Leseuke på 1. – 4. trinn

Hele denne uke har elevene på 1. – 4. trinn hatt leseuke. Hver morgen har de møtt en ny lærer med en ny historie. De har vært delt i grupper på tvers av klasser. Elevene melder om kjekke historier og gode opplevelser. Som en ekstra overraskelse for elevene fremførte lærerne en fri gjendikting av eventyret om pepperkakegutten. Han ble først spist av bjørnen, men siden det var synd at eventyret skulle slutte så trist, så fikk de en ny sjanse. Denne gangen endte det så godt at det ble en svingende banandans til slutt. Dette ble en kjekk avslutning på leseuka.

8.trinn til finalen i FIrst Lego League!

Lørdag 9.november braker finalen i First Lego League løs på Vitenfabrikken i Sandnes. Elevene på 8.trinn har forberedt seg siden høstferien, og er nå klar for en dag med dommerpresentasjoner, egen stand og konkurranse i programmering.

Vitenfabrikken har gratis inngang for alle denne dagen, så ta med familie, søsken og venner og hei fram heltene fra Goa skole på lørdag! Konkurransen er i gang kl. 9 og pågår til omkring kl. 15.30 denne dagen.

“FIRST® LEGO® League er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirerer barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. I løpet av arbeidsperioden vil deltagerne oppleve utforskertrang og skaperglede, sette egne ideer ut i livet, og lære seg å programmere”. Les mer om opplegget her: https://hjernekraft.org/

Elevundersøkelsen 5.-10. trinn

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole. Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Goa skole. Det er kun obligatorisk på 7. og 10. trinn, men skolen synes det er viktig å få denne informasjonen årlig slik at tiltak kan iverksettes og måles.

På Goa vil vi gjennomføre denne i løpet av november 2019. Les mer om undersøkelsen her.

Chromebook som tar fyr

I Stavanger Aftenblad kunne vi før helgen lese om at en chromebook gitt ut av skolen i Sandnes har tatt fyr. Sandnes kommune følger det opp, og undersøker saken sammen med leverandør av maskinen. I mens vi venter på svar, så lurer kanskje noen på om det er grunn til å være bekymret for maskinene elevene har fått hos oss.

I Randaberg kommune har vi ikke samme maskintype som er i bruk i Sandnes, og at slitasjen heller ikke kan sammenlignes med den maskinen i artikkelen. Det skal derfor ikke være noen grunn til bekymring ut over andre elektriske artikler vi omgir oss med. Sola kommune (som har like maskiner som oss) har heller ikke opplevd lignende episoder.

Randaberg kommune er i dialog med Sandnes kommune videre i saken.

goa forbereder Fagfornyelsen på ungdomstrinnet

Fagfornyelsens overordnede del er allerede fastsatt av regjeringen og trår i kraft til neste skoleår. Denne beskriver et verdigrunnlag for opplæringen som er innrettet mot kompetanse som er viktig i fremtidens samfunn. Sentralt i den nye læreplanen ligger elevenes mulighet til å utforske nye ideer og kunnskaper, samt bruke kreativitet og utholdenhet til å løse problemer. På Goa er vi i full gang!

I går, torsdag, summet det overalt på ungdomstrinnet. Både 9. og 10. trinn hadde fagdager i henholdsvis engelsk og matematikk. På 9. trinn var det film med påfølgende muntlige og skriftlige aktiviteter som stod på agendaen. Fagdager startet vi med i 2018 og er en organisering av undervisningen som gir god tid til å bli i dagens tematikk, denne gangen slaveriet, samt utforske det fra ulike vinkler. På 10. trinn var dagen dedikert til algebra. Her jobbet de stasjonsbasert med ulike oppgaveløsninger og avsluttet dagen med Escape-room hvor algebraiske oppgaver måtte løses for å finne kartet til premien som var å finne på hemmelig sted på skolen. Labyrinten og jakten var utvilsomt både faglig og spennende!

På 8. trinn er de i full gang med First Lego League, og i går var programmeringen kommer så langt at robotene kunne styres inn mot konkrete oppgaver. Elevene var topp engasjerte! Parallelt jobbes det med markedsføring, laging av stand, rapportskriving og laging av modeller.

Vi høster erfaringer og gleder oss til fortsettelsen!

TV-aksjon og morgensamling

I dag ble morgensamlingen viet TV-aksjonen. 6. trinn hadde en fin framføring både av sanger og fakta om aksjonen. Det var utlodning, og mange fine gevinster fikk nye eiere.

I løpet av uka har det vært ulike aktiviteter. Ungdomstrinnet har jobbet hjemme til inntekt for aksjonen, og mellomtrinnet har hatt solidaritetsmarsj.

4. trinn har hatt kafé for alle elevene på 1.-7. trinn. Der var det salg av pizza og kaker. Takk for alle bidrag på kakefronten! Det var flott å se engasjementet til elevene på 4. trinn. Det så ut til at de hadde god erfaring i kafédrift. Totalt har skolen samlet inn kroner 40500,- til aksjonen. Det er et godt resultat. Takk til hver og en for alle bidrag!

Solidaritetsaksjon på Goa: Nå er det hennes tur!

På Goa markerte vi starten på årets Solidaritetsaksjon som skolen hvert år gjennomfører i forbindelse med TV-aksjonen.

I år heter aksjonen “Nå er det hennes tur” og pengene som skal samles inn over hele landet skal gå til organisasjonen Care som blant annet jobber for å gjøre livet enklere for fattige kvinner gjennom at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Ved hjelp av TV-aksjonen har Care som mål å løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at de kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med årets TV-aksjon.

På Goa skal 4. trinn lage kafè, vi skal ha loddsalg ved 7. trinn, det skal gjennomføres Solidaritetsmarsj på mellomtrinnet og elevene på ungdomstrinnet skal jobbe hjemme.

Goas eget husband The Hats satte stemningen med sin egen aksjonslåt: «Light a Candle». På fredag treffes hele skolen igjen til morgensamling hvor vi skal gjør opp status på hvor mye penger vi har samlet inn, og hva vi har lært.

1 2 3 10