Takk for 4 flotte år, eva!

Når alle de 330 elevene ved Goa skole stemmer i med Stavangerkameratene sin sang, «Bare så du vett det, eg har så sinnsykt sans for deg», ja, da er det ikke rart at Eva blir litt rørt! Dette var elevene sin måte å takke Eva for fire flotte år. Når alle så overrekker en rose som til sammen danner en fargerik bukett, ja da blir Eva sitt rektorhjerte skikkelig rørt. En av elevene vi snakket med, forklarte at alle fargene symboliserte alle de ulike elevene på skolen, og at sammen blir det en flott bukett. Det som er sikkert, er at Eva har betydd så mye for så mange. Hun vil bli savnet på Goa skole! Takk!

Vi ønsker henne all mulig lykke til i den nye jobben som rektor på Harestad skole!

Takk for meg!

Etter å ha startet på det femte året som rektor ved Goa skole skal jeg nå overta roret ved Harestad skole allerede i morgen.  

Goa skole, hver enkelt av dere 330 elever, og alle de som jobber her betyr veldig mye for meg og jeg kunne jobbet her til jeg gikk av med pensjon og fremdeles finne glede, mening og utfordring i det. Samtidig er jeg en del av av randabergskolen og det betyr også mye for meg at vi fortsetter å utvikle den sammen. Når stillingen ble lyst ut for andre gang i mangel på gode kandidater som takket ja, kjente jeg at det stod mitt navn på den oppgaven og utfordringen. I skolesammenheng er Harestad helt unik både i størrelse, som 1.-10. skole og mangfoldet den representerer. 

På Goa er forholdene slik at vi i alle ledd er og skal være preget av nærhet. Vilkårene for å til enhver tid ha både oversikt og innsikt i elevenes kapasitet og mulighetsrom er gode. Vi vet at det er avgjørende for å gi den læringsstøtte de trenger for å utvikle sitt potensiale i alle ledd av opplæringen. 

Goa skolekrets har de desidert beste levekårene i Randaberg. Fra den grønneste grenen i den grønne landsbyen har vi et særskilt ansvar for å sørge for at drøsen over hekken og omtalen av andre ved middagsbordet ikke hindrer åpne og fordomsfrie barn i det som for unger er det naturligste i verden: “å lega me adle”.

I fjor besøkte jeg foreldremøter ved skolestart med budskap om inkluderingsarbeid på alle arenaer i den grønne landsbyen. Inkludering er nødvendig både for å kunne lære barna og elevene våre å ta vare på de som har det vanskeligst, og å oppleve fellesskap med andre som ikke nødvendigvis er som meg. 

Å ta imot 6-åringene ved flaggstangen fulle av spenning, glede og nysgjerrighet,for så å forvalte denne fram til de samme skjønnasene får sitt vitnemål på terskelen til voksenlivet som 16- åringer er en oppgave jeg har hatt dyp respekt for og verdsatt alle sider av. Jeg vil takke dere foreldre for tillit og godt samarbeid om vårt felles og viktigste mål: At ungene og elevene våre skal få et meningsfullt og verdig liv!

Takk for meg!

Eva

Invitasjon til å støtte skolens solidaritetsaksjon


Goa skole vil også i år arrangere en solidaritetsaksjon i tilknytning til NRK sin innsamlingsaksjon søndag 18. oktober. Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!


I uke 42 skal det i klassene fokuseres på det arbeidet WWF gjør. På grunn av Covid-19 blir denne uken annerledes enn normalt. All innbetaling vil i år foregå uten kontanter. Vi har opprettet en Spleis som går direkte til WWF etter aksjonsukens slutt den 18.oktober. Denne spleisen vil alle kunne følge med på gjennom hele perioden. Alle innbetalinger kan gjøres anonyme. Vi oppfordrer alle til å støtte vår Spleis-aksjon: https://www.spleis.no/project/125539

Elevene vil ha ulike aktiviteter:
1.-4. trinn skal gå en natursti med poster. Dette gjøres klassevis. Foreldrene inviteres til å sponse ved å betale anonymt inn på Spleis. Det blir anledning til å kjøpe lodd i lotteriet. Se info på ukeplanen.


5.-7. trinn skal ha solidaritetschallenge. Elevene gjør ting hjemme og oppfordres til å skaffe sponsorer. Pengene de skaffer betales inn på Spleis. Elevene på mellomtrinnet selger også lodd til inntekt for aksjonen. Se info på ukeplanen.

Elevene på ungdomstrinnet får også i år anledning til å arbeide hjemme eller hos noen de kjenner for å samle inn penger til aksjonen. De elevene som vil delta i denne aksjonsformen, får fri to timer en dag i uke 42. Se klassens ukeplan for hvilken dag dette blir. Minstehonorar er kr 200,- for to timers arbeid. Elever som ikke ønsker å delta i aksjonen på denne måten, kan arbeide med en presentasjon av WWF hjemme i disse to timene. Elevene får også anledning til å kjøpe lodd i lotteriet.

Vi håper dette er aktiviteter som dere ønsker å støtte.


Med hilsen

Eva Walde Lund
Rektor Goa skole

Solidaritetsaksjonen 2020

Det nærmer seg solidaritetsaksjon på Goa skole. Dette året går pengene til WWF og arbeidet med plast i havet. På grunn av Covid-19 blir denne uken annerledes enn normalt. Vi oppfordrer likevel alle til å støtte vår Spleis-aksjon.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

All innbetaling vil i år foregå uten kontanter. Vi har opprettet en Spleis som går direkte til WWF etter aksjonsukens slutt den 18.oktober. Denne spleisen vil alle kunne følge med på gjennom hele perioden. Alle innbetalinger kan gjøres anonyme. Trykk her for å støtte aksjonen.

1 2 3 15