Skolehelsetjenesten

SKOLEHELSETJENESTEN

Helsesykepleier Anne Lise er på Goa skole til følgende tider:

Tirsdag 08:30 – 14.00

Onsdag 08.30 – 14.00

Fredag 08.30 – 14.00

Timebestilling kan gjøres her.

Infoside for foresatte: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no/

For andre henvendelser:

telefon 45877273

Anne.Lise.Henjesand@randaberg.kommune.no

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesøster har taushetsplikt. Aktuelle problemstillinger kan være:

  • trivsel
  • klassemiljø
  • når eleven ikke vil eller gruer seg til å gå på skolen
  • mobbing
  • uro og konsentrasjonsproblemer
  • grensesetting
  • pubertet
  • prevensjon
  • syn, hørsel,høyde, vekt, søvnvansker, trivsel, sengeværing, hodepine, magesmerter og andre «vondter».

I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program på de ulike trinnene som er fastsatt i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år

Åpent mandager 14.00 – 16.30

Torvmyrveien 24, 2. etasje Randaberg Arena

Telefon 51414270