Markering av Verdensdagen psykisk helse

Invitasjonen til temakveld går til alle foresatte på ALLE trinn.

Temakveld/foredrag er i anledning markering av Verdensdagen psykisk helse, og er en årlig begivenhet som kommunen samarbeider med Randaberg Videregående om. Til orientering samarbeider vi også årlig med skolene om foredrag med samme foredragsholder for alle elever 10. trinn + 2. trinn ved Randaberg VGS tidligere  på dagen (kl. 14:00–15:00). Noe av tanken bak dette er at de eldste ungdommene på grunnskolen/elever VGS og foresatte hører de samme tingene – et godt utgangspunkt for å prate om tema på hjemmefronten. Men foredraget er ÅPENT FOR ALLE, og det kan være kjekt å få med seg uansett hvilket trinn barna går.

Sted for foredragene er: Varen – Randaberg kulturscene.

 

Årets tema for Verdensdagen psykisk helse er «Vær raus», og oppfordrer oss alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Raushet handler om å gi noe uten å forvente noe tilbake. Det dreier seg om at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Et raust samfunn styrker oss alle.

Påmelding til høstferien i SFO

Hei

Da er det tid for å melde seg på høstferie i SFO. Minner om at alle må svare tilbake, selv om barnet skal ha fri. De som har en 60% plass, kan benytte seg av sine tre faste oppsatte dager.

Det er kun påmeldte barn som har tilbud om opphold i SFO i ferier. Fristen for påmelding er 21 september

For påmelding til høstferien , trykk her

Nytt kryss ferdigstilt

Denne uken har vi hatt offisiell åpning av Goa-krysset. Goa skole har gledet seg til denne viktige utbedringen av skoleveien. Nå er det mulig å krysse Goaveien og Kyrkjeveien på en sikker måte for elevene våre.

Dette er blitt gjort i Goakrysset: To underganger, ny rundkjøring, flere avkjørsler er fjernet, to busslommer, 180 meter med støyskjerm, flytta kabler, omlegging og nye vann- og avløpsledninger for kommunen.

Det ble markert med brask og bram når fylkesvaraordfører Marianne Chesak klippet snoren og vår ordførere Kristine Enger talte om hva dette betyr for kommunen – og ikke minst for skoleelevene. Statens Vegvesen og prosjektleder nevnte spesielt det gode samarbeidet med FAU i byggeprosessen. Vi stilte med elevene og musikklærer Atle rev i med allsang og «Her på Goa skole, her har me det bra!» For anledningen med nydiktet andrevers: «Her i Goakrysset!»

Nå gjenstår gang- og sykkelstien ned Kyrkjeveien for at alle elever fra Goadalen skal få en sikker skolevei. Teknisk avdeling i kommunen har tatt kontakt med skolen for å få en oversikt over alle elever som ferdes opp og ned Goabakken hver dag. De ønsker å komme i dialog for å sikre at de kan bruke denne veien sikkert også i byggeperioden. Skolen formidler denne informasjonen og dere vil bli kontaktet.

GOD SOMMER!

Goa skole ønsker alle elever og foresatte en god sommer, og vi ser frem til å ønske velkommen til skolestart torsdag den 16. august:

1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
2.- 10. klasse møter til vanlig tid kl. 08.15 (SFO åpent for de som har det)

SFO er åpen ut juni, og åpner igjen onsdag 1. august.

Administrasjonen åpner også 1. august.

Nyt en velfortjent sommer alle sammen!

 

 

Kontaktlærere 2018/2019

1. trinn: Solveig Olsen, Gry Tunge og Åshild Helgeland Hauge

2. trinn: Monica Bjørnestad Ellingsen og Anette Stranden

3. trinn: Henriette Monstad Ødegård og Kine Aurbakken Vistnes

4. trinn: Anne Slettemoen og Laila Vestvik

5. trinn: Stig Larsen og Elisabeth Olsen

6. trinn: Anette Langeteig og Eirik Hansen

7. trinn: Rebekka Sele og Anita May Øverlid Tungland

8.trinn: Vigdis Rørstad Bø og Renate Slettevold

9.trinn: Nina Fosbæk og Ingeborg Namtvedt

10.trinn: Nina Karin Frafjord

Påmelding til ferie SFO i August 2018.

Skoleåret er snart over, men vi er i gang med å planlegge neste skoleår allerede. i den forbindelse trenger vi en oversikt over hvem som skal være på SFO i August før skolen starter. SFO er sommeråpent fra 1 august.det vil være planleggingsdager 14 og 15 august, da er både SFO og skole stengt. Første skoledag er torsdag 16 august.  frist for påmelding er 14 juni 2018.

Påmelding skjer via å trykke her 

Morgensamling

I dag var det 4. trinn som var ansvarlige for morgensamlingen. De hadde satt sammen et variert program der de startet med et sanginnslag som tre av jentene fremførte på talentkonkurransen. Mens disse jentene sang, fikk klassens turnere vist seg fram i bakgrunnen. Så viste de hvordan det var å lære bokstaver i 1. klasse. Helt til slutt viste de fram mange kjekke friminuttsaktiviteter. Takk til 4. trinn for en fin morgensamling.

Det er som alltid kjekt å se de mange foreldre og besteforeldre som tar seg tid til et lite skolebesøk på morgenkvisten.

Vi ønsker alle en flott sommerhelg! Nyt disse gode dagene!

1 2 3 5