Takk og velkommen!!

I dag takker vi Gunhild Vårvik Tangeland for den strålende innsatsen hun har gjort som rektor siden høstferien. Hun har virkelig vært en bauta for oss i denne perioden med både gult og rødt smittenivå. Nå er vi endelig fulltallige i ledelsen og ønsker vår nye rektor Hilde Hesby hjertelig velkommen. Vi ser fram mot en spennende vår sammen!

påmelding til vinterferien i sfo 2021

Hei alle sammen. Tiden går fort og januar er snart over. Vinterferien er snart rundt dørene og i den forbindelse trenger vi på sfo en oversikt over hvem som skal være i sfo i ferien. Minner om at alle må gi en tilbakemelding, selv om barnet skal ha fri. Husk å skriv opp klokkeslett for når barnet kommer og når barnet skal hjem. De som har 60% plass , kan benytte seg av sine tre faste dager. Husk matpakker, drikkeflaske, klær til alle slags vær. Frist for påmelding er søndag 14 februar. Det er kun påmeldte barn innen fristen som har tilbud om opphold i ferien. For å melde på eller av ditt barn til ferien , trykk her

For spørsmål ang påmelding til sfo , vennlist henvend deg/dere til skolen sin administrasjon.

Mvh Susanne Dullum, SFO-leder ved Goa skole

Gult nivå på hele goa skole

Randaberg kommune følger de nasjonale anbefalingene om gult nivå for skolen.

Fra og med onsdag 20.januar kan hele skolen gå tilbake til gult nivå. Det betyr at vi går tilbake til det smittevernnivået vi hadde før jul. Skolen vil bruke inneværende uke til å komme tilbake til ordinære timeplaner slik at vi er klare fra og med mandag i uke 4. Men vi kan allerede nå lette på smitteverntiltak der det er tjenlig.

Gult er ikke grønt, så det er fortsatt viktig at vi holder smittevernregler og ikke sender syke barn til skolen!

Les her om alle lokale og nasjonale bestemmelser

Gult nivå på barnetrinnet

Da er det klart at kommuneoverlegene og lokale politikere anbefaler gult nivå fra 18. januar 2021. Det gjelder for SFO og barnetrinnet. Ungdomstrinnet skal foreløpig være på rødt nivå til og med tirsdag 19. januar.

På Goa skole mener vi at det er viktig med stabilitet både for elever og lærere. Vi kommer ikke til å gjøre store justeringer før vi vet hva myndighetene bestemmer for tiden etter 19. januar.

Det vil si at fra mandag 18. januar blir det som følger:

Elevene på 8. – 10. trinn:

  • er fremdeles på rødt nivå
  • følger samme plan som i uke 1 og 2

Elevene på 1. – 7. trinn:

  • fortsetter i samme kohort som i uke 1 og 2
  • følger samme timeplan som i uke 1 og 2
  • følger gult nivå når det gjelder avgrensinger i lek mellom elever

SFO:

  • følger gult nivå

I løpet av uke 3 vil vi jobbe for å komme tilbake til de smittevernnivåene som myndighetene legger opp til. Nærmere informasjon om dette kommer på elevene sine ukeplaner for uke 4.

Smidig, trygg og effektiv levering av våre håpefulle

For å unngå trafikkfarlig situasjoner, unødvendig kø og lang ventetid oppfordrer vi alle kjørende foreldre til å bidra til god flyt ved levering. Nedenfor er tips som kan bidra til tryggere og mindre kaotiske minutter før det ringer.

  • Ved levering: Parker bilen på oppmerkede plasser mot nord. Da slipper du dårlig samvittighet for de som står i kø oppover Goaveien, og har god tid til å ønske dine håpefulle en god dag!
  • Må du bruke avstigningsfeltet, så kjør laaaangt fram!
  • Vennligst ikke forlat bilen parkert på avstigningsfeltet.
  • Hvis det er mulig; bruk beina eller sykle til skolen!

Barnetrinnet tilbake til gult nivå

Vi har i ettermiddag fått informasjon om at kommunelegene anbefaler gult nivå for barnetrinnet (1. – 7. trinn) allerede fra mandag av. Dette begrunnes med ytterligere presiseringer fra FHI. De har nye rapporter som forsterker kunnskapen om at horisontal smitte mellom barn i barneskolealder er svært liten. De mener derfor at rødt tiltaksnivå primært må forbeholdes enkeltskoler i enkeltkommuner hvor det er åpenbart høy risiko i en periode.

På Goa skole starter alle elevene slik de har fått beskjed om på ukeplanen de fikk før helgen. Nødvendige endringer vil vi starte arbeidet med på mandag, og vi justerer oss inn til gult nivå på en kontrollert måte i løpet av uken. For noen trinn vil dette bety små endringer, mens for andre trinn blir endringene større. Det betyr at elevene går slik de har fått beskjed om til ny beskjed blir gitt.

Vi er stolte og takknemlige over både elever og ansatte som tar plutselige endringer på strak arm.

Så minner vi om at ungdomstrinnet (8.-10.trinn) fortsetter på rødt nivå frem til 18. januar.

1 2 3 17