Randabergveien stenges ved rundkjøringen i uke 5

Det skal utbedres noen rør ved rundkjøringen der en del foreldre leverer/henter barna sine, og derfor stenges rundkjøringen ved klatrestativa.

Foreldre kan kjøre inn på den store parkeringsplassen (mellom skolen og kirkegården) og levere barna bak sykkelparkeringen.  Innkjørselen til denne er ved kirkegården/Vardheim i Torvmyrveien.

Skolen ønsker at denne brukes til all levering/henting.

God jul!

Vi her på Harestad skole ønsker elever og foresatte en riktig god jul, og ser fram til et flott 2023 sammen med dere!

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3. januar, og klassene har da vanlig timeplan. For ordens skyld minner vi om at 2. januar er planleggingsdag i skolen. SFO holder åpent som vanlig denne dagen.

Ta vare på hverandre i jula!

Avd 1 har åpnet uteområdet «på skikkeligt»!

I dag samlet vi alle små og store som til vanlig jobber i nr. 7 i den nye fotballbingen.  Vi skulle åpne det nye uteområdet som har vært ferdig en stund nå.  Dette er vi så fornøde med.  Vi har fått Zipline i Tarzanskogen, nye disser, ny sykkelparkering, balanseapparater og fotballbinge.  Assisterende rektor holdt en liten tale, vi hadde flaggborg, vi klippet snor og danset BlimE dansen sammen.  Alle feiret med en slikkepinne i klasserommet etter markeringen.

Sak om skolestruktur til politisk behandling

I går ble den politisk bestilte saken om skolestruktur i Randaberg offentlig. Dere kan lese saken i sin helhet på kommunens nettsider. Den første behandlingen av saken skjer i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 5.10. Harestad skole har Fau-møte like etter, 6.10.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak er modell 5 som betyr at:
• Grødem skole og Goa skole gjøres om til rene barneskoler med 1.-7. trinn, og Harestad skole, Torvmyrveien 22, blir omgjort til Randaberg ungdomsskole.
• Ansatte og elever på 8.-10. trinn fra Goa skole og Grødem skole flyttes til Randaberg
ungdomsskole.
• Ansatte og elever på 1.-7. trinn fra Harestad skole deles opp og flyttes til Goa skole og
Grødem skole.
• Harestad skole, Torvmyrveien 7, rives.
• ATO flyttes over til Goa skole for barnetrinnselevene. Ungdomstrinnelevene fortsetter på
Randaberg ungdomsskole.
• Introbasen blir værende på Grødem skole.

Tidsskjema med to forslag til innstilling:
Alternativ 1: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2023/2024
Alternativ 2: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2024/2025
Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1.

Innsats for andre

Lørdag 24. september vil elever fra valgfaget Innsats for andre ta plass på Høstmarken for å selge produkter til inntekt for Barnekreftforeningen. Kom og kjøp for å støtte en god og viktig sak! Les mer i Bygdebladet!

Fa

Faksimile Bygdebladet.no 22.09.22

1 2 3 39