Velkommen tilbake 1.-4. trinn!

Her er de rammene og strukturene vi har lagt til grunn for å åpne skolen for 1.- 4. trinn. Som dere ser er klassene delt opp, og fordelt på nye klasserom. Det og mange andre tiltak er satt for at foresatte, lærere og elevene skal få en trygg og god hverdag. Velkommen skal dere være!

Informasjonsskriv til alle foresatte (sendt ut via Visma)

Rutiner for smittevern

 • Elevene vasker hendene før de drar til skolen.
 • Foresatte avleverer barna ved skolegrensen så nært tidspunktet eleven starter på skolen. Barnet går deretter direkte til klasserommet sitt hvor han/hun møter lærer. Før de går inn sprites hendene til barnet (gjøres av lærer).
 • Klassene begynner ulikt (se fordeling av dagen under): 
  • A klassene kl. 08.00
  • B & D klassene kl. 08.15
  • C klassene kl. 08.30.
 • Det blir full skoledag fra mandag, men innholdet i noen timer vil bli noe endret av hensyn til smittervern. Eksempelvis blir det utegym.
 • Barna skal ha sine egne skolesaker og pult.
 • Klassene benytter uteområde når det er mulig og hensiktsmessig.
 • Barna skal sprite hendene før de går ut til friminutt. Når de kommer inn skal hendene vaskes.
 • Nys/host i albue, og vask hender etterpå.
 • Gruppene elevene er delt inn i er de samme som de følger på SFO. SFO vil bruke klasserommene mer slik at barnet har sin “stasjon” der.
 • SFO har ikke morgensfo og stenger kl.16.00 de første to ukene.
 • Ulik oppstart gir mindre elever ute i skolegården. Skolegården er også delt inn for å begrense kontakten
 • Vaskerutinene er justert til den nye situasjonen.
 • Ansatte holder avstand til hverandre når de har samarbeid o.l. eller løser dette digitalt
 • Vi vil akseptere blank snue, og noe “sesong” sykdom, men barn som viser symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke på skolen, og sendes hjem. Veilederen beskriver dette punktet detaljert.

Ulike oversikter:

Tilsyn

Barn opp til 12 år der foresatte har samfunnskritiske yrker har videre rett på tilsyn. Skolen ønsker ny påmelding til dette nå når situasjonen har endret seg. Tilsyn vil være fra klokken 07.15 – 16.30.

Tilsyn vil ikke være skole, men et sted å være for elevene der de kan jobbe med hjemmeskoleopplegget sitt. Turer og lignende som ble gjennomført tidligere i dette tilbudet vil nå tas bort ettersom det er færre ansatte tilgjengelig. Påmelding sendes til torlar@randabergskolen.no. (Før på begrunnelse, start og slutt tid og dager dette er aktuelt)

1.-4. trinn åpning av skolen 27.april

Mandag 27. april får elevene på 1.-4. trinn lov å komme tilbake på skolen igjen. Det gleder vi oss veldig til! Normalt sett så trenger vi ikke mye tid på å gjenåpne skolen, men nå skal smittevern ivaretas. Det jobbes med nå.

Torsdag 23. april vil vi sende ut informasjon om oppstart til alle foresatte på 1.-4. trinn via Visma appen og legge det ut her på hjemmesiden.

Frem til den tid er det hjemmeopplæring og fint vær!

Kilde: Pixabay

studenter på besøk

Denne uken har vi hatt besøk av åtte studenter fra barnehagelærerstudiet. Denne gang var de i 1. klasse sammen med lærerne Barbra og Randi K. Takk for besøket, lykke til videre, og kjekt at dere trivdes på skolen!

Neste gang vi får studenter er i uke 5.

Grødem skole er praksisskole og tar hvert år imot flere partier med studenter. Det gir oss og studentene viktig erfaring som er med å utvikle skolen og morgendagens pedagoger.

Nytt semester 2021

Nytt år, og nye muligheter! Nå i oppstarten av nytt semester oppfordrer vi alle foresatte til å sjekke årshjulet til skolen for å skaffe oversikt over semesteret, og sjekke at all informasjon om dere stemmer i Visma.

 

Ingen kan gå tilbake å lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.

Sitat Maria Robinson

fagfornyelsen

Vi i skolen har i disse dager fått helt nye arbeidsinstrukser. Fagfornyelsen kan leses om i media, og det er et viktig tema for oss. I lenkene under kan du lese hva som skal prege norsk skole trolig de neste 10 årene. Skal vi slutte med nynorsk? Skal alle kode? Livsmestring? Alt dette og mye, mye mer kan du lese om her!

Nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene er nå fastsatt

I dag ble de nye læreplanene fastsatt av Kunnskapsdepartementet. De nye læreplanene er nå tilgjengelig i ny digital visning på udir.no.

Oversikt over de nye læreplanene

Informasjon om støtte til å innføre nytt læreplanverk


De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.

Vennlig hilsen 
Utdanningsdirektoratet

1.-4.tr trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er en undersøkelse som skolen selv har laget for elevene på 1.-4. trinn innen områdene mobbing, trivsel og læring.  Det er en enkel utgave av det Elevundersøkelsen spør om på 5. – 10. trinn. Undersøkelsen er justert noe de siste årene etter tilbakemeldinger fra foresatte, elever og lærerne. Det er særlig ord og setninger som kan misforstås som da endres. 

Undersøkelsen tas i uka etter høstferien.

Trivselsundersøkelsen er imidlertid ikke anonym. Den svares på hjemme og elevene leverer med navn. Grunnen til dette er at det er en undersøkelse som er mest rettet mot enkeltindividet for å ivareta han/hennes skolehverdag. Resultatene offentliggjøres derfor ikke på samme måte som Elevundersøkelsen som er anonym.

Kilde: Pixabay

tv-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.  

Grødem skole holde sin aksjonsuke i uke 40 (NB! det er uken FØR høstferien, ikke etter som vi pleier). Oppfordrer alle til å bidra like positivt som alltid for en viktig sak.

Les mer om aksjonen her

Skjermdump fra blimed.no
1 3 4 5 6 7 12