Om ATO på Harestad skole

Litt om oss
Avdeling for tilrettelagt opplæring (ATO) er en av fem avdelinger ved Harestad skole. Denne avdelingen gir et spesielt opplæringstilbud til elever med store generelle og sammensatte lærevansker. ATO er et heldagstilbud, som innebærer både vanlig skoledag og SFO.

ATO ved Harestad skole er åpen for elever med spesielle behov fra hele kommunen.

Personalet som underviser og gir opplæring ved Harestad skoles ATO har ulik faglig bakgrunn, noe som gir et spennende og tverrfaglig team. Personalgruppen består av vernepleiere, bachelor i spesialpedagogikk, vernepleiere med videreutdanning i pedagogikk, førskolelærere, bachelor i psykologi, miljøarbeidere, svømmetrener og ART-trenere.

Mål og læringssyn
Elvene som er tilknyttet avdelingen har individuelle opplæringsplaner. Læringsmålene tilpasses den enkelte elev og dens forutsetninger. Vi jobber systematisk med å utvikle elevens basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter i aktuelle fag som norsk, matte, engelsk, estetiske fag osv.

Alle elevene har tilknytning til ordinær klasse i tillegg til avdelingen. Graden av tilstedeværelse i klassen varierer, og blir vurdert ut fra læringsutbytte i samarbeid med foresatte og PPT.

I tillegg til vanlige skolefag jobber vi med å opprettholde og etablere sosiale ferdigheter og ADL-ferdigheter (Activities of Daily Living) hos den enkelte elev. Dette er dagligdagse ferdigheter som for eksempel å kle på seg, knytte sko, ta igjen glidelås, generell hygiene, dekke bord og følge enkle oppskrifter m.m.

Prinsippene i målrettet miljøarbeid bruker vi som et redskap for å jobbe målrettet og metodisk når det gjelder å etablere ulike ferdigheter hos elevene.

Vi er og opptatt av at læring foregår i en sosial setting der elevene lærer å kunne tilpasse seg sosialt i samhandling med andre. Læring gjennom estetiske fag som musikk og kunst & håndtverk er viktige innfallsvinkler til sansestimulering og utvikling for vår elevgruppe.

Det viktigste er å se hver enkelt elev som et helt menneske – der en ser muligheter i stedet for begrensninger – og være støttende i mestring av små og store steg på læringsstigen!

Målsetting

  • Styrke elevenes personlige utvikling.
  • Videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
  • Gi økt livskvalitet for den enkelte elev i forhold til å mestre dagliglivets aktiviteter/ferdigheter.
  • Trene og bevisstgjøre i forhold til framtidig yrkesaktivitet.

Samarbeidspartnere
Foreldre, PPT,Statped. Avlastningssenteret i Randaberg, Fysioterapeuter, Logoped, Ergoterapeut, Musikkterapeut, Østerlide, Helsesøster og Steindal gård.

Åpningstider
Vi har åpent fra kl. 07:15-16:30 på hverdager. Avdelingen holder åpent i skolens ferie (SFO) og følger ellers vanlig skolerute. Da er tilbudet et rent SFO-tilbud uten undervisning.

Litt om oss

Avdeling for tilrettelagt opplæring (ATO) er en av fem avdelinger ved Harestad skole. Denne avdelingen gir et spesielt opplæringstilbud til elever med store generelle og sammensatte lærevasker. ATO er et heldagstilbud, som innebærer både vanlig skoledag og sfo.

ATO ved Harestad skole er åpen for elever med spesielle behov fra hele kommunen.

Personalet som underviser og gir opplæring ved Harestad ATO har ulik faglig bakgrunn, noe som gir et spennende og tverrfaglig team. Personalgruppen består av vernepleiere, bachelor i spesialpedagogikk, vernepleiere med videreutdanning i pedagogikk, førskolelærere, bachelor i psykologi, miljøarbeidere, svømmetrener og ART trenere.

Mål og læringssyn

Elvene som er tilknyttet avdelingen har individuelle opplæringsplaner. Læringsmålene tilpasses den enkelte elev og dens forutsetninger. Vi jobber systematisk med å utvikle elevens basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter i aktuelle fag som norsk, matte, engelsk, estetiske fag osv.

Alle elevene har tilknytning til ordinær klasse i tillegg til avdelingen. Graden av tilstedeværelse i klassen varierer, og blir vurdert ut fra læringsutbytte i samarbeid med foresatte.

I tillegg til vanlige skolefag jobber vi med å opprettholde og etablere sosiale ferdigheter og ADL ferdigheter (Activities of daily living) hos den enkelte elev. Dette er dagligdagse ferdigheter som for eksempel å kle på seg, knytte sko, ta igjen glidelås, generell hygiene, dekke bord og følge enkle oppskrifter m.m.

Prinsippene i målrettet miljøarbeid bruker vi som et redskap for å jobbe målrettet og metodisk når det gjelder å etablere ulike ferdigheter hos elevene.

Vi er og opptatt av at læring foregår i en sosial setting der elevene lærer å kunne tilpasse seg sosialt i samhandling med andre. Læring gjennom estetiske fag som musikk og kunst & håndtverk er viktige innfallsvinkler til sansestimulering og utvikling for vår elevgruppe.

Det viktigste er å se hver enkelt elev som et helt menneske – der en ser muligheter i stedet for begrensninger – og være støttende i mestring av små og store steg på læringsstigen!

Målsetting

  • Styrke elevenes personlige utvikling.

  • Videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

  • Gi økt livskvalitet for den enkelte elev i forhold til å mestre dagliglivets aktiviteter/ferdigheter.

  • Trene og bevisstgjøre i forhold til framtidig yrkesaktivitet.