Informasjon om SU/SMU

Torsdag 8. september var dette skoleårets første SU møte.

Datoer for SU møter og SMU møter finner du i innkalling og referat fra første møte. Følg med under innkallinger, så holder du deg orientert om hva som skjer på Goa skole. Ta kontakt med de foreldre som sitter i utvalgene, så tar de saker/synspunkter med seg i møtene.

Eivind Ødegaard, sekretær SU