Kommuneoverlegen etterlyser ungdom som deltok på en fest på Grødem lørdag kveld.

Én av deltakerne på ungdomsfesten testet søndag positivt for covid-19. Deltakerne på festen var fra 14 til 16 år, og blant disse var det flere 10. klassinger. Ungdommene på festen kom fra Stavanger, Sandnes og Randaberg. 12 personer er allerede satt i karantene.

– Ungdom som har vært på denne festen må ta kontakt med kommunens smittesporingsteam eller meg.
– Ungdommene som deltok på denne festen skal i karantene og ikke møte på skolen mandag morgen.

Med vennlig hilsen
Eva Walde Lund
Rektor Harestad skole
tlf: 41477199

Hei Harestad!

Etter om lag tre uker som rektor ved Harestad skole kjenner jeg en trang til å uttrykke hvor imponert jeg er over alt jeg ser, hører og opplever her så langt: Jeg har møtt nysgjerrige førsteklassinger som leker bakvendtland i skolegården. Jeg har sett bygging av robuste lag på mellomtrinnet der det er poppeloppar, pyjamaskledde og rosa skjønnaser som tar fatt på dagen. Jeg har vært med når ungdomstrinnselever lokkes ut av helg og inn i en mørk mandag morgen med naturfag som samler de og lar de falle på plass i en ny uke gjennom metodisk og menneskelig bygge stein på stein.

De ansatte har en inngang til pedagogiske utfordringer, livssituasjoner, uttrykk og dynamikker som rommer alt. De relasjonelle og faglige avtrykkene de setter hver eneste dag hos den enkelte elev er nydelige.

Novemberregnet er i gang, og mer enn noensinne trenger vi å modellere inkludering og fellesskap i alle menneskemøter. Vi er i gult nivå smittevernmessig og forholder oss til det. Så langt smaker likevel november likevel litt for mye av mars i år: Isolasjon, færre nærkontakter og hjemmetid er det som klinger over det ganske land – og også i den grønne landsbyen. Hva gjør det med oss og hva gjør det med elevene når avstand proklameres i alle kanaler? Det som er et lite offer for noen er selve livsnerven for andre. Byrden av den nasjonale dugnaden bæres fremdeles ikke likt i runde to. Alle ved Harestad skole er bevisste på hvor forskjellig det oppleves.

Vi “tuner in” på fellesskap, glede og nærhet på alle de måter vi kan. Det er viktig for elevene våre at vi kan møte dem med den trygghet, åpenhet og autensitet som jeg ser kjennetegner Harestad skole.

Fagfornyelsen er bygget rundt et premiss om at barna som starter på skolen nå, vil håndtere et samfunn preget av større kompleksitet og en raskere endringstakt enn det vi ser i dag. Samtidig skiller ny læreplan seg fra tidligere reformer i skolen ved at gjennomføringen ikke bærer preg av en rask implementering, men tar høyde for Ludvigsenutvalgets forslag om en saktegående reform der en tar høyde for at utvikling av mind-set er en kompleks prosess. Dette er langt på vei en seier for lærerprofesjonen og gir det nødvendige handlingsrommet for å skape og omskape praksiser i klasserommene i lag.

På kort sikt vil vi rigge oss sånn at den aller viktigste samfunnsstrukturen, grunnskolen, kan holde åpent for alle. På lengre sikt skal vi sammen se i stjernekikkerten og utvikle Harestad skole videre i tråd med Fagfornyelsen.

Jeg gleder meg!

Eva
Rektor

Høsten er her-husk refleks

Velkommen tilbake etter ferien.  Håper alle har slappet av og gjort noe annet kjekt.

 

 

Nå er det mørkt ute.  Det merket jeg da jeg kom til skolen kl 06.30, og vi så det også ved skolesstart.  Og i dag er det fint vær ute.  Dette betyr at det bare vil bli mørkere framover.  Husk derfor å utstyre barna med refleks og lys på sykkelen!

Vi vil også be om at dersom dere kjører barna som går i 5. – 10. klasse til skolen, så slipper dere dem av på P-plassen ved Randaberg Arena eller Randeberghallen.  Da kan barna gå under veien, på sykkelstien, til skolen.

Elevene som går i 1. – 4. klasse kan slippes av i rundkjøringen som vender mot Randabergveien, ved Randaberghallen, eller på grusplassen som vender mot sentrum.  Da kan også disse eleven ferdes trygt til klasserommet.

 

 

WEBINAR OM DYSLEKSI

Vi anbefaler å sjekke og eventuelt delta på Lingit sine webinar om dysleksi i høst.

 

Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

Lingit vil gi flere muligheten til å oppdatere seg på tema dysleksi og tilrettelegging i skolen.

Vi setter derfor opp 10 fagwebinar denne høsten, slik at så mange som mulig får tilgang til interessant fagstoff fra forskere, erfaringer fra dyslektikere og tips fra foreldre om hvordan utfordringer med dysleksi godt på vei kan løses eller til og med omdannes til muligheter!

Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv: forskere, lærere, foreldre, brukere og utviklere av digitale hjelpemidler.

Meld deg på høstens webinarer her (les mer og meld deg på ved å klikke på lenken for det tidspunktet som passer for deg)

WEBINARER FOR FORELDRE

Webinar 1 for foreldre:
Torsdag 15.10 kl. 18-20
Tirsdag 10.11 kl. 18-20

Webinar 2 for foreldre:
Torsdag 22.10 kl. 18-20
Torsdag 19.11 kl. 18-20

Informasjon fra Oppvekstsjefen

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle. Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern. Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app, og opplegg for de øktene elevene skal gjøre hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig.  Vedrørende de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen. Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig. Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning. Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året. Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre. Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen. Det trenger vi denne høsten. Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette. Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

mvh Petter Hagen, oppvekstsjef

Foreldremøter

Det blir foreldremøter for alle trinn og klasser i tiden fremover.  Alle trinn skal først ha felles møte i Varen, før klassene etterpå går videre til klassemøte med sitt barns klasse.

Vi følger smittevernsregelene og har laget et eget skriv som sier hva dette betyr for disse arrangementene. Dette finner dere i dette dokumentet.

Dag og tid for møtene er som følger:

Tirsdag 8/9 kl. 1800 5. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1845 7. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1930 6. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1800 1. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1900 2. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1800 3. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1900 4. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1800 8. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1845 9. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1930 10. trinn

 

Når er barnet mitt sykt?

Vi har fått en del henvendelser til skolen som gjelder sykdom.  Dere lurer på når barnet skal være hjemme, eller når det kan komme på skolen. Skolen forstår at det er vanskeligere å bestemme dette i disse dager.  Vi følger smittevernveilederen og FHI sine anbefalinger, og støtter oss til hva overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sier:  

 

 «Akkurat nå skal foreldre ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben.»

 

Hun sier også at høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Da sprer de fleste luftveisvirus seg lettere i kaldere luft. Dermed øker smittefaren for covid-19 også i barnehage og på skole. Alle med nyoppståtte symptomer i luftveiene skal være hjemme fra barnehage, skole eller arbeidsplass. 

Eneste unntaket er at det skal være noe toleranse for bare rennende nese hos ellers friske barn under 10 år.

1 2 3 32