9.tr hospitering

9. trinn hospiterer på Randaberg vgs mandag 8. og tirsdag 9. april I den forbindelse inviterer skolen også de foresatte til et informasjonsmøte om skolen og skolens utdanningsprogram. Invitasjon er sendt ut med elevene. Tidspunkt for møtet er mandag 8. april kl. 17.30.

Agenda for møtet:
17.30 – 18.00  Mingling med kaffe og kake i kantinen ved inngang B
18.00 – 18.10  Velkommen ved rektor i det store auditoriet
18.10 – 18.30  Presentasjon av skolens tilbud ved You-rådgivere
18.30 – 19.30  Orientering i avdelingene

4.tr kunst og maling

4.trinn har vært på en inspirerende forestilling fra DKS – om kunst og maling «Winsor Blue». Kunstner Anita Jakobsen presenterte oss for kunst og bilder hun selv har malt og bruken av den vakre blåfargen Winsor Blue.

Elevene fikk innføring i farge-og materiallære. De hadde malerverksted der de malte et bilde etter musikk. Dette har vært med på å stimulere og åpne den kreative malerånden hos elevene. Resultatet ble nydelig.

Utstillingen henger i biblioteket og mediateket.

app som redder liv

Tenk deg at du står midt på fjellet eller går tur på Randaberg. Plutselig skjer det en ulykke og du må ringe 113. Stresset øker, redselen tar deg, og så skal du forklare ambulansen hvor du er… «Jeg er mellom…» Det kan være lett, men ofte så har du ikke tenkt over det, og verdifull tid kan gå tapt. Norsk luftambulanse har løst dette via app-en HJELP 113. Har du denne, og ringer via app-en så får hjelpesentralen automatisk opp hvor du er. Appen er gratis.

Les mer om app-en her.

Streik for miljøet

Natur og ungdom har tatt videre initiativet til politisk streik for miljøet (omtalt i Stavanger aftenblad), og mulige datoer skolen vet om er fredag 15.3 eller 22.3. Også på skolene i Randaberg prater og engasjerer elevene seg i dette.

Skolen står ikke som arrangør av streiken, og er pliktig til å registrere fravær hos elever. Annet fravær som permisjon, sykdom og annet må søkes om eller varsles som vanlig. Oppfordrer foresatte til å ha dialog med sitt barn slik at dere har kontroll på hvor barnet/ungdommen er i skoletiden.

Vi håper at elever som velger å streike er opptatt av klima og miljø, og ønsker å gjøre en forskjell ved å markere dette ved å delta i en streik.

Rektor ønsker engasjerte elever og er positiv til at elever bidrar til en viktig sak.

Her kan dere lese om Greta Thunberg som startet den politiske streiketrenden for miljøet.G

Hodeluskampanje – Uke 10

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta. Grødem skole skal delta i uke 10, helgen 8-10. mars.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer derfor skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte til å foreta lusesjekken helgen 8-10.mars. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles. Barn som har hodelus trenger ikke å være hjemme fra skolen eller barnehagen, men behandling bør komme i gang raskest mulig. Se vedlagte skriv for mer informasjon:

Hilsen Linda og Anne Lise, helsesykepleier Grødem skole

10.tr eksamen – tilrettelegging

Søknad om forlenget tid til eksamen 2019
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om tilrettelegging pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 14. mai til og med 24. mai.

Informasjon om mulighet for tilrettelegging

Skjema for søknad om tilrettelegging

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 22.april.

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

8.tr Kunst og håndverk

Dette er 8.klassinger som var ferdig med oppgaven sin på de ulike k&h-gruppene og som trengte et lite ekstra-prosjekt. Så, vi tok noe innmat fra gamle pc’er, samt gamle lyspærer og annet metallskrap og lagde skulpturer. Gutta ville feks lage fengsel. Etterpå spraylakkerte de det. Vi hadde og noen jenter som ville prøve seg på å lage veggteppe av macrame, det klarte de strålende! To hektiske, men morsomme timer

 

Les mer

10.tr Flott kavalkade!

80- tallet er en tid for store øyeblikk, men og mote som er vondt å se på. 10. trinn har dukket ned i dette ti-året, og funnet en del skatter som fikk frem minner og latter. Spesielt imponerende var fellesnumrene. De viste samhold, glede og bredden i den fine gjengen som 10. trinn består av! Lærere og elever skal være godt fornøyd også i år

Ny rektor på Grødem skole

Fra skoleåret 2019/2020 får Grødem skole ny rektor da Sten Larsen går over i pensjonistenes rektor.

Skolesjefen har nå tilsatt ny rektor, og vedkommende har takket ja til stillingen. Den nye rektoren er Per Jarle Marsli, nåværende undervisningsinspektør på ungdomstrinnet.

Vi gratulerer Per Jarle og ønsker ham velkommen som rektor på denne flotte skolen vår.

1 2 3 4 5 30