VI GJØR HVERANDRE GODE

I april skal vi tenke ekstra på hvordan vi kan gjøre hverandre gode. Det hadde elevene på 5. trinn en morsom vinkling på i dag. De hadde ordnet seg med en «dobbeltgjenger» som både skulle sminke, frisere, hjelpe med smøring av mat og andre dagligdagse ting. Tanken deres var at de på en humoristisk måte kunne vise måter å hjelpe hverandre på. At maskaraen havnet på kinnet, og sjokoladepålegget over øynene vakte mye latter i salen. Takk til 4. trinn for et kreativt påfunn! De avsluttet med en flott sang om vennskap. Det er en god og viktig påminnelse til oss alle, det er lurt å jobbe for et godt og inkluderende vennskap. Vi ønsker alle en fin helg, en helg der vi tenker ekstra på hvordan vi kan gjøre hverandre gode.

Vårsang – og litt nostalgi

Å synge vårsanger er en tradisjon på Goa skole. Sjølvaste «sanggeneralen» har gått tilbake i arkivet sitt og funnet ut at første gang vi hadde vårsang med hele Goa skole trolig var i 1987. Da sang vi mange av de samme sangene som vi synger i dag. Hvem husker vel ikke «Bekken slasker i sno og snar»? Den sang vi for 32 år siden, og den synger vi fremdeles! I 1987 var det fedre til to av elevene våre som leste vårdikt sammen med rektor sin bror. Derfor fikk rektor og disse to elevene æren av å lese det samme diktet i dag som ble lest for 32 år siden. Her er diktet:

Ellers kan vi si at elevene helt sikkert sang like bra i dag som de gjorde for 32 år siden. Takk til pianist og trekkspillmann, og takk til alle elevene som deltar med liv og lyst! Vi ønsker alle en god helg!


Flott morgensamling


I dag hadde 4. trinn morgensamling. De tok oss først med inn i himmelrommet. Elevene fortalte om planetene i solsystemet vårt, og etterpå sang de en fin sang som helt sikkert hjelper til å huske både navn og plassering av planetene. De avsluttet med en flott dans. Det er kjekt å se hele trinnet opptre med noe så imponerende!

Takk til både elever og lærere!

Vi ønsker alle en god helg!

påmelding til påskeferien i sfo

Påsken nærmer seg med stormskritt og i den forbindelse trenger vi i SFO en oversikt over hvem som skal være i SFO i påskeferien. Minner om at det kun er påmeldte barn som har tilbud om opphold i ferien. Og at det er viktig at alle gir tilbakemelding, selv om barnet skal ha fri, slik at vi får en fullstendig oversikt over hvem som skal være i sfo. De som har 60% plass kan benytte seg av sine tre faste dager. frist for påmelding er 29 mars 2019.

Påmeldingen gjør du ved å trykke her

Info om streik for miljøet

Natur og ungdom har tatt videre initiativet til streik for miljøet (omtalt i Stavanger aftenblad), og mulige datoer skolen vet om er fredag 15.3 eller 22.3. Også på skolene i Randaberg prater og engasjerer elevene seg i dette. 

Skolen står ikke som arrangør av streiken, og er pliktig til å registrere fravær hos elever. Annet fravær som permisjon, sykdom og annet må søkes om eller varsles som vanlig. Oppfordrer foresatte til å ha dialog med sitt barn slik at dere har kontroll på hvor barnet/ungdommen er i skoletiden.

Vi håper at elever som velger å streike er opptatt av klima og miljø, og ønsker å gjøre en forskjell ved å markere dette ved å delta i en streik.

Her kan dere lese om Greta Thunberg som startet den politiske streiketrenden for miljøet.G

Hodeluskampanje uke 10

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta. Grødem skole skal delta i uke 10, helgen 8-10. mars.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer derfor skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte til å foreta lusesjekken helgen 8-10.mars. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles. Barn som har hodelus trenger ikke å være hjemme fra skolen eller barnehagen, men behandling bør komme i gang raskest mulig. Se vedlagte skriv for mer informasjon.

Hodeluskampanje 2019

Hilsen Anne Lise, helsesykepleier Goa skole

Ungdata 2019

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen
i Randaberg 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Her får du informasjon om:

 • FORMÅL
 • HVA VI SPØR OM
 • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
 • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRINGEN
 • FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
 • BEREDSKAP
 • KONTAKTINFORMASJON

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer i Randaberg mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om i UNGData?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus-Vest Stavanger).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

STED og TIDSPUNKT for GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 11.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

PERSONVERN

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten står klar med beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Vest Stavanger, på oppdrag fra Randaberg kommune.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i kommunen: SLT-koordinator Hilde K. Hebnes tlf: 941 55 175, e-post: hkh@randaberg.kommune.no

Kontaktperson ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no

1 2 3 7