kartleggingsprøver

I mars og april gjennomføres udir sine kartleggingsprøver for elever på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i regning på 2. trinn er obligatoriske for alle elever. Prøvene i regning på 1. og 3. trinn er frivillige for skolene å gjennomføre, men Goa skole har valgt at også disse prøvene gjennomføres for alle elevene. Også digital prøve i engelsk for 3. trinn har skolen valgt å gjennomføre. Oppgavene er laget for å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Utdanningsdirektoratet samler ikke inn resultatene på kartleggingsprøvene. Resultatene skal ikke brukes til å sammenlikne skoler eller kommuner. De seier ingenting om kvaliteten på en skole.

Smidig, trygg og effektiv levering av våre håpefulle

For å unngå trafikkfarlig situasjoner, unødvendig kø og lang ventetid oppfordrer vi alle kjørende foreldre til å bidra til god flyt ved levering. Nedenfor er tips som kan bidra til tryggere og mindre kaotiske minutter før det ringer.

  • Ved levering: Parker bilen på oppmerkede plasser mot nord. Da slipper du dårlig samvittighet for de som står i kø oppover Goaveien, og har god tid til å ønske dine håpefulle en god dag!
  • Må du bruke avstigningsfeltet, så kjør laaaangt fram!
  • Vennligst ikke forlat bilen parkert på avstigningsfeltet.
  • Hvis det er mulig; bruk beina eller sykle til skolen!

Henting av gjenglemte klær

Et nytt skoleår er i gang og høsten begynner å komme. Etter forrige skoleår ligger det store melder gjenglemte klær som savner sine eiere. Klærne er nå lagt ut i allrommet. Disse vil ligge til torsdag 27. august.

Det vil i denne perioden, tidsrommet 14:00 til 16:00 å komme for å se om dere eier noe av dette. For å ivareta smittevern, ønsker vi at dere spriter hender og holder avstand til andre mennesker. Vi håper med dette at vi kan bli kvitt mye fint tøy som bare har blitt liggende.

Til slutt vil vi oppfordre dere om å merke alle klær og sko med navn og etternavn. Da har vi en mulighet for å finne rett eier om noe skulle glemmes igjen i fremtiden.

1 2