Parkering og levering av barn

Parkering og levering av barn

Det er ikke lov til å kjøre inn på parkeringsplassen bak gymsalen, fra Torvmyrveien, ved skolestart og skoleslutt.

Skolen og FAU ber derfor om at foreldre som skal sette av/følge/hente barn parkerer på den midlertidige grusplassen, som har innkjøring fra Randabergveien, på den delen som ligger ved sykkelparkeringen. Herfra kan elevene gå rett inn i skolegården.  

Det er også mulig å parkere ved Myrå barnehage.  Men merk at de to radene nærmest barnehagen er forbeholdt foreldre som skal levere i barnehagen.  Herfra har barn og voksne trygg vei rett inn i skolegården.  

I tillegg er det noen parkeringsplasser ved rundkjøringen mot Randabergveien som kan brukes.

mvh

Kirsten Elin Bergsvik (Harestad skole) og Hanne Nybø Andresen (Trafikkgruppen FAU)

God jul og godt nytt år !

Harestad skole ønsker alle elever, foresatte og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år !

Vi er 100 priviligerte voksne som har gleden av et meningsfullt og verdifullt arbeid sammen med 680 barn og unge på skolen vår. Ta godt vare på dem i julen og gi dem en trygg og fredelig høytid.

2. januar er det planleggingsdag og skolestart etter nyttår er derfor fredag 3. januar klokken 0815.

mvh

rektor Petter

Flott innsats i volleyballturnering!

Denne uka ble det arrangert skolemesterskap i volleyball i Randaberghallen, og Harestad skole deltok med et jentelag. De gjorde en svært god innsats og gikk hele veien ubeseiret til finalen. Der møtte de Tastaveden skole, og det ble en spennende kamp. Harestad vant det første settet, men måtte gi tapt i et svært jevnt andre sett. I tredje og avgjørende sett ble det litt fram og tilbake for begge lag, men til slutt gikk seieren til Tastaveden. Jentene kan være stolte av det de presterte, og takk til trener og mor, Anne Karin Ravndal, som ledet laget. Det var virkelig kjekt å være tilskuer på tribunen i dag!
Gratulerer!

For en flink gjeng!

Kjerneelementene i den nye læreplanen

For å tydeliggjøre det viktigste i hvert fag består de nye læreplanene av såkalte kjerneelementer. Mye av innvendingen mot de eksisterende læreplanene er at det er for mange mål, og at det ikke fremgår klart nok hva som er viktigst i faget. I det følgende får du en oversikt over kjerneelementene i de nye fagplanene gjeldende fra høsten 2020.

Samfunnsfag : Undring og utforsking/Samfunnskritisk tekning og sammehenger/Demokratiforståelse og deltakelse/Bærekraftige samfunn.

Kroppsøving : Bevelgelse og kroppslig læring/deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter/Uteaktiviteter og naturferdsel

Norsk : Tekst i kontekst/Kritisk tilnærming til tekst/muntlig kommunikasjon/Skriftlig tekstskaping/Språket som system og mulighet/Språklig mangfold.

Naturfag : Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter/Teknologi/Energi og materie/Jorda og livet på jorda/Kropp og helse

Musikk : Utøve musikk/Lage musikk/Oppleve Musikk/Kulturforståelse

Kunst og håndverk : Håndverksferdigheter/Kunst og designprosesser/Visuell kommunikasjon/Kulturforståelse

Matematikk : Utforsking og problemløsing/Modellering og anvendelse/Ressonering og argumentasjon/Representasjon og kommunikasjon/Abstrasjon og generalisering/Matematiske kunnskapsområde

Krle : Kjennskap til religioner og livssyn/Utofrsking av religioner og livssyn med ulike metoder/Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar/Kunne ta andres perspektiv/Etisk refleksjon

Engelsk : Kommunikasjon/Språklæring/Møte med engelskspråklige tekster

utdanningsmesse

Utdanningsmessen 2019 – Varen 

torsdag 12. desember kl. 17.30-21.00

Ansatte og elever fra Bergeland vgs, Godalen vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Stavanger katedralskole, St. Svithun vgs, Strand vgs, Øksnevad og Tveit vgs, samt opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene – kommer til Randaberg torsdag 12. desember for å gi dere elever mulighet til å få svar på spørsmål om videre karrierevei. 

Alle 15 utdanningsprogram er representert denne kvelden.

Oppmøtet er obligatorisk for elevene, og vi oppfordrer også foreldre/foresatte til å komme sammen med ungdommen. 

Tidsplan for Utdanningsmessen er:

9. trinn kl. 17.30 – 19.00

Goa og Grødem: kl. 17.30 – 18.15

Harestad: kl. 18.15 – 19.00

10. trinn kl. 19.00 – 21.00

Goa og Grødem: kl. 19.00 – 20.00

Harestad: kl. 20.00 – 21.00

Velkommen!

1 2 3 38