Barn og unges kommunestyre

Årets BUK – gjeng på Harestad skole har representert skolen på en fantastisk god måte! De har lagt fram elevene sine ulike saker og har vunnet fram i de fleste.
Torsdag 31. mai avsluttet vi BUK- året med å få gjennom at hver skole på Randaberg skal få penger til tre plantekasser hver. Disse skal stå i tilknytning til mat og helse-rommene og bli fylt med urter som valgfaget natur, miljø og friluftsliv dyrker fram hvert år.
Takk for innsatsen!

Utendørs skoledag

Hva med å veksle mellom klasseromsundervisning og undervisning ute i det fri?

Våre 3 klasser på 7. trinn fikk i går oppleve hvordan livet langs kysten i virkeligheten er.

Dagen startet i klasserom med 1 time matte, før elevene syklet til moloen i Viste hageby.
Elevene ble delt inn i grupper som utforsket naturen rundt oss, og med hjelp av skolehefte om livet langs kysten fikk de et bedre bilde av dette.
Båt og mannskap ventet på elevene som skulle være med å trekke 3 garn og 4 teiner. Alle bidro både i båt og på land med å greie garnet.
Her fikk vi mye kjekt; rødspette, piggvar, torsk, sei, rognkjeks, berggylt, sjøørret og krabber. Den ene teinen inneholdt ikke mindre enn 33 krabber.

Elevene har opplevd; å sløye fisk, filetere fisk, tilberede og smake fisk og rense/spise krabbe.
De har utforsket livet i strandsonen; både skjell, tang og tare, småfisk, brennmaneter mm.
Et høydepunkt var for mange å få hoppe fra brygga og bade i den stekende varmen.

For det videre skolearbeidet vil elevene ha flere knagger å henge denne informasjonen på.

Tusen takk alle sammen for en super-kjekk og lærerik dag!

       

 

 

 

Trinn 2 på Vistestranda! :-)

En god dag på jobb for både barn og voksne! 😀

Les mer

Miljødag

Torsdag 31.mai er det miljødag for alle skolene i kommunen. Informasjon om det som skjer ved vår skole finner du her.

I forbindelse med dette blir det også samlet inn fritidsutstyr til kommunen sitt lager. Mer om dette kan du lese i dette dokumentet.

1 2 3 4 5 25