kartleggingsprøver

I mars og april gjennomføres udir sine kartleggingsprøver for elever på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i regning på 2. trinn er obligatoriske for alle elever. Prøvene i regning på 1. og 3. trinn er frivillige for skolene å gjennomføre, men Goa skole har valgt at også disse prøvene gjennomføres for alle elevene. Også digital prøve i engelsk for 3. trinn har skolen valgt å gjennomføre. Oppgavene er laget for å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Utdanningsdirektoratet samler ikke inn resultatene på kartleggingsprøvene. Resultatene skal ikke brukes til å sammenlikne skoler eller kommuner. De seier ingenting om kvaliteten på en skole.

Smidig, trygg og effektiv levering av våre håpefulle

For å unngå trafikkfarlig situasjoner, unødvendig kø og lang ventetid oppfordrer vi alle kjørende foreldre til å bidra til god flyt ved levering. Nedenfor er tips som kan bidra til tryggere og mindre kaotiske minutter før det ringer.

  • Ved levering: Parker bilen på oppmerkede plasser mot nord. Da slipper du dårlig samvittighet for de som står i kø oppover Goaveien, og har god tid til å ønske dine håpefulle en god dag!
  • Må du bruke avstigningsfeltet, så kjør laaaangt fram!
  • Vennligst ikke forlat bilen parkert på avstigningsfeltet.
  • Hvis det er mulig; bruk beina eller sykle til skolen!

velkommen til 1.klasse!

Kjære alle nye førsteklassinger!

Velkommen til første skoledag mandag 19. august klokka 09.30. Vi møtes i atriet. Der blir alle elevene ropt opp før vi går inn på skolen. Først blir det en liten samling i allrommet. Deretter går elevene inn i klasserommene. Foreldrene skal få mer informasjon om skolen og 1.klasse. Rett før dere går hjem (eller på SFO) klokka 11.00, kommer foreldrene inn i klasserommene igjen.

Vi gleder oss kjempemye til å møte dere igjen!

Hilsen Laila, Turid og Anne