Hilsen fra oppvekstsjef: info om mulig endring i drift på skolene

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle. Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern. Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app. og opplegg for de øktene elevene skal være hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig. Vedr.de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen. Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig. Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning. Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året. Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre. Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen. Det trenger vi denne høsten. Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette. Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

Mvh Petter Hagen,oppvekstsjef

Påmelding til høstferie i sfo 2020.

Hei, da er vi godt i gang med nytt skoleår og høstferien nærmer seg. Vi i sfo trenger derfor en tilbakemelding om hvor mange barn som skal være i ferie sfo i høstferien. Minner om at alle må melde tilbake, uansett om barnet skal ha fri, slik at vi får god oversikt over antall barn. De som har 60% plass , kan bneytte seg av sine tre faste dager. Det er kun påmledte barn innen fristen som har tilbud om ferie sfo. Påmelding skjer via eget skjema, trykk her for skjema

ER BARNET SYKT ELLER KAN DET GÅ PÅ SKOLEN?

Må barnet være hjemme med hoste? Snue? Hvor lenge? Bør vi ta covid test? Dette er spørsmål mange lurer på, men som ikke alltid er lette å svare på. Med høsten rundt hjørnet, og med den virusforkjølelse så er dette enda mer aktuelt.

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert veilederen slik at det skal være tydeligere når barn/ungdom kan gå på skolen eller må holde seg hjemme. Trykk her for hele veilederen

Når skal barnet/ungdommen ikke på skolen?

  • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen.
  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Elever og ansatte som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon

Når skal barnet ungdommen på skolen?

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
  • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
  • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Symptomer på luftveisinfeksjon

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er
først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst
idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett
hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også
forekomme.

Er du fremdeles i tvil? Sjekk FHI sine sider for symptomer og/eller ta kontakt med lege for råd.

Henting av gjenglemte klær

Et nytt skoleår er i gang og høsten begynner å komme. Etter forrige skoleår ligger det store melder gjenglemte klær som savner sine eiere. Klærne er nå lagt ut i allrommet. Disse vil ligge til torsdag 27. august.

Det vil i denne perioden, tidsrommet 14:00 til 16:00 å komme for å se om dere eier noe av dette. For å ivareta smittevern, ønsker vi at dere spriter hender og holder avstand til andre mennesker. Vi håper med dette at vi kan bli kvitt mye fint tøy som bare har blitt liggende.

Til slutt vil vi oppfordre dere om å merke alle klær og sko med navn og etternavn. Da har vi en mulighet for å finne rett eier om noe skulle glemmes igjen i fremtiden.

Skolestart og smittevern i gult nivå

Nå har vi forberedt skolestart for morgendagen og dagene som kommer. Vi gleder oss stort til å ta i mot nye og gamle elever igjen!

Vi starter der vi sluttet; med tildelte områder i friminutt, håndvask/håndsprit, og lek og samarbeid mellom elever på eget trinn.

Dette fungerte fint før sommeren, og vi tror det vil fungere enda bedre nå. Her finner dere informasjon basert på FHIs råd tilpasset lokale forhold her på Goa.

Vi ønker at dere snakker med barna deres om smittevern før skolestart i morgen og anmoder om at elevene kommer til skolen like før oppstart for å hindre opphopning i skolegården. Noen klasserom vil også være åpne fra kl. 8 for å hindre opphopning. Egne meldinger sendes der dette er aktuelt.

Velkommen til nytt skoleår!

Hilsen Eva,

Rektor

Velkommen tilbake!

Nå er vi i full gang med å planlegge oppstart for både store og små. Vi håper dere har hatt en fin ferie og at dere nyter de fine sommerdagene vi har fått nå i august. Vi gleder vi oss til skolestart og håper dere gjør det samme!

Første skoledag blir slik:

1.trinn møter kl 09.30 ved flaggstangen i atriet. Foreldre kan være med til vi går inn i klasserommene. Rektor og inspektør vil gi foreldrene noe informasjon ute etter at elevene har gått inn i klasserommene. Denne informasjonsøkten er noe redusert i år av smittevernhensyn. Dagen slutter kl. 1100.


2.- 4. trinn starter kl. 0815 og slutter kl 1300.
5.- 10. trinn starter kl. 0815 og slutter kl. 13.55.

Elevene i 2.-10. klasse møter i klasserommet. Det vil være voksne ute som kan fortelle i hvilket rom elevene skal møte.


Vennlig hilsen Eva

Rektor

Velkommen til nytt SFO år

Hei og velkommen til nytt sfo år her på Goa skole. Håper alle har hatt en flott sommerferie. Vi gleder oss til å treffe både kjente og nye barn.

Det er fortsatt litt andre rutiner i sfo pga korona. Vi har fremdeles ikke matservering i sfo. Alle barn må spise frokost hjemme før de kommer til SFO. Husk å ha med matpakke til to måltider, vi spsier ca kl 10:30 og kl 13:00. Husk også vannflaske.

Vi tilbringer store deler av dagen i sfo ute, dette er for å minske smitte av korona. Det er derfor vktig at alle har med yttertøy til å være ute i uansett vær. Husk skiftetøy.

Ved påmelding til ferie sfo, meldte dere i fra om faste bringe og hente tider, disse vil gjelde også ved skolestart. Skulle dere ha behov for endring, ta kontakt med leder susdul@randabergskolen.no.

Mobilnr til sfo avd er ; her kan dere skriver beskjeder om evt henting, tannlegesbesøk o.l.

SFO, 1 klasse; 40431653

SFO, 2 og 4 klasse er 40431654

SFO, 3 klasse er 94012257

Da gleder vi oss til å ta fatt på et nytt sfo år, ta kontakt hvis du /dere har spørsmål.

Goa skole ønsker alle en God sommer!

Innspurten av skoleåret har vært preget av gjensynsglede! Det har vært viktig for oss å ivareta tradisjoner, rutiner og seremonier i redusert eller endret format gitt omstendighetene. Vi har hatt miljødag med stafett og den nervepirrende fotballkampen mellom lærere og elever fra 10. trinn. Vi har tatt imot nye nye førsteklassinger ved flaggstangen på besøksdag, og vi har takket 10. trinn for et nydelig tiår ved samme flaggstang.

Skoleåret 2020/21 starter torsdag 20. august for elevene. Mer informasjon kommer om oppstart og neste skoleår. Nå skal vi nyte stor og små øyeblikk sommeren har å by på!


Takk til alle der hjemme for godt samarbeid i skoleåret som har gått!

Siste klassetur på barneskolen

Etter at vi kom tilbake til skolen etter perioden med hjemmeskole, har vi brukt mer tid utendørs, og på tur. 7. klasse på Goa skole er en veldig fin gjeng å reise på tur med. Det fikk vi oppleve i forrige uke da vi reiste til Kvitsøy. I dag gikk turen til Tasta nye skatepark. På vei hjem la vi inn tid til et godt bad i Stokkavatnet.

Nå er det bare to skoledager igjen før det er ferie. Neste gang elevene kommer tilbake til skolen er de ungdomsskoleelever. Inntil da skal vi leve lenge på gode minner sammen.

1 2 3 15