Invitasjon til foreldremøte om dysleksi

Goa skole inviterer til foreldremøte med tema dysleksi. Foreldre til elever med dysleksi er spesielt inviterte, men alle interesserte er velkommen!

Tidspunkt: Mandag 27. september klokka 18.00.

Sted: Personalrommet på Goa skole

  • Kort informasjon om dysleksi og hensikten med møtet
  • Informasjon om rettigheter og hjelpemidler
  • Dysleksi- fra et foreldreperspektiv
  • Gruppesamtale om utfordringer, behov og ønsker
  • Eventuelt/spørsmål

Vel møtt!

Vaksinasjon av 12 – 15 åringer

12 til 15 åringer ved Goa skole kan vaksineres mot Covid -19 i Randaberghallen fra morgenen av torsdag 30. september. Lærer følger elevene til vaksinasjon – foreldre som ønsker å delta kan møte direkte i hallen. Mer informasjon om gjennomføring og tidspunkt vil komme på klassenes ukeplaner.

Nedenfor i vedlegg finner du samlet informasjon skolen har fått fra kommunal helsemyndighet:

Egenerklæring og samtykkeskjema må fylles ut og levers kontaktlærer i forkant. Disse skjemaene sendes i ranselpost.

Påminnelse om smittevern

Vi ønsker å minne alle våre elever og foresatte om gjeldende smittevernstiltak:

Vi har god hånd -og hostehygiene.

Syke personer holder seg hjemme. Om eleven er blitt syk eller har fått forkjølelsessymptomer siste døgn, er eleven hjemme og testes i samråd med foresatte. Ved negativ test kan man komme på skolen med restsymptomer når man er på bedringens vei.

Voksne holder en meters avstand til hverandre. Vi ber om at besøk til skolen begrenses om mulig, og at besøkende holder avstand til ansatte og andres barn.

Du kan lese mer om grønt smittevernsnivå her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager

Du kan lese mer om testregime hvis oppstått smitte på skolen lengre nede på hjemmesiden (publisert 18. august).

Høsttur for mellomtrinnet

I dag har vi vært på sykkeltur til Nore Sunde i Stavanger. Turen gikk via Kielland-monumentet, hvor vi fikk litt påfyll med historie, før vi sykla videre til det nye byggefeltet på Nore Sunde. Der var det både fotballbane, sandvolleyballbane og forskjellige lekestativer. Hjemturen tok vi via Hålandsvatnet. Alt i alt har vi hatt en flott tur i nydelig vær.

Takk for turen til både elever og ansatte.

Informasjon til foreldre/foresatte om mulig test av deres barn eller ungdom for Covid-19 ved smitteutbrudd i skolen:

Ved en eventuell smittesituasjon vil smittesporingsteamet i kommunen gjøre en vurdering av om aktuelle barn/ungdom må i karantene, eller om de kan testes og unngå karantene. Dere får beskjed om hva som gjelder deres barn via skolen . Fremgangsmåten vil til enhver tid tilpasses omfanget av situasjonen. 

Testing på skolen/barnehage vil foregå slik: Ved smitte i skolen vil tid og sted for testing opplyses via skoleadministrasjonen.  Hurtigtest tas i fremre nese av helsesykepleier.  Fram til ungdomsskole er foreldre/foresatte med for å lære hvordan påfølgende hjemmetesting skal foregå (test 2 og 3).

Du kan lese mer utfyllende om testregimet nedefor:

Innen torsdag 19. august vil elevene ha fått utdelt samtykkeskjema i ranslepost. Dette skjemaet finner du også nedenfor. Vi ber om at skjema returneres til kontaktlærer snarest. Karantene må gjennomføres etter gjeldende karanteneregler dersom en reserverer seg mot testing

Første skoledag!

Det er stor stas å ta i mot våre 40 nye førsteklassinger. De skal vi ta godt vare på! Vi ser fram til å bli bedre kjent og følge dere gjennom ti lærerike og spennende år.

For resten av trinnene var gjensynsgleden stor, mange hadde vokst, noen hadde ny frisyre og selv om flere var blitt vant til å sove lenge i ferien var skolegården full av våkne og friske blikk! Hjertelig velkommen tilbake!

Velkommen til skoleåret 2021/2022

Hjertelig vekommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å se alle igjen! Lærerne har planleggingsdager 12.,13. og 16. august. Elevenes første skoledag er tirsdag 17. august. 2. til 10. trinn møter 08:15 og har vanlig, full skoledag. Førsteklassingene møter ved flaggstanga 09:30, og er ferdige for dagen 11:00. Velkommen!

Vi minner igjen om at SFO har planleggingsdager mandag 16. og tirsdag 17. august og vil da være stengt.

Skolen er på grønt smittevernsnivå. Du kan lese mer om det her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vi minner om viktigheten av god håndhygiene, at syke barn holdes hjemme og at voksne holder minst en meters avstand til hverandre. Vi ber om at foreldre og andre besøkende kun oppholder seg på skolen hvis nødvendig, og holder avstand til andre barn og voksne.

1 2 3 18