Hjemmeopplæring

Foresatte har muligheten til å melde hjemmeopplæring for sitt barn. En aktuell problemstilling kan være dersom en søker permisjon uten å få innvilget denne. Skolen kan ikke innvilge permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Ut over dette må foresatte søke om hjemmeopplæring.  Krav for å få innvilget dette er at det foreligger en konkret opplæringsplan som foresatte selv har ansvaret for å utforme. Lærer kan kun spørres til råds i slike tilfeller.

Lenke til skjema