Ballbinge, skolevei og arbeid i Torvmyrveien

Vi har vært i dialog med utbygger i høstferien og har i dag blitt gitt en oversikt over den neste fasen i arbeidet via en befaring. Både Fau og skoleledelse vil bli tatt med i orienteringer om endringer som berører skolevei  fortløpende. Vi var ikke informert om at ballbingen ville bli berørt, men har ila dagen i dag blitt betrygget på at den vil erstattes med en oppdatert og justert utgave når arbeidet er over. Vi er glade for at det er handlekraft og vilje til å kompensere for det som er tatt bort.

Rogaland fylkeskommune har den siste måneden jobbet med å lage sykkelvei med fortau i Torvmyrveien ved Randaberg Arena. Entreprenør Bjelland AS har så langt klart dette uten å påvirke trafikken. Nå fortsetter arbeidet inn mot sentrum. Entreprenøren jobber nå på hele strekningen. Fra slutten av oktober blir kjørefeltet så smalt at entreprenøren velger å regulere trafikken med lys.

– På mesteparten av strekningen skal det være mulig å ha trafikk i begge retninger, men vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme på skilting og lys. Trafikkmønsteret kommer til å endre seg underveis i anleggsperioden, forklarer byggeleder i Rogaland fylkeskommune, Roger Hoftun Eik.

Alle som går og sykler skal komme trygt fram i hele anleggsperioden.

– Entreprenøren jobber tett på fortauet, men det skal likevel være trygt for dem som går og sykler der. Hvis noen maskiner må rygge, har entreprenøren en vaktperson på bakken som passer på, forsikrer byggelederen. Han oppfordrer likevel alle til å huske refleks og bruke lys på sykkelen nå når det blir mørkere.Byggelederen tror trafikken skal gli greit, selv med lysregulering. Men han håper at alle som har mulighet til det, velger andre ruter mens anleggsarbeidet pågår. – På den måten unngår vi køer, og ambulanse og hjemmesykepleie kommer fram.

Grunneiere og naboer skal ha adkomst til eiendommer hele tiden. Det gjelder også adkomst til skole, barnehage, idrettsanlegg og offentlige institusjoner.

Området som blir bygd om strekker seg fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

– Torvmyrveien blir først og fremst bedre for de som går og sykler. Vi skal binde sammen gang- og sykkeltilbudet som er i området, sier byggelederen.

På den rundt en kilometer lange strekningen kommer blant annet 520 meter med enveisregulert sykkelveg, nye lys og nye bussholdeplasser. Arbeidet består også i å lage nye avkjørsler, støttemurer og sette opp nye skilt.

Informasjon om nye gang- og sykkelstier langs Torvmyrveien

Rogaland fylkeskommune og Bjelland AS har startet arbeidene med opparbeidelse av nye gang- og  sykkelstier langs Torvmyrveien, i et prosjekt som strekker seg fra Randaberg kirke og frem til  Harestadmyrå. 

I begynnelsen av oktober fortsetter arbeidene fra Randaberg kirke og frem til rundkjøringen ved  Randaberghallen, her vil arbeidene pågå frem til oktober 2022. For å få en trygg arbeidsplass for  entreprenøren og en trygg vei for gående og syklende, er det nødvendig å stenge ett kjørefelt.  Trafikken vil i denne perioden reguleres med trafikklys og det vil kunne oppstå kø. De som har  mulighet oppfordres til å bruke Harestadveien som omkjøringsvei til Randaberghallen, Harestad  skole, Randaberg Arena og ved levering i barnehage. 

Område der arbeidene vil pågå er merket her:

KART

Takk for at du bidrar til en trygg skolevei og arbeidsplass.

Verdensdagen psykisk helse

Her er foredragene som foreldre kan delta på ifb. Verdens dagen psykisk helse
Tema i år er # Følg Opp.

• Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien for barn og unges liv og helse?
• Hvordan kan jeg som voksen støtte mitt barn gjennom pandemi og tilbake til hverdagen igjen?

 

4 oktober: For foreldre med barn på barnetrinnet 6-12 år.

Tid: kl.19-20.
Sted: Varen kulturscene.
Foreleser: Psykologspesialist Klara Øverland, Læringsmiljøsenteret/UiS.

«Relasjonens betydning når livet blir strevsomt.»

 

26.oktober For foreldre med barn og unge på ungdomstrinnet 13-18 år (og Ungdom 13-18 år)

Foreldre: kl.18 og Ungdom kl.20
Sted: Grødem kirke.
Foreleser: Helsesista

Foreldrekveldene blir tolket til arabisk, tigrinja og polsk.
De som vil streame kan det: Streaminglink blir lagt ut på kommunens og kirkens nettside de aktuelle dagene

Dette er et samarbeid med Randaberg kommune og Randabergkirkene.

VAKSINERING AV ELEVER

Alle elevene på ungdomstrinnet og de i 7.klasse som er født i månedene januar-september får nå tilbud om vaksinering. Det skal skje klassevis onsdag 6. oktober. Elevene må levere signert egenerklæring og samtykkeskjema, se lenker under.

Foreldre til elever som ikke har fylt 16 år, må skrive under på samtykke.

Følg med på informasjon i ukeplanene og ev ranselpost med skjema til signering.

Her er lenker til sider med informasjon, egenerklæringsskjema og samtykkeskjema:

Vaksinasjon av barn og unge. 

Samtykkeskjema.

Egenerklæring.

 

 

Nå kan du kontakte skolehelsetjenesten på nett!

Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal,  kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

Snart kan du kontakte skolehelsetjenesten via HelseNorge.no

Fra og med 21. september vil skolehelsetjenesten være å finne på HelseNorge.

Da kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal,  kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

 

For ungdomsskoleelever

1 2 3 35