Takk for meg og god sommer !

Da er tiden inne for å takke for meg etter ti og et halvt år som rektor for Harestad skole.Det har vært fantastiske år, og jeg er dypt takknemlig over tilliten dere foreldre har vist meg i alle disse årene. I går tok jeg farvel med 10. trinn årgang 2004. Et trinn jeg har fulgt siden de kom til skolen som 6 åringer i august 2010. Å få følge disse nydelige ungene fra småtasser til unge voksne, er noe av det mest verdifulle for oss som er så heldige å få jobbe i grunnskolen.

Som elev og ansatt på Harestad skole er du endel av et stort mangfold.Et mangfold som gir høy kompetanse i møte med storsamfunnet senere i livet. Bredden i dette mangfoldet handler i bunn og grunn om verdien i at alle er avhengig av hverandre, og at alle er like mye verdt. Tusen takk til dere foreldre for at dere er konstruktive og gode samarbeidspartnere.Vi har ett eneste viktig og felles mål : At ungene og elevene våre skal få et meningsfullt og verdig liv.Vi voksne i hjemmet og på skolen har i den forbindelse ett viktig formidlingsoppdrag :

Det viktigste med skole er å finne veien inn i arbeid som en vil trives med og som en kan leve av.I tillegg må vi alltid ha fokus på verdien i at lykkefølelsen er sterkest forbundet med å kunne bety noe for andre, og oppleve felleskap med andre. Derfor MÅ inkludering være et hovedmål i alle holdninger vi formidler til ungene våre.

Dette er kjernen i et verdig liv.Fokuser vi på at posisjon,penger og statusjag er viktig, forsømmer vi vår oppdrager og omsorgsrolle. Sist men ikke minst,vi må alltid lære barna og elevene våre å ta vare på de som har det vanskeligst. Dette skal og må være kjernen i det menneskesynet som fortsatt skal prege Harestad skole inn i fremtiden.

Nyt en velfortjent sommerferie alle sammen og takk for meg.

mvh

rektor Petter

10. TRINN MOT TILSATTE I EN TRILLER AV EN FOTBALLKAMP

Onsdag 17. juni var det stor spenning knyttet til en presisjepreget duell mellom tilsatte og elevene som nå er ferdige med 10. års skolegang.

De tilsatte fikk starte med 3 straffer. Heldigvis ble det bare en bom. Til pause stod det 4-4, og til slutt 6-6.

Kampen ble dermed avgjort på straffer, der de tilsatte trakk det lengste strået.

Les mer

Sommerferieaktiviteter

Også denne sommeren har Randaberg kommune tilbud om sommerferieaktiviteter. På grunn av koronapandemien har vi prioritert aktiviteter lokalt, som ikke krever  busstransport. Vi forholder oss til de nasjonale smittevernrådene, og håper vi kan gjennomføre alle aktiviteter som planlagt. Vær obs på at det kan komme endringer på kort varsel.

En nyhet dette året er at flere lokale lag og foreninger tilbyr ferieaktiviteter i egen regi. Se Ferietilbud under.

Vi håper alle vil finne noe de synes er kjekt denne sommeren!

Påmelding
Påmeldingsfristen er fredag 12. juni. Du vil få beskjed i starten av uke 25 om du har fått plass. Noen kan ønske å delta, men er hindret av familieøkonomien. Ta kontakt – så finner vi en løsning.

Påmelding her

Har du spørsmål?
Kontaktperson: Ingunn Moa, avdelingsleder Fritid.
Mobil: 906 99 983
E-post: ingunn.moa@randaberg.kommune.no.

Skoleårets siste 14 skoledager.

Vi går nå inn i de siste 14 skoledagene dette skoleåret.Et skoleår utenom det vanlige,og der vi heldigvis nå er i tilnærmet normal drift. Gitt de siste smittevernrådene fra myndighetene vil vi tilstrebe at alle klasser og trinn har mest mulig normal skoledrift.Der det fremdeles er justeringer(eksempelvis fleksibel start på morgenen), vil dette fremkomme i egen info via ukeplan/info/app fra det enkelte trinn og avdeling.

Oppstarten etter hjemmeskoleperioden har gått veldig fint.Skoleveilederen har vært veldig romslig, og dette har medført ulik praksis i skolene både i samme kommune og mellom kommunene. I Randaberg har alle barna hatt et skoletibud siden første dag myndighetene gav mulighet for dette. Dette har medført at både personale,elever og foreldre har snudd seg raskt. I foreløpige evalueringer ser vi at  det meste har gått veldig bra,men at vi  også kunne gjort andre valg og funnet enda bedre løsninger.Slik vil det alltid være når vi skal gjøre noe for første gang. Dog er det viktigste, vi har snudd oss raskt, og vi har fått de store linjene til å fungere sammen.

I juni pleier programmet være både tett og travelt i norsk grunnskole.Denne gangen er volumet på aktiviteter slanket kraftig, men vi tilstreber en fin besøksdag for nye 1. klassinger.Sist men ikke minst skal vi lage en enkel og fin avslutning for de flotte 10. klassingene som avslutter 10. årig skolegang torsdag 18.juni.Det blir en spesiell dag for både personale,foreldre, elever og rektor Petter som sender ut sitt siste kull som rektor ved Harestad skole den dagen. Mer info om dette kommer i egen invitasjon innen neste helg.

1 2 3 43