Søknad om elevpermisjon

 

Harestad skole har forståelse for at foresatte kan anse det som ønskelig, og til tider nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen. HOL i Randaberg kommune har vedtatt disse retningslinjene for elevpermisjoner i Randabergskolen:

 • Søknad om fri for inntil en dag leveres og behandles av den enkelte kontaktlærer.
 • Søknader utover en dag behandles i samråd mellom kontaktlærer og rektor.
 • Søknader som medfører et fravær utover en skoledag skal være skolen ihende minimum 14 dager før permisjonstart.
 • Skolen kan ikke ta hensyn til hvorvidt ferie/reise allerede er bestilt ved vurdering av permisjon.
 • Det vil ikke bli gitt permisjon ut over ti skoledager per skoleår.
 • Overdreven utnyttelse av permisjonsreglementet medfører avslag på permisjonssøknad.
 • I Randabergskolen skal det normalt ikke innvilges permisjon:
  • I perioder med forberedelser til, og gjennomføring av…
   • kartleggingsprøver
   • nasjonale prøver/undersøkelser
   • heldagsprøver
   • eksamener – både sentrale og lokale
  • Om det ikke er beskrevet hvordan elevens skolearbeid er ivaretatt under permisjonen.
  • Om permisjonen sammenfaller med spesielle undervisningsopplegg på et trinn.
 • Elevens fravær blir dokumentert og arkivert fra skolestart i 1. klasse og ut 10. trinn.

Ved å fylle ut skjemaet for elevpermisjon bekrefter du å ha lest og forstått retningslinjene for elevpermisjon i Randabergskolen.

Last ned skjema her.

Lysefjord view from Preikestolen