Nytt trafikkmønster i Torvmyrveien

Vi har i dag mottatt følgende melding fra Rogaland fylkesskommune om endringer i trafikkmønster som berører skoleveien til elevene våre:

Under arbeidene med nye gangstier langs Torvmyrveien har entreprenøren behov for å sperre av den gamle gangstien mellom kirka og Randaberg Arena. Gangstien er sperret med gjerder, og vi ber alle som går og sykler om å følge skilting og benytte nytt gangfelt som er opparbeidet på motsatt side av veien.

Vi har markert nye gangfelt med skilter og veioppmerking og tilrettelagt for kryssing av veien ved Solbakken barnehage og mellom kirka og den nye bussholdeplassen.

Vennligst følg nytt mønster, for egen og arbeiderenes sikkerhet.
UNGDATA

Spørreundersøkelsen Ungdata i Randaberg gjennomføres blant elever i 8. – 10. klasse. Vi skal gjennomføre i løpet av perioden uke 10 til 13. Tidligere har kommunen gjennomført denne undersøkelsen i 2010, 2013, 2013 og 2019.

 

Vi ønsker at alle skal delta, men det er ikke obligatorisk. Foreldre/foresatte bestemmer om egne barn skal delta eller ikke. Dersom du vil at ditt barn skal delta, trenger du ikke foreta deg noe. Skulle du av en eller annen grunn ønske at barnet ditt ikke deltar, må du gi beskjed til skolen v/kontaktlærer før undersøkelsen starter.

Mer informasjon finner du her.

Testing i skole utgår

Mangel på hurtigtester gjør at testing i skoler og barnehager avsluttes fra fredag 28. januar. Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Kraftig smitteøkning den siste uka, samtidig som kommunen får levert mindre hurtigtester enn først antatt, gjør at vi ikke har tilstrekkelig antall hurtigtester. Ved mangel på hurtigtester har Helsedirektoratet bedt kommunene om å nedprioritere testing i skoler og barnehager, og det er det vi nå gjør, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning

Fortsett med å være oppmerksom på symptomer, og bruk kun hurtigtester ved behov.

Skolen vil ikke lenge melde om smitte i klasser. Er eleven borte grunnet sykdom, meldes dette på vanlig måte til kontaktlærere i Visma.

Pandemien vil trolig fortsatt kunne gi skolen utfordringer med høyt sykefravær, og vi gjør dere oppmerksomme på at dette til tider kan påvirke tilbudet. Vi takker for godt samarbeid i en krevende tid!

Grønt nivå – informasjon til foresatte

Pandemien er nå over i en ny fase med økt smitte, men med milde symptomer. I denne fasen skal vi bidra med å holde skole og SFO tilbudet åpent, og i tillegg begrense smitteutviklingen. Det betyr for at vi vil oppleve mye fravær blant elevene og til tider blant ansatte. 


Når barnet ditt får positiv test (PCR eller hurtigtest) melder du dette til kontaktlærer. Informer om når barnet sist var på skolen/SFO. Etter en hurtigtest kan du registrere svaret selv og bestille PCR-test. Du registrerer positiv test på: https://hjemmetest.remin.no/randaberg.

Søsken regnes som nærkontakter og er i karantene neste 10 døgn eller frem til negativ test dag 7.

Skolen sender ut melding i Visma om at det har oppstått ny smitte i en klasse. Barna må teste seg dag 3 og 5, og følge ekstra med på allmenntilstanden og forkjølelsessymptomer de neste 10 dagene. Barna er ikke i karantene.

Ved gjentatt smitte i en klasse ber vi om at barna tester seg hver 3. dag så lenge smitten pågår. Skolen informerer ikke om nye smittetilfeller så lenge det ikke påvirker testingen.

Tester hentes ved Randaberg Arena i åpningstidene 08.00 – 12.00 og 16.00-20.00. Lørdag og søndag 16.00-20.00. Skolen deler ikke ut tester.

Barn som er i karantene eller er syke med milde symptomer bes følge klassens lekseplan og digitale ressurser. Opprett også dialog med kontaktlærer.

Skolen følger helsefaglige anbefalinger i alle rutiner rundt smittevern. 

Vi takker for godt samarbeid så langt i omskiftelige tider! 

Vennlig hilsen hele Harestad skole
SKOLENE I RANDABERG OVER TIL GRØNT NIVÅ FRA MANDAG 24.1.22

Alle skoler og barnehager i Randaberg går over til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 24. januar. Dette innebærer tilnærmet normal drift med ordinære åpningstider

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager.

Dette er smittevernrådene som gjelder for grønt nivå

  • God hånd- og hostehygiene.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom.
  • Ha lav terskel for å teste deg.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese veilederen for smittevern i skoler og barnehager. Der står det også spesifisert hva som ligger i grønt nivå.

Test deg jevnlig
De aller fleste barn og unge får kun milde symptomer av koronasmitte. Jevnlig testing vil kunne ha en god effekt på å bremse smitten. Kommunen vil komme med tydelige retningslinjer rundt dette ila de nærmeste dagene. 

Testing er frivillig, men vi håper at mange følger oppfordringen om å teste seg. Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte. Dermed kan vi hindre at smitten sprer seg for fort, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning og Einar Skeivik.

Du kan hente hurtigtester i boden ved Randaberg Arena. Åpningstidene er:

Mandag-fredag: Kl. 08-12 og 16-20
Lørdag og søndag: Kl. 16-20
Du kan lese mer fra uttalelsen på kommunen sine nettsider

Hva skjer nå på skolen?

Harestad skole bruker denne uken på å forberede endringene tilbake til organiseringen vi hadde før jul. Noen endringer kan komme på grunn av strukturelle behov skolen har fått i enkelte klasser. Det vil bli varslet til foresatte. Målet er at elevene i minst mulig grad skal opplever endring i tilbudet sitt annet en at de vil få mer normal hverdag med de mulighetene det innebærer. Fellessamlinger og lignende vil vi vente med inntil videre.

I perioder kan skolen og SFO opplever økt smittetrykk blant elever og ansatte. Vi gjør alt vi kan for å gi et godt tilbud og en åpen skole/SFO. Vi ber allikevel om forståelse hvis det noen dager er lavere bemanning eller at aktiviteter blir avlyst på kort varsel.

Skolen fortsetter å varsle om ny-oppstått smitte i klasser og testing via Visma

Levering av barn på avd 1

Vi har fått avgrenset den midlertidige p-plassen og skolegården på en god måte.  Det vi ser er at barn blir små og usynlige når de går over p-plassen nærmest skolen.  (til høyre på bildet)  Derfor denne bestillingen:

Dere må kjøre inn på den delen av p-plassen som er nærmest kirken når dere skal levere barna om morgenen.  Derfra kan barna gå gjennom «porten» midt på vollen her.  (midt i bildet)  De kommer da inn i skolegården, hvor ingen biler kjører.  Det er trygt og godt for alle.

Til slutt:  Husk refleks også på barna som kommer i bil.

 

Uvaksinert ungdom?

Uvaksinert ungdom?

Bildet: Fra sentralvaksineringen i Randaberghallen.Fikk du ikke vaksinert ungdommen din i høst er det fullt mulig å få gjort det nå!

HVER MANDAG i Speilsalen i Randaberghallen kan man komme for vaksinering på Drop in

mellom 15.30 og 17.30, da trengs det ikke bookes time på forhånd.

Viktig å ha med ferdig utfylt  samtykkeskjema med underskrift fra BEGGE foreldrene.

Det er også mulig å booke time for vaksinasjon på https://timebestilling.remin.no/randaberg 

på dagtid mandager, gå inn på Randaberg kommune sin nettside for mer informasjon.

Link til samtykkeskjema

Med økende smitte og sterke anbefalinger fra både regjering og FHI – kom og få vaksinen!

 

  • Helsesykepleier Kristin Gaulen

Oppdatert informasjon fra FHI og kommunen om barn i skolealder

Regler og tiltak rundt Corona oppdateres og justeres som kjent i tråd med at smittebildet endres. Dette gjelder pr nå ved skolene i Randaberg:

Dersom elever ved skolen tester positivt for Covid ber vi om at foresatte tar kontakt med skolen via kontaktlærer med informasjon om når eleven testet positivt. Skolen vil så orientere foresatte på samme trinn om at elevene anbefales å testes. Vi minner om at det er FHI som til enhver tid er styrende for de anbefalinger kommunen og skolen gir. Her finner dere informasjon om hvordan barn under 18 år skal forholde seg som øvrig nærkontakt: 

Barn i skolealder opp til 18 år og elever i videregående skole anbefales test dag 3 og dag 7 etter kontakten (hurtigtest eller PCR) (…) Foresatte bestemmer om barn skal testes. 

De ansattes parkeringsplass stenges i uke 2, 3 og 4.

P-plassen til våre ansatte på avd 1 blir stengt i uke 2, 3 og 4.  Det betyr at foreldre som har avtale om levering til ato, bruker rundkjøringen som vender mot Randabergveien.  Andre som kjører/henter barn kan også bruke dette området, men vi anbefaler parkeringsplassen mellom skolen og kirken.
Det er også mulig å sette barna av ved Randaberghallen.  Da kan de gå trygt på sykkelstien til skolen.  Aller helst bør de fleste barna gå til og fra skolen/sfo.
Bussen vil stoppe på samme sted, og vi vil møte/følge barna.
1 2 3 37