Ungdata 2019

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen
i Randaberg 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Her får du informasjon om:

 • FORMÅL
 • HVA VI SPØR OM
 • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
 • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRINGEN
 • FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
 • BEREDSKAP
 • KONTAKTINFORMASJON

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer i Randaberg mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om i UNGData?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus-Vest Stavanger).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

STED og TIDSPUNKT for GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 11.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

PERSONVERN

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten står klar med beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Vest Stavanger, på oppdrag fra Randaberg kommune.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i kommunen: SLT-koordinator Hilde K. Hebnes tlf: 941 55 175, e-post: hkh@randaberg.kommune.no

Kontaktperson ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no

Påmelding til vinterferie i sfo, uke 9.

Hei, da er vi godt i gang med nytt kalenderår og vinterferien nærmer seg fort. I den forbindelse trenger vi å få en oversikt over hvilke barn som skal være i SFO i vinterferien. Minner om at alle må svare, slik at vi får en fullstendig oversikt over hvem skal skal komme/ikke komme. Det er kun påmeldte barn som har tilbud om opphold i ferien. De som har 60% plass kan benytte seg av sine tre faste dager. Frist for påmelding er 15 februar. For å melde på/av ditt av barn, trykk her

En foreldreundersøkelse i kommunen

Randaberg kommune ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle foreldre/foresatte som har barn på skolen. Målet med undersøkelsen er å bidra til at foreldrene som trenger det kan blir bedre omsorgspersoner for sine barn og gjennom det bidra positivt til barnets beste.

Barn og unge i Randaberg har sagt at verdiene trygghet, respekt, omsorg og kjærlighet er det som skal prege en god oppvekst.

Randaberg kommune skal kunne gi foreldrestøtte og veiledningstilbud til foreldre. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge om dagens tilbud er i samsvar med foreldrenes behov.

Undersøkelsen blir sendt ut på SMS torsdag 31. januar til alle foresatte og vi håper du tar deg tid til å svare – den er ikke lang 🙂

Sal og scene

I dag var det en ny gruppe av elevene fra valgfaget «sal og scene» som var ansvarlige for morgensamlingen. De hadde laget en moderne versjon av eventyret om «Hans og Grete». Det var kjekt å se hvordan hele elevflokken lot seg rive med av skuespillet. Her var det spenning og dramatikk på høyt plan, flott illustrert med bilder på veggen.

Takk skal dere ha, dette var kjekt!

Vi ønsker alle en god helg!

 

 

Sal og scene

I dag var det en gruppe fra valgfaget «Sal og scene» som stod for morgensamlingen. De fremførte en modernisert versjon av eventyret om Peter Pan. Elevene hadde selv stått for moderniseringen som et ledd i arbeidet med faget. Jentene så ut som de trivdes på scenen, og det var ingen ting å si på skuespillerprestasjonene.
Tusen takk for en kjekk morgensamling! Ønsker alle en fin helg!

God ferie til alle!

I dag har vi på Goa ønsket hverandre god ferie med en flott avslutning i allrommet der elever hadde opplesning og sang.  Lærerne avsluttet med dansenummer til vill jubel fra elevene og stemningen stod i taket.

Vi gleder oss til å se alle igjen i 2019 og ønsker velkommen til ordinær skoledag kl. 8.15, 3. januar 2019.

Karakterer – en tilbakemelding til jul

Siste dag før jul får elevene på ungdomsskolen karakterene sine med hjem. Noen gleder seg, andre gruer seg, mens de fleste gru-gleder seg kanskje. Har jeg fått de karakterene jeg håpet på? Fikk kompisen/venninnen min bedre og, blir far og mor skuffet eller glad?

Karakterene elevene får til jul er en midtveisvurdering i faget, verken mer eller mindre. Litt forenklet så kan karakterene til jul sammenlignes med resultatet til pause i en

Bilde: Utdanningsforbundet

håndballkamp. Hvor mange dømmer laget ut fra den? Det sier noe om hvordan omgangen har vært, men ikke hvordan dette vil ende, eller om resultatet er tilfeldig.  For karakterer er det langt på vei likt. De er statiske og viser bare hvor langt en ungdom har kommet på et gitt tidspunkt. Det viser ikke timene med frustrasjon, innsats, gleder og hardt arbeid som er lagt ned i løpet av et halvt år. Hva med potensialet til eleven? Det sier karakteren i hvert fall ingenting om, men vi tenker fort at dette faget er noe jeg ikke kan få til eller motsatt.

 

En karakter er ikke et stempel, men en tilbakemelding slik at vi kan fortsette å utvikle oss. Det er viktig å ha med seg nå når karakterene kommer hjem til jul. Dette må vi voksne støtte og trygge ungdommene våre på. Det viktigste er hva ungdommen har lært og lærer videre på skolen.

Så, hei på barna dine uansett hva pauseresultatet sier!

 

 

Luciafeiring

 

En dag på etterskudd feiret vi Lucia her på Goa skole. Da er det tradisjon at 6. trinn  opptrer på morgensamlingen. Dette året var det både nydelig sang av kor og solister, og flott diktlesing. Senere på dagen kom elevene på besøk i klasserom og personalrom for å dele ut egenproduserte lussekatter.

Tusen takk til dere alle både for flott morgensamling og for deilige lussekatter!

Morgensamling

Det var 3. trinn som denne fredagen førte oss inn i adventstiden og julestemningen. Det første adventslyset ble tent, og lystenningen ble etterfulgt av «Legenden om de fire adventslysene». Deretter fikk vi høre tre fine sanger, «Sledetrall», «Tenke på en venn» og «Snowflake», – alle med innhold som passer godt i adventstiden. Mens klassen sang «Snowflake», fikk vi også se en koselig film som passet til innholdet i sangen.
Takk til 3. trinn for en flott morgensamling!

Goa-salget

VELKOMMEN TIL GOA-SALGET

Vil du kjøpe, selge, eller kanskje bytte?

Goa skole onsdag 21.11 kl 17.30-20.00

Bilderesultat for lekerBilderesultat for skøyter

Nå har du muligheten til å gjøre gode kupp, selge det du har vokst fra eller ikke trenger lenger.

Det blir salg av saft, kaffe og kaker. Inntektene går til 8. trinn.

Bilderesultat for kaker

Til dere som ønsker å selge: Møt opp fra kl 17.00.

VELKOMMEN!

1 2 3 6