BlimE 2019

Tid for årets BlimE-dans som i år heter Mer enn god nok.

BlimE er NRK supers årlige vennskapskampanje, og barn over hele landet danset i dag for å vise at vi bryr oss om hverandre.

På avdeling 1 danset vi i gymsalen på grunn av regnet ( i år igjen…). Dans skaper samhold på tvers av alder, og elevene var ivrig med.

FAU Årshjul skoleåret 19-20

FAU/SU møter skoleåret 19-20

Torsdag 19.sept. : FAU møte/Konstituering/vedtekter og valg.

Tirsdag 15. oktober : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Onsdag 13. nov. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Torsdag 9. jan. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Mandag 17. feb. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Tirsdag 31. mars : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Onsdag 27. mai : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

FAU møtene starter klokken 1900 i personalrommet på Nye Harestad skole.

Driftsstyret ble avviklet våren 2019 og Harestad skole skal fra høsten 2019 ha Samarbeidsutvalg i likhet med Goa skole og Grødem skole.

I SU skal det være to foreldrerepresentanter og den ene skal i følge Opplæringsloven være FAU leder.

I SU sitter også elevrepr.(to stk.), tre ansatte samt rektor og en politiker.

SU møtene avholdes klokken 1800 i forkant av FAU møte klokken 1900.

Første FAU møte blir for alle nyvalgte FAU representanter ( som skjer i foreldremøtene i uke 37 ), samt representanter som sitter videre fra forrige skoleår.

Velkommen til høstens foreldremøter

Harestad skole ønsker alle foresatte velkommen til foreldremøter i uke 37.

10. sept. : Ungdomstrinnet klokken 1800 i Varen. Klasseforeldremøter etter møtet i Varen.

11. september : 1. og 2. trinn klokken 1800-1845 i Varen. Klasseforeldremøter etter møtet i Varen.

11. september : 3. og 4. trinn klokken 1900-1945 i Varen. Klasseforeldremøter etter møtet i Varen.

12. september : 5.-7. trinn klokken 1800-1845 i Varen. Klasseforeldremøter etter møtet i Varen.

Vel møtt !

mvh Petter

Velkommen til skolestart mandag 19. august

Harestad skole ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår mandag 19. august ! 2.-10. trinn starter som vanlig klokken 0815 og har vanlig skoledag. Nye 1. trinn møter sammen med sine foresatte på grusbanen ved Tarzanskogen klokken 0900.
Hjertelig velkommen til både store og små !

1 2 3 36