UTDANNINGSMESSe for 9. og 10.trinn

Det blir Utdanningsmesse på Varen for 9. og 10.trinn torsdag 25.november kl. 17.30 – 21.00.

Ansatte og elever fra 14 ulike videregående skoler i distriktet, samt
opplæringskontor for flere bransjer kommer til Randaberg torsdag 25.
november for å gi dere elever mulighet til å få svar på spørsmål om
videre karrierevei.
Alle 15 utdanningsprogram er representert denne kvelden.
Oppmøtet er obligatorisk for dere elever, og vi oppfordrer også
foreldre/foresatte til å komme sammen med ungdommen. Tidsplanen for
Utdanningsmessen 2021 er:

  1. trinn kl. 17.30 – 19.00

Goa og Grødem: kl. 17.30 – 18.15
Harestad: kl. 18.15 – 19.00

  1. trinn kl. 19.00 – 21.00

Goa og Grødem: kl. 19.00 – 20.00
Harestad: kl. 20.00 – 21.00

Se invitasjon her: