Nye 1. trinn og 8. trinn 2020/21

På grunn av situasjonen landet vårt er i, må vi også justere prosessen for nye 1. og 8. trinn.

1.trinn

 • 27. mai offentliggjøres de nye klassene.
 • Bli kjent dagen 3. juni er foreløpig utsatt.

8. trinn

 • 28. mai offentliggjøres de nye klassene og valgfag/fremmedspråklistene.
 • Informasjon om fremmedspråk og valgfag gis ut i disse dager. Elevene skal svare skolen digitalt via lenke de får av skolen. Ber elever og foresatte snakke sammen før de velger.

Mer informasjon kommer!

Etter en «koronauke» tenker vi…

I morgen er det 1. mai, og det betyr at første uke med «koronaåpent» er over. Hvordan har nå det gått?

Fra skolens perspektiv har det vært en god uke. Vi har fått kjenne på litt mer normal hverdag, selv om kohohåtter, kohatter eller hva det nå kalles deler opp elevene vår. Over alt har det vært stor gjensynsglede mellom voksne og barn!

De foresatte vi har snakket med har også vært fornøyd med at tiden med hjemmeopplæring + jobb + koronatiltak tok slutt. Vi vet det har krevd mye av dere – og takker igjen for rausheten dere har vist!

Neste uke blir lik som den som har gått. Noen små justeringer blir gjort etter tilbakemeldingene vi har fått. Hvordan uken etter det blir vurderes i løpet av neste uke. Slik vil vi løse uke for uke ut fra tilbakemeldinger og nye signaler fra regjeringen.

Endring fra neste uke

For å ivareta både det sosiale og smittevern i skole og SFO, har vi satt opp samarbeidende kohorter (klasser). I utgangspunktet skal da A og C klassene samarbeide, og B og D klassene det samme. Det betyr at det er disse gruppene som møtes ute eller går turer sammen (ved behov).

5. – 10. trinn

Foreløpig blir det hjemmeopplæring videre, men vi venter snarlig signaler på hva som skjer med denne gruppen også.

Velkommen tilbake 1.-4. trinn!

Her er de rammene og strukturene vi har lagt til grunn for å åpne skolen for 1.- 4. trinn. Som dere ser er klassene delt opp, og fordelt på nye klasserom. Det og mange andre tiltak er satt for at foresatte, lærere og elevene skal få en trygg og god hverdag. Velkommen skal dere være!

Informasjonsskriv til alle foresatte (sendt ut via Visma)

Rutiner for smittevern

 • Elevene vasker hendene før de drar til skolen.
 • Foresatte avleverer barna ved skolegrensen så nært tidspunktet eleven starter på skolen. Barnet går deretter direkte til klasserommet sitt hvor han/hun møter lærer. Før de går inn sprites hendene til barnet (gjøres av lærer).
 • Klassene begynner ulikt (se fordeling av dagen under): 
  • A klassene kl. 08.00
  • B & D klassene kl. 08.15
  • C klassene kl. 08.30.
 • Det blir full skoledag fra mandag, men innholdet i noen timer vil bli noe endret av hensyn til smittervern. Eksempelvis blir det utegym.
 • Barna skal ha sine egne skolesaker og pult.
 • Klassene benytter uteområde når det er mulig og hensiktsmessig.
 • Barna skal sprite hendene før de går ut til friminutt. Når de kommer inn skal hendene vaskes.
 • Nys/host i albue, og vask hender etterpå.
 • Gruppene elevene er delt inn i er de samme som de følger på SFO. SFO vil bruke klasserommene mer slik at barnet har sin “stasjon” der.
 • SFO har ikke morgensfo og stenger kl.16.00 de første to ukene.
 • Ulik oppstart gir mindre elever ute i skolegården. Skolegården er også delt inn for å begrense kontakten
 • Vaskerutinene er justert til den nye situasjonen.
 • Ansatte holder avstand til hverandre når de har samarbeid o.l. eller løser dette digitalt
 • Vi vil akseptere blank snue, og noe “sesong” sykdom, men barn som viser symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke på skolen, og sendes hjem. Veilederen beskriver dette punktet detaljert.

Ulike oversikter:

Tilsyn

Barn opp til 12 år der foresatte har samfunnskritiske yrker har videre rett på tilsyn. Skolen ønsker ny påmelding til dette nå når situasjonen har endret seg. Tilsyn vil være fra klokken 07.15 – 16.30.

Tilsyn vil ikke være skole, men et sted å være for elevene der de kan jobbe med hjemmeskoleopplegget sitt. Turer og lignende som ble gjennomført tidligere i dette tilbudet vil nå tas bort ettersom det er færre ansatte tilgjengelig. Påmelding sendes til torlar@randabergskolen.no. (Før på begrunnelse, start og slutt tid og dager dette er aktuelt)

1.-4. trinn åpning av skolen 27.april

Mandag 27. april får elevene på 1.-4. trinn lov å komme tilbake på skolen igjen. Det gleder vi oss veldig til! Normalt sett så trenger vi ikke mye tid på å gjenåpne skolen, men nå skal smittevern ivaretas. Det jobbes med nå.

Torsdag 23. april vil vi sende ut informasjon om oppstart til alle foresatte på 1.-4. trinn via Visma appen og legge det ut her på hjemmesiden.

Frem til den tid er det hjemmeopplæring og fint vær!

Kilde: Pixabay

Åpent bibliotek tirsdag og torsdag uke 17

Biblioteket holder igjen åpent for utlån og innlevering. Denne uke 17, tirsdag 21.4, og torsdag 23.4.

Husk å ta med bøker du har lest!

Åpningstider tirsdag 21.4 og torsdag 23.4

Klokkeslett9.00-10.001.-2.trinn
Klokkeslett10.30-11.303.-4 trinn


Klokkeslett 12.30-13.305.-7.trinn
Klokkeslett13.30- 14.30Ungdomsskoletrinnet
 1. Det skal ikke være mer enn 4 personer i biblioteket samtidig.
 2. Flater og berøringspunkter blir spritet og vasket jevnlig.

Wenche (miljøterapeut) kommer til å være tilstede i biblioteket og administrere utlånet. Det er også mulighet til å levere inn bøker. Innleverte bøker blir liggende i kassen i to dager, før de fysisk blir berørt og innlevert.

Elever (også gjerne sammen med foreldre), benytter seg av bibliotekinngangen mot ungdomskolebygget. Dersom det skulle være mange utenfor biblioteket som venter på å komme inn, er det viktig at de holder god avstand også ute.

Ny info om skole etter påske

I dag 7. april 2020 ga regjeringen ny informasjon om hvordan skolene skal forholde seg videre til tiltakene for å begrense smitte av Korona.

 • Skolen er stengt for alle elever frem til 27. april. Det betyr i praksis videreføring av ordningen vi har hatt de siste ukene med hjemmeskole, og tilsyn av elever med rett på dette (samfunnskritiske yrker og omsorgsbehov).
 • 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn.
  Innen da vil regjeringen gi retningslinjer for å sikre smittevern og forhindring av smittespredning.
 • Begrense smittespredning er det viktigste, og det betyr at de andre smittetiltakene opprettholdes.
 • 5. til 10. trinn: Regjeringen har som mål å la alle elever komme tilbake til skolen før sommeren, men dato er ikke satt.
 • Alle tiltak kan reverseres hvis smittespredningen øker.

Det skal være trygt å gå på skole for elever og ansatte. Det betyr at vi lokalt vil avvente hvordan vi skal ta imot 1.-4. trinn ut fra hvilke sentrale retningslinjer regjeringen gir for smittevern. Mer info kommer om dette.

kontakttelefon for elever og foresatte påsken 2020

Vi er alle i en helt spesiell situasjon. På grunn av Covid-19 viruset har hverdagen vår endret seg drastisk. Skolen har vært stengt i tre uker. Hjemmeundervisning og digitale klasserom har erstattet den skolehverdagen vi kjenner best, klasserom fullt med flotte barn og unge.  

Denne påsken blir annerledes. Vi må unngå smitte, og kan derfor ikke bevege oss hvor vi vil. Vi kan heller ikke være sammen på den måten vi er vant til. Det krever mye av oss. Alle lever vi ulike liv og bor forskjellig. For noen kan denne perioden være vanskelig, noe som preger hverdagen og stemningen hjemme.  

Kontaktinformasjon til ledelsen ved Grødem skole

Er du bekymret, redd eller ensom og trenger noen å snakke med? Under finner du ulike du kan ta kontakt med:

9.tr. oppmuntrende steiner

Har du gått tur i det siste? Kanskje du så noen oppmuntrende ord på din vei?

9B har den siste uken spredt glede og oppmuntring på en fin måte ute i Randaberg. Flott initiativ i en tid vi trenger noe felles positivt!

Til og med Randaberg24 har skrevet om saken, og undret seg over hvem som står bak påskemysteriet. Les her

påske – før og etter

Påsken nærmer seg, men det er lite som tyder på at vi vet mer om videre skoletilbud til elevene før vi tar ferie. Jeg har forståelse for at det er slik, men samtidig skulle jeg ønske at vi kunne gi elever, foresatte og skolens ansatte en visshet inn i ferien. Det tror jeg hadde vært godt. Her er det vi vet om videre drift.

Informasjon om videre drift får vi onsdag 8. april.

Innen da vet vi ikke;
– om skolene blir delvis åpnet, og fra hvilken dato
– i hvilken grad aktivitet kan gjenopptas
– hvilke smittereduserende tiltak som må gjennomføres.

På grunn av at det ikke er avklart vil Grødem skole forberede elevene på at uken etter påske blir hjemmeopplæring lik den vi har hatt de siste ukene.

Ut fra informasjon vi får 8. april vil skolene komme med mer informasjon om videre skoletilbud. Det vil tidligst komme torsdag 10. april 2020.

Uke 15 (6. april til 8.april)

Skolene i Randaberg holder åpent for tilsyn mandag til og med onsdag for barna som har rett på dette i uke 15. Alle dager klokken 7.15-16.30, men åpningstidene justeres etter behov. Behov meldes til skolen innen torsdag 2. april.

Åpningstider i påsken ut over dette vurderes hvis det oppstår akutte behov.

1 2 3 4 5 39