09.00. Da trekkes problemstilling/tema
  • Elevene jobber med tema/problemstilling (lager presentasjon).
  • Elevene får 15 minutter veiledning individuelt.

Fredag 8. juni: Eksamensdag

  • Elevene møter senest 30 minutter før oppsatt eksamenstid. Se tider her
  • Eksamen gjennomføres med 10 minutt presentasjon og 20 minutter utspørring
  • Karakter settes på bakgrunn av utspørringen, og gis rett etter eksamen.

Elever som ikke møter vil få IKKE MØTT på vitnemålet så sant ikke legeattest foreligger. Blir eleven syk må skolen varsles så snart som mulig.

Klager:

Ved klage på lokalt gitt eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny ekstern sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt.

Klagefrist for elev/foresatte er 10 dager, jfr. forskrift til opplæringsloven §5-10. Det er Fylkesmannen som er klageinstans for skolene.

1 2 3 4 5 23