INVITASJON TIL FORELDREMØTE

Levekårsundersøkelsen Ungdata 2019, Ung i Rogaland, er gjennomført for
fjerde gang på ungdomstrinnene i Randaberg kommune. Første gang
undersøkelsen ble gjort var i 2010 og er siden gjennomført hvert 3. år.

HVA SPURTE VI OM I UNGDATA?
 Forhold til skole, venner og foreldre
 Fritid og fritidsaktiviteter
 Helse, trivsel og livskvalitet
 Mobbing
 Regelbrudd, vold og rus

Resultatene har kommet og KoRus-Vest Stavanger vil presentere hovedfunn fra
undersøkelsen. Foresatte ved alle tre grunnskolene i Randaberg inviteres til
denne presentasjonen.

Dato: mandag 3. juni 2019
Klokken: 18:00 – 19:00
Sted: Varen, Randaberg kulturscene

Velkommen!

Opptur 2019

Et av høydepunktene på våren for elever på 8. trinn er Opptur. Stavanger Turistforening arrangerer hver vår tur for omtrent 2000 elever fra skoler i distriktet, og i dag ble vi hentet med buss og kjørt til Dale i Sandnes. Derfra gikk vi turen, som er ca. 7,5 km, innom tre topper, bl.a. Dalsnuten. Vel framme på Gramstad fikk elevene is og pølser. Løypa var krevende noen steder, men i fint turvær og med god innsats og godt humør, kom alle i mål!

Hospitering for 9. trinn på randaberg vgs

Elevene på 9. trinn skal på hospitering ved Randaberg videregående skole mandag og tirsdag i uke 15, altså mandag 8. og tirsdag 9. april. Informasjon om dette blir formidlet til elevene på skolen. Det vil være en lærer fra Harestad skole til stede begge dagene for å støtte og hjelpe ved behov.

Mandag 8. april blir foreldre og elever invitert til et informasjonsmøte fra kl 17.30. Brevet fra Randaberg vgs om dette finner dere ved å klikke her.

1 2 3 33