gRØNT NIVÅ – HVA Gjør VI?

Pandemien er nå over i en ny fase med økt smitte, men med milde symptomer. I denne fasen skal vi bidra med å holde skole og SFO-tilbudet åpent, og i tillegg begrense smitteutviklingen. Det betyr for at vi vil oppleve mye fravær blant elevene og til tider blant ansatte.

Barnet mitt har begynnende sykdom. Hva skal jeg gjøre?

Se FHI for hva du skal gjøre når barnet ditt har nyoppståtte sykdomssymptomer 

Hva gjør jeg hvis barnet mitt får positiv test?

Hvis barnet ditt får positiv test (PCR eller hurtigtest) ønsker vi at du gir beskjed til skolen ved melding direkte til skolens ledelse og til elevens kontaktlærer i Visma Flyt Skole.

Etter en positiv hurtigtest kan du registrere svaret selv og bestille PCR-test. Du registrerer positiv test på: https://hjemmetest.remin.no/randaberg.

Søsken regnes som nærkontakter, men trenger fra 26. januar ikke å være i karantene. De må teste seg etter gjeldende retningslinjer for husstandsmedlemmer til smittet person.

Skolen sender ut melding i Visma om at det har oppstått ny smitte i en klasse. Barna i klassen er øvrige nærkontakter og må teste seg dag 3 og 5, og følge ekstra med på allmenntilstanden og forkjølelsessymptomer de neste 10 dagene. Barna i klassen er ikke i karantene. 

Ved flere tilfeller av smitte i en klasse ber vi om at barna tester seg hver 3. dag de neste to ukene. Skolen vil informere om dette hvis det er aktuelt.

Tester hentes ved Randaberg Arena i åpningstidene 08:00-12:00 og 16:00-20:00. Lørdag og søndag 16.00-20.00. Skolen deler ikke ut tester.

Vi takker for godt samarbeid så langt, og ber om forståelse for at tilbudet på skolen de nærmeste ukene kan påvirkes og endres ved høyt fravær blant ansatte og elever.

Spennende Vipeprosjekt på 10.trinn

Det skjer mye spennende på Goa! Denne uken har 10.trinn deltatt i et prosjekt som har til hensikt å redde siste rest av viper. Prosjektet er en del av et undervisningsopplegg basert på forskningsbasert kunnskap og litteratur om kontekstbasert undervisning. Temaet for undervisningsopplegget er økologi og bærekraftig utvikling. 

Dette er også en del av et mastergradprosjekt der trinnet har hatt besøk av to naturfagsstudenter. De ønsket

  • å undersøke hvordan kontekstbasert undervisning kan legges opp på en best mulig måte for at elever skal oppleve undervisningen som relevant. Målet med studien er å utforme noen prinsipper for planleggingen av kontekstbasert undervisning, slik at planlegging av god kontekstbasert undervisning blir mindre tidkrevende i en travel yrkeshverdag.

Midt i blinken for oss på Goa med andre ord!

Grønt nivå fra uke 4

Alle skoler og barnehager i Randaberg går over til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 24. januar.  Dette innebærer tilnærmet normal drift med ordinære åpningstider.

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager.

Kilde Pixabay

Dette er smittevernrådene som gjelder for grønt nivå:

  • God hånd- og hostehygiene.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom.
  • Ha lav terskel for å teste deg.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese veilederen for smittevern i skoler og barnehager. Der står det også spesifisert hva som ligger i grønt nivå.

Test deg jevnlig
De aller fleste barn og unge får kun milde symptomer av koronasmitte. Jevnlig testing vil kunne ha en god effekt på å bremse smitten.

Testing er frivillig, men vi håper at mange følger oppfordringen om å teste seg. Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte. Dermed kan vi hindre at smitten sprer seg for fort, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning og Einar Skeivik.

Målet for oss på Goa er at elevene i minst mulig grad skal opplever endring i tilbudet sitt annet en at de vil få mer normal hverdag med de mulighetene det innebærer. Fellessamlinger og lignende vil vi vente med inntil videre.

I perioder kan skolen og SFO opplever økt smittetrykk blant elever og ansatte. Vi gjør alt vi kan for å gi et godt tilbud og en åpen skole/SFO. Vi ber allikevel om forståelse hvis det noen dager er lavere bemanning eller at aktiviteter blir avlyst på kort varsel.

Du kan hente hurtigtester i boden ved Randaberg Arena. Åpningstidene er:

  • Mandag-fredag: Kl. 08-12 og 16-20
  • Lørdag og søndag: Kl. 16-20

Du kan lese mer fra uttalelsen på kommunen sine nettsider

Skolen fortsetter å varsle om ny-oppstått smitte i klasser via Visma 

Nye retningslinjer

Regjeringen holdt i går kveld pressekonferanse angående koronasituasjonen. Endringene presentert finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Goa skole driftes fortsatt på gult nivå. Vi melder foresatte til eventuelle nærkontakter i skolesammenheng i Visam Flyt. Det spores tilbake 48 timer i tid. Det vil ikke lengre publiseres direkte på hjemmesiden om smitte i klasser og trinn.

Vi viser til denne lenken for mer informasjon om testing, karantene og isolasjon: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Vi minner om at også barn skal være i karantene om de er nærkontakter til egne husstandsmedlemmer som er smittet.

Uvaksinert ungdom?

Fikk du ikke vaksinert ungdommen din i høst er det fullt mulig å få gjort det nå!

HVER MANDAG i Speilsalen i Randaberghallen kan man komme for koronavaksine på Drop in

mellom 15.30 og 17.30, da trengs det ikke bookes time på forhånd.

Viktig å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema med underskrift fra BEGGE foreldrene.

Det er også mulig å booke time for vaksinasjon på https://timebestilling.remin.no/randaberg

på dagtid mandager, gå inn på 

Randaberg kommune – Randaberg kommune sin nettside for mer informasjon.

Link til samtykkeskjema

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

Testing av elever og ansatte før skolestart

Helsemyndighetene anbefaler at elever og ansatte tester seg med hurtigtest før vi igjen møtes til skolehverdagen. Det er mulig å hente hurtigtest i skolens administrasjon enten søndag 2. januar mellom 16:30 og 18:00 eller mandag 3. januar mellom 10:00 og 15:00. Vi har bare mottatt tester til ansatte og elever, så vennligst ikke ta flere tester enn tiltenkt.

Elever som skal på SFO mandag 3. januar bes teste seg før de kommer mandag. De andre elevene som møter til skolestart tirsdag 4. januar bes teste seg før de kommer tirsdag. Testen kan gjerne tas samme morgen som eleven møter på skolen første gang etter ferie, og ikke lengre tilbake i tid enn 24 timer før skolestart. Ved negativ test kan eleven komme på skolen. Positiv test fører til isolasjon, og PCR- test skal bestilles.

Om man har hurtigtest hjemme allerede, er det selvsagt mulig å benytte denne.

Vi takker for samarbeidet, og håper at alle er friske!

Gult smittevernsnivå fra torsdag

Skolen går over til gult smittevernsnivå f.o.m torsdag 16. desember. Dette er nasjonalt bestemt, og er i første omgang gjeldende til midten av januar.

Hovedreglene er: 1 – ingen syke skal møte på skolen 2 – god hygiene og forsterket renhold 3 – skolen innfører kontaktreduserende tiltak

Med kontaktreduserende tiltak menes at vi forsøker å unngå fysisk kontakt mellom personer. En klassen er en kohort. Klassene på samme trinn kan samarbeide noe, da helst ute. Elevene er ikke sammen med elever på andre trinn i løpet av skoledagen.

Du kan lese mer om trafikklysmodellen for smittevern i skolen her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Ved kjent smitte på skolen informeres samtlige foresatte til elever som defineres som nærkontakter så raskt som mulig via melding i Visma Flyt.

Nye smittevernstiltak

Regjeringen holdt pressekonferanse i går kveld. Der ble de nye smittevernstiltakene lagt fram. Du kan lese de her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

For oss på skolen betyr det at vi fra mandag av går over til trafikklysmodellen vi har brukt tidligere. For øyeblikket er vi på grønt nivå og kan drive tilnærmet som normalt. Vi må likevel være forberedt på andre nivåer. Den største endringen elevene umiddelbart vil oppleve er kontaktreduserende tiltak som at felles morgensamling utgår og at sangkonkurransen gjennomføres klassevis. Det er også viktig at elever og ansatte følger rådene nedenfor.

Grunnleggende smittevernråd

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

1 2 3 21