Skolecup i håndball

Disse jentene fra 6. og 7. trinn deltok i skolecupen i håndball, for skoler i regionen. De hadde en kjekk dag, med masse sosialt og godt håndballspill fra alle sammen.

Kjempebra jobba jenter! Stå på videre!

Info om streik for miljøet

Natur og ungdom har tatt videre initiativet til politisk streik for miljøet (omtalt i Stavanger aftenblad), og mulige datoer skolen vet om er fredag 15.3 eller 22.3. Også på skolene i Randaberg prater og engasjerer elevene seg i dette. 

Skolen står ikke som arrangør av streiken, og er pliktig til å registrere fravær hos elever. Annet fravær som permisjon, sykdom og annet må søkes om eller varsles som vanlig. Vi oppfordrer foresatte til å ha dialog med sitt barn, slik at dere har kontroll på hvor barnet/ungdommen er i skoletiden.

Vi håper at elever som velger å streike er opptatt av klima og miljø, og ønsker å gjøre en forskjell ved å markere dette ved å delta i en streik.

Her kan dere lese om Greta Thunberg som startet den politiske streiketrenden for miljøet.G

TIMMS

Harestad skole er trukket ut til å delta i Timms – en internasjonal undersøkelse for å kartlegge elevene på 5. og 9. trinn sitt faglige nivå i matematikk og naturfag. Hos oss er det det elevene i 9a og 9c som er trukket ut til å delta. Informasjon til elever og foreldre er sendt ut på epost. Informasjon finner dere også her.

STANDPUNKTVURDERING og eksamen

Udir har forfattet en meget god forklaring på hva fylkesmannen skal se på dersom elever og deres foresatte klager på en standpunktkarakter.

Informasjon fra fylkesmannen i Rogaland om standpunktvurdering og prosedyrer for eventuell klage finner dere her.

Informasjon om vurdering, klage o.l. for minoritetsspråklige elever kan leses her.

Dersom en elev mener å ha rett på utvidet tid til sentralt gitt eksamen (skriftlig), må skolen få en søknad om dette innen utgangen av april. Vi foretrekker at dere i så fall fyller ut dette søknadsskjemaet og leverer til inspektør for ungdomstrinnet. Medisinske grunner må dokumenteres med legeattest. Dersom dysleksi er grunn for søknad, trenger vi ikke mer dokumentasjon enn den vi alt har.

UNGDATA 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Vi ønsker at alle elevene på ungdomstrinnet deltar på denne undersøkelsen i uke 11. Les informasjonen, og ta kontakt hvis barnet/ungdommen din ikke skal delta.

Informasjon om undersøkelsen finner du her.

1 2 3 32