WEBINAR OM DYSLEKSI

Vi anbefaler å sjekke og eventuelt delta på Lingit sine webinar om dysleksi i høst.

 

Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

Lingit vil gi flere muligheten til å oppdatere seg på tema dysleksi og tilrettelegging i skolen.

Vi setter derfor opp 10 fagwebinar denne høsten, slik at så mange som mulig får tilgang til interessant fagstoff fra forskere, erfaringer fra dyslektikere og tips fra foreldre om hvordan utfordringer med dysleksi godt på vei kan løses eller til og med omdannes til muligheter!

Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv: forskere, lærere, foreldre, brukere og utviklere av digitale hjelpemidler.

Meld deg på høstens webinarer her (les mer og meld deg på ved å klikke på lenken for det tidspunktet som passer for deg)

WEBINARER FOR FORELDRE

Webinar 1 for foreldre:
Torsdag 15.10 kl. 18-20
Tirsdag 10.11 kl. 18-20

Webinar 2 for foreldre:
Torsdag 22.10 kl. 18-20
Torsdag 19.11 kl. 18-20

Informasjon fra Oppvekstsjefen

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle.Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern.Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app, og opplegg for de øktene elevene skal gjøre hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig.  Vedrørende de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen.Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig.Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning.Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året.Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre.Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen.Det trenger vi denne høsten.Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette.Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

mvh Petter Hagen, oppvekstsjef

Foreldremøter

Det blir foreldremøter for alle trinn og klasser i tiden fremover.  Alle trinn skal først ha felles møte i Varen, før klassene etterpå går videre til klassemøte med sitt barns klasse.

Vi følger smittevernsregelene og har laget et eget skriv som sier hva dette betyr for disse arrangementene. Dette finner dere i dette dokumentet.

Dag og tid for møtene er som følger:

Tirsdag 8/9 kl. 1800 5. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1845 7. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1930 6. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1800 1. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1900 2. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1800 3. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1900 4. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1800 8. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1845 9. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1930 10. trinn

 

Når er barnet mitt sykt?

Vi har fått en del henvendelser til skolen som gjelder sykdom.  Dere lurer på når barnet skal være hjemme, eller når det kan komme på skolen. Skolen forstår at det er vanskeligere å bestemme dette i disse dager.  Vi følger smittevernveilederen og FHI sine anbefalinger, og støtter oss til hva overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sier:  

 

 «Akkurat nå skal foreldre ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben.»

 

Hun sier også at høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Da sprer de fleste luftveisvirus seg lettere i kaldere luft. Dermed øker smittefaren for covid-19 også i barnehage og på skole. Alle med nyoppståtte symptomer i luftveiene skal være hjemme fra barnehage, skole eller arbeidsplass. 

Eneste unntaket er at det skal være noe toleranse for bare rennende nese hos ellers friske barn under 10 år.

Nyttig info ved skolestart

Nå er lærerne i full gang med planlegging av første skoledag, og dagene deretter.  Vi gleder oss masse til å treffe elevene igjen.

Vi starter der vi sluttet, med fleksibel skolestart, tildelte områder i friminuttene og ikke minst, fokus på FHIs tre viktigste råd:

1)Syke personer blir hjemme, god hygiene og begrenset kontakt.

Dette fungerte fint før sommeren , og vi tror det vil gå enda bedre nå.  Vi ønsker at dere snakker med barna deres om dette før torsdag.  I tillegg ber vi om at elevene kommer til skolen like før oppstart, slik at vi slipper store grupper av barn utenfor skolen.

Velkommen til skolestart 20/8-2020

Nå er vi i full gang med å planlegge oppstart for både store og små.  Vi håper dere har hatt en fin ferie, og at dere også gleder dere til å begynne igjen.

Første skoledag blir slik:

  • 1.trinn møter kl 0900 på grusbanen som vender mot Myrå Barnehage.  Foreldre kan være med til vi går inn i klasserommene.  Dagen slutter kl. 1300.
  • 2.- 4. trinn starter kl. 0815 og slutter kl 1300.
  • 5.- 7. trinn starter kl. 0815 og slutter kl. 1345.
  • 8. – 10. trinn starter kl. 0830 og slutter kl. 1350.

Elevene i 2.-10. klasse møter i klasserommet i løpet av de 10 minuttene før timen skal starte.  Det vil være voksne ute som kan fortelle i hvilket rom elevene skal møte.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

mvh

Kirsten Elin

Takk for meg og god sommer !

Da er tiden inne for å takke for meg etter ti og et halvt år som rektor for Harestad skole.Det har vært fantastiske år, og jeg er dypt takknemlig over tilliten dere foreldre har vist meg i alle disse årene. I går tok jeg farvel med 10. trinn årgang 2004. Et trinn jeg har fulgt siden de kom til skolen som 6 åringer i august 2010. Å få følge disse nydelige ungene fra småtasser til unge voksne, er noe av det mest verdifulle for oss som er så heldige å få jobbe i grunnskolen.

Som elev og ansatt på Harestad skole er du endel av et stort mangfold.Et mangfold som gir høy kompetanse i møte med storsamfunnet senere i livet. Bredden i dette mangfoldet handler i bunn og grunn om verdien i at alle er avhengig av hverandre, og at alle er like mye verdt. Tusen takk til dere foreldre for at dere er konstruktive og gode samarbeidspartnere.Vi har ett eneste viktig og felles mål : At ungene og elevene våre skal få et meningsfullt og verdig liv.Vi voksne i hjemmet og på skolen har i den forbindelse ett viktig formidlingsoppdrag :

Det viktigste med skole er å finne veien inn i arbeid som en vil trives med og som en kan leve av.I tillegg må vi alltid ha fokus på verdien i at lykkefølelsen er sterkest forbundet med å kunne bety noe for andre, og oppleve felleskap med andre. Derfor MÅ inkludering være et hovedmål i alle holdninger vi formidler til ungene våre.

Dette er kjernen i et verdig liv.Fokuser vi på at posisjon,penger og statusjag er viktig, forsømmer vi vår oppdrager og omsorgsrolle. Sist men ikke minst,vi må alltid lære barna og elevene våre å ta vare på de som har det vanskeligst. Dette skal og må være kjernen i det menneskesynet som fortsatt skal prege Harestad skole inn i fremtiden.

Nyt en velfortjent sommerferie alle sammen og takk for meg.

mvh

rektor Petter

1 2 3 31