TRAFIKKAKSJON

 

 

 

 

 

 

 

FAU ved Harestad skole gjennomførte sammen med politiet en trafikkaksjon før skoletid tirsdag 27. november 2018. De stod ved nye Harestad skole, der refleks, lys og sykler ble sjekket.

Brukerundersøkelse for SFO, svarfrist 18. november

 

Til foreldre/foresatte

       

BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2018

 

Vi i skolefritidsordningen i Randaberg ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse fra 5.-18. november 2018, som henvender seg til foreldre/foresatte til barn på SFO.

 

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre og bedre kvaliteten på tilbudet. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å få tilbakemelding på dine erfaringer med skolefritidsordningen.

 

Brukerundersøkelsen henvender seg til alle foresatte med barn i skolefritidsordningen i Randaberg. Ved å svare på spørsmålene kan du hjelpe oss med å videreutvikle tilbudet. Spørsmålene du skal svare på er i forhold til: trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt.


Undersøkelsen sikrer den enkelte anonymitet. I spørreskjemaet er det ikke spørsmål som kan identifisere den som svarer. Den personen som behandler ditt skjema, vil ikke være ansatt på SFO/skole.

Brukerundersøkelsen er elektronisk og gir deg muligheter til å svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med SFO-leder, eventuelt rektor på skolen. Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse f.o.m. 05. november t.o.m. 18. november 2018.

Vi håper du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet 🙂

Takk for hjelpen !

Med hilsen

Jenny E. Nilssen

Oppvekstsjef Randaberg kommune

 

1 2 3 30