Plandag 18.11.22: Skole og SFO stengt

Fredag 18.11.22 er det planleggingsdag for ansatte i skole og SFO. Dagen skal brukes til kurs og faglig påfyll vi i hverdagen ikke kan prioritere. Bra for oss, og bra for elevene!

 

Det betyr at vi holder helt stengt for alle fredag 18.11.22. Administrasjonen kan kontaktes som vanlig, men vil være utilgjengelig store deler av dagen.

Uønsket atferd – systematisk arbeid gir god effekt!

Utagering, sterke atferdsuttrykk, vold, atferdsvansker og andre ord er betegnelser for barn som har det vanskelig i møte med andre. Det er mange grunner til dette, og det er krevende for dem selv og de rundt å håndtere. Grødem skole har sammen med Tverrfaglig team jobbet systematisk med dette området, og vi kan vise til gode resultater.

Hva er tiltaket?

Fra 2018 har skolen systematisk registrert nødrett og annen uønsket atferd. Den informasjonen analyseres, og brukes for å hjelpe voksne og barn som er involvert i hendelsene. Når det blir omfattende setter skolen inn følgende tiltak:

 • Mer ressurser: assistenter/miljøterapeuter settes inn i klassen i stort omfang. Det er avgjørende med få voksne som er mye inne i klassen.
 • Faste og hyppige internmøter: Alle ansatte i klassen møtes ukentlig. Her er ledelsen og Tverrfaglig team alltid med. Veiledning, opplæring og koordinering av tiltakene og forståelse for barnets situasjon har hovedfokus.
 • Tett samarbeid med foresatte: ukentlig kontakt for å sikre god samhandling, og møter ved behov.
 • Elevens stemme: involveres ut fra alder og situasjon.

Dette er omfattende arbeid, men atferd er krevende å endre. Enkle løsninger finnes ikke så lenge fokus er inkludering.

Hva er resultatet etter 4 års arbeid?
 • 70% reduksjon av nødrett og andre uønskede hendelser.
 • Elevatferd rettes mer mot ansatte enn elever nå. Betyr at ansatte er tettere på.
 • 50% færre voksne er involvert i disse hendelsene.
 • Tiltak avsluttes eller reduseres betydelig.
Hva vet vi nå?
 • Skolen har ikke atferdsproblemer, men enkelte barn som strever (ca 2,5% av alle elevene vår). Av disse er under 1% involvert i de fleste hendelsene.
 • 99% av elevene med atferdsuttrykk går på 1.-7.trinn.
 • 10-15% av skolens ansatte er involvert årlig i slike hendelser. 2-3% voksne er involvert i de hyppigste og alvorligste sakene. Ofte miljøterapeuter og assistenter.
 • Det er oftere de som ikke jobber direkte med barna som trenger oppfølging eller er bekymret, ikke de som jobber i teamet rundt eleven.
 • November er den vanskeligste måneden.
Negativ atferd skjer ikke alene, men alltid i en kontekst. Ingen liker å være sinte eller redde, eller oppleve andre som er det. Når vi voksne og barna rundt klarer å møte barn som strever med omsorg, raushet og rammer blir vi bedre sammen. Vi utvikler empati og forståelse vi senere vil bruke i møte med andre. Alle vinner, men det tar tid.

Nasjonale prøver – resultater 2022/23

Årets resultater er nå klar, og offentlige. Årets test er endret til å passe ny læreplan, noe som gjør at det knyttet seg mer usikkerhet til hvordan elevene sin kompetanse ville vise igjen i testen. I tillegg var det usikkerhet knyttet til om pandemien ville gi utslag. Det viste seg at vi ikke trengte å være urolig, resulatene er gode.

5.trinn
 • Lesing: 53 poeng (nasjonalt 50)
 • Regning: 54 poeng (nasjonalt 50)
 • Engelsk: 52 poeng (nasjonalt 50)

Resulatene viser at begynneropplæringen 1.-4.trinn gir elevene et faglig godt utbytte. Det er i tråd med læreplanen, og ikke minst gir det hver enkelt elev bedre forutsetning for å lykkes videre i skolen, og livet.

8.trinn
 • Lesing: 53 (nasjonalt 50). Kullet skåret 50 i 5.klasse.
 • Regning: 54 (nasjonalt 50). Kullet skåret 52 i 5.klasse.
 • Engelsk: 55 (nasjonalt 50). Kullet skåret 53 i 5. klasse.

Resultatene viser at mellomtrinnet har hevet elevene fra nivået på 5.trinn. Det er gode resultater for dette kullet, og viser at mellomtrinnet de siste årene har hevet sin standard i opplæringen, og at det gir effekt.

9. trinn
 • Lesing: 55 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.
 • Regning: 56 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.

Resultatet viser at elevene er hevet som forventet ut fra tidligere resultat. Det er gode resultater som viser at opplæringen er solid og i tråd med læreplanen. Engelsk testes ikke på 9.trinn i Norge.

 

Grødem skole er stolt over hva elevene har fått til sammen med lærerne og støttepersonell. Nå bruker vi disse dataene til å justere vår opplæring generelt, men også inn mot enkeltelever. Særlig fokus er på elever som ikke har hatt forventet utvikling. 

 

5.-10.tr: Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Informasjon om undersøkelsen 

(Mulig å velge ulike språk)

Når gjennomføres undersøkelsen?

November 2022

 

TV-aksjonen: Grødem på Supernytt- igjen!

I forbindelse med TV-aksjonen var Grødem skole så heldig å bli vist på NRK Supernytt for 2 år siden. Men vent nå litt? Kjenner ikke jeg de..? Jo da! Supernytt fredag 21.10 var det igjen kjente fjes fra skolen med på TV! Opptak fra NRK var klippet inn for å skape blest rundt årets aksjon til Leger uten grenser.

TV-aksjonen 2023 kan støttes her og ses på NRK søndag 23.oktober

Det er jo litt kjekt å se igjen, og her kan du se det hvis du vil. (21.10.22 kapittel 6)

TV- aksjonen «Grødem talenter»

Latter, tårer og fine øyeblikk. Det oppsummerer en flott kveld med «Grødem talenter». Takk for alle bidrag fra elever, ansatte og besøkende!

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

TV-aksjonen: Grødem talenter denne uken

Onsdag 19.oktober klokken 18.00 er foreldre, søsken og venner av skolen invitert til «Grødem talenter». Showet er i aulaen og inntekten går til TV-aksjonen. 

Skolen bruker spleis som betalingsmåte.

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

Torsdag 20. oktober får elevene på skolen se showet før- og etter lunsj.

 

10.tr – Trinnet stoppet hærverk

På grunn av hæverk fra enkeltelever mot syklene på skolen fikk 10. trinn oppgaven å passe på at ingen drev hærverk. I tillegg til voksne vakter var de med ute i friminuttene. Effekten har vært god, og ingen har rapportert om hærverk eller annet. Vi takker 10. trinn, og håper at dette nå er stoppet.

 

1 2 3 4 5 62