uteskole

Elevene jobber godt og er aktive og engasjert på fagstasjoner på uteskole. Her er litt bilder fra noen av stasjonene vi har hatt i høst. Stasjoner ute = faglig fokus med samarbeid og bevegelse der man får jobbet med fag på en annen måte enn inne i klasserommet.

takk for oppmmøtet på foreldremøtet 29.09.21

På foreldremøte ønsket vi fokus på læringsmiljø og klassemiljø i skolehverdagen ved å fortelle til foto og filmklipp:

  • samarbeid og felleskap mellom elever på fagstasjoner i skoletimer og på uteskole
  • arbeid, ansvar og valgfrihet ved hjelp av arbeidsprogram på datarommet
  • felleskap, glede og variasjon med dans, musikk, bevegelse mellom arbeidsøktene
  • matpakketid med jentegrupper / guttegrupper / smågrupper og hel klasse: pratelunsj, supernytt-lunsj
  • elevenes egne presentasjoner av tekster og annet arbeid
  • om å ta elevenes innspill og medbestemmelse på alvor

Etter høstferien legger vi ut en del av bildene som ble vist og de som vi ikke fikk tid til å vise denne gangen.

Nye bilder kommer med ujevne mellomrom. slik at dere der hjemme kan se mer fra skolehverdagen . I tillegg kan elevene kose seg med gode minner fra ulike aktiviteter og turer.

matematikkdag på uteskole

God samarbeid, solid innsats på 4 matematikkstajoner på uteskolen. 1) Måling med linjal og legge sammen hvor lange linjestykkene blir tilsammen. 2) Divisjon med tallbrikker og melkekorker:Trekke et tall og dele på tre. (Blir det rest?) 3) Gangetabellen med svarene til 6, 7, 8 og 9 gangen på treplater på bakken. Øve med gå fra tallsvar til tallsvar og deretter gå med bind for øynene med en hjelper som fører den som skal si tallene i tallrekkene. 4) Finne klokker og fylle ut oppgaveark med hvor mye klokka blir etter x antall timer og minutter.

uteskolefest for celin

En uforglemmelig uteskoledag med overraskelse for Celin. Klassekorert har øvd i all hemmelighet og sang to lange sanger for Celin med minner fra skoleåret hun har vært sammen med oss. Skogen var pyntet med ballonger og alle elevene hadde med egne tegninger og tekst med gode ord og finne minner som de leste høyt. Vi koste oss med leker fra gamle dager og alle fikk sjokoladekake.

1 2 3