Hva er lov og ikke på Grødem skole?

På Grødem skole er det 580 elever, 1160+ foresatte og 80 ansatte. Det er ulike kjønn, interesser, alder og bakgrunn. For at dette ikke skal bli totalt kaos så har vi regler, verdier og standarder. Disse må læres og følges, og av og til justeres i takt med tiden. Skal vi være «motvekt» mot en trend eller skal vi «forsterke» den? Skal vi forby eller kan vi lære elevene hva som er lurt/lov? Hvem skriker høyest, og hvilke hensyn skal vektlegges mest?

På Grødem skole ønsker vi at de tre «brukergruppene» vår får delta i denne diskusjonen. Elevene via elevrådet, foresatte via FAU og ansatte i medbestemmelse og andre interne fora. Det vi har kommet frem til kan du lese i heftet «Informasjon og tillatelser«. I tillegg har skolen interne dokumenter som regulerer arbeidsforholdet til ansatte. Alle er ikke enig i alt, og noe kan tolkes. Av og til må vi ta særskilte hensyn også. Verden er ikke sort/hvit, men en eller annen nyanse av grå. Kanskje frustrerende til tider, men målet er tydelig uansett. Vi skal sammen gjøre barn og unge i stand til å bidra til at Norge får løst sine samfunnsoppgaver og utvikler seg. Det skal de gjøre samtidig som de gifter seg og får «lappen». Motstand, sorg og gleder fordeles ujevnt i tid og omfang på livets vei. Så enkelt, og så vanskelig.

Formålet med å skrive dette er egentlig bare å dele «Informasjon og tillatelser» heftet, slik at du der hjemme kan lese det. Når vi da har felles utgangspunkt så er det lettere å diskutere nyansene og endringer hvis det er behov. Det gjør vi i de fora som er satt til det for å sikre at det blir ryddig, og mest mulig rettferdig. Vi gjør det også slik for at hvis alt skal endres hele tiden, så blir alt uklart. Uklarhet skaper utrygghet og kaos.

Særlig fokus i år er rettet mot standardene vår. De ble utviklet i Respektprogrammet sammen med Læringsmiljøsenteret i sin tid. Nå henger de synlig i alle klasserom. Hvorfor? For det er viktig. For vi ikke ønsker kaos. Ganske fint egentlig.

P.S. Hvis du trykket på saken på grunn av bildet med smartklokken, så er svaret at det ikke er lov på skolen. Det regnes som mobiltelefon.


av

Stikkord: