Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Klikk her for tilgang til dokumenter relatert til FAU sitt arbeid:

Harestad skole FAU kan kontaktes via utvalgets leder:

Asbjørn Thorsen

Tlf.: 97150263

Epost: asbjorn.thorsen@gmail.com