Timebestilling hos helsesykepleier

Helsesykepleierne i Randaberg kommune vil i løpet av de neste ukene åpne opp for timebestilling på nett.

Dette gjelder i første omgang for elever i grunnskolene. Både foreldre og elever kan bestille time.

– Vi stiller noen timer disponible for bestilling på nett. Timebestilling vil også foregå som tidligere via telefon eller «drop in», til tross for at vi står som opptatt på nett, sier Linda Veggeberg, helsesykepleier i Randaberg kommune.

Via «Helsesykepleier» på skolens nettsider kommer foreldre og elever direkte til bestillingssiden.

Fortsatt gult nivå i Randabergskolen

I ettermiddag er det bestemt at skolene i Stavanger settes på rødt tiltaksnivå. Det er den enkelte kommune som avgjør om skoler går på rødt nivå. Kommunene på Nord-Jæren er enige om å gjøre egne risikovurderinger i egen kommune knyttet til nivå på smitteverntiltak i skolen. I Randaberg fortsetter vi på gult inntil videre, og lokale tiltak på rødt nivå innføres kun dersom lokal situasjon i Randaberg tilsier det i tråd med det kommunelegen og hans team vurderer og anbefaler.

Eva

Hele Harestad skole på gult nivå fra i morgen 20. januar

Randaberg kommune følger de nasjonale anbefalingene om gult nivå for skolen

Fra i morgen 20.1 er også ungdomstrinnet tilbake på gult nivå. Det betyr at to kohorter kan samarbeide og at elevene har vanlig timeplan. Kantinen er åpen denne uken for 10. trinn som vanlig. Vi fortsetter med fleksibel oppstart for ungdomstrinnet også (8.15-8.30). 

Gult er ikke grønt, så det er fortsatt viktig at vi holder smittevernregler og ikke sender syke barn på skolen.

Les her om alle lokale og nasjonale bestemmelser

Barnetrinnet til gult nivå fra mandag

Kommuneoverlegene og lokale politikere anbefaler gult nivå fra 18. januar 2021. Dette gjelder SFO og 1.-7. trinn. Ungdomstrinnet er fremdeles på rødt nivå.

Dette er en lokal justering, og betyr at Randaberg kommune nå har de samme tiltakene som myndighetene anbefaler frem til 19.1.21. Det er da varslet ny pressekonferanse om videre tiltak.

Dette betyr at 1.-7. trinn kan ha vanlig timeplan fra mandag og at de begynner på skolen til vanlig tid 8.15. Vi fortsetter med fleksibel oppstart som før jul. Det betyr at elevene kommer mellom 8.05 og 8.15. 

Ungdomstrinnet beholder rødt nivå og med det praksis fra uke 1 og 2.

Sammen skaper vi mangfold, mestring, mening og mot i 2021!

Julerødt byttes ut med Corona-rødt. Det er ikke på langt nær like koselig, men vi skal gjøre vårt aller beste i å møte alle 660 elever med åpne hjerter – når vi fremdeles ikke kan ha åpne armer!

Vi har i dag brukt dagen på å rigge oss for en hverdag der elevene skal møtes på en trygg og forutsigbar måte som i størst mulig grad ivaretar det skolen er; en arena for vekst, utvikling og læring – sosialt så vel som faglig.

I samråd med kommunelegen opprettholder vi klassene slik de har vært. Klassen innebærer en viktig sosial tilhørighet og relasjonell støtte, og det er viktig for oss å opprettholde så mye normalitet som mulig gitt at vi har fasiliteter på begge skolebyggene til å likevel opprettholde smittevernskravene. Den viktigste endringen fra gult til rødt nivå er at elever innad i en kohort ikke samhandler med andre. Vi gjør følgende tiltak for å trygge dette:

 • Vi har faste team av voksne knyttet til den enkelte klasse slik at lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter er knyttet til max to klasser/kohorter. Mest mulig av undervisningen gjennomføres av kontaktlærer.
 • Vi planlegger ulike og fleksible oppstarttidspunkt for avdelingene for å hindre at elever møtes. Det er viktig at alle forholder seg til de oppsatte tidspunktene for å unngå trengsel:
  • 1.-4. trinn: 8.10 – 8.30
  • 5.-7. trinn: 8.15 – 8.30
  • 8.-10.trinn: 8.30 – 8.45
 • Elevene har undervisning i klasserommet eller utendørs. Spesialrom benyttes ikke i denne perioden.
 • Alle klasser/kohorter har friminutt på ulike steder og kan ikke lenger samarbeid med en annen kohort.
 • Det er viktig for oss å opprettholde et fullt sfo-tilbud så langt det lar seg gjøre. Morgen-sfo blir gjennomført ute, og vi har fulle åpningstider.

Vi gir ikke lekser denne toukers-perioden. Bakgrunnen for det er at vi ønsker at elevene skal ha en så åpen fritid som mulig i unntakstilstanden og for å bidra til all den stressredusering vi kan for familiene i det som fremdeles er en krevende tid for mange. Å lese for og med barna er likevel alltid en aktivitet vi vil oppfordre til.

Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna om viktigheten av å forholde seg til rammene skolen lager i rød fase. Så skal vi gjøre vårt med å passe på at skolehverdagen tilpasses små kropper og sprelske hjerner så langt vi kan.

Å ha elevene på skolen er det aller viktigste for oss. Vi ser imidlertid at det er hensiktsmessig å gjennomføre språkfag for ungdomstrinnet som digital opplæring mot slutten av dagen. Det samme vil for noen klasser gjelde kroppsøvingsfaget.

Alle vurderinger er kalibrert i dag med FAU-leder Arnstein Wee som alltid drar i positiv og proaktiv retning på vegne av foreldregruppen.

Mer informasjon på detaljnivå kommer via inspektører og/eller kontaktlærere via visma-appen.

Vennlig hilsen Eva,

rektor

 

Velkommen tilbake til skolen! 2021 er klar for dere!

Første skoledag i 2021 er 5. januar. Skolen begynner som vanlig klokken 08.15, og SFO har åpent som de pleier. 

Alle trinn på skolen starter de to første ukene av 2021 i rødt nivå etter at kommunelegen har vurdert lokale smittetall. Det betyr mindre kohorter og strengere krav til avstand mellom personer og grupper. Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole, så elevene skal på skolen. Mer info om gruppedeling og tiltak kommer på skolens hjemmeside og via kontaktlærerne i morgen (4.1.21).

Elevene som skal på sfo i morgen mandag kan møte som vanlig og vil bli delt i mindre grupper.

Krav om munnbind gjelder ikke på skolen/SFO for noen.

Oppfordrer alle foresatte til å lese siste anbefalinger fra myndighetene slik at smittespredningen begrenses.

Gleder oss til å gi alle elever en trygg og god oppstart i 2021!

1 2 3 4 5 35