Høsttur 29.august 2023

Grødem skole er en stor skole. Gjennom året drar klassene ofte på turer hver for seg, men vi vet at fellesopplevelser også utenfor egen klasse er viktige for elevene våre. Dette året går derfor alle på tur teamvis (1.-4.trinn/5.-7.trinn/8.-10.trinn). Dere vil få beskjed om hvor ditt barns tur går via kontaktlærer/ukeplan. Turen er tirsdag 29. august 2023

Målet for høstturen er at elevene skal oppleve glede ved å være sammen ute i naturen. Samtidig ønsker vi at elevene i løpet av skoletiden skal få oppleve varierte turløyper i egen kommune.

Avreise fra skolen : Alle elever møter opp utenfor/i sitt klasserom kl.8.15 så sant ikke annet er avtalt. Avgang umiddelbart etterpå. Vi er tilbake på skolen til kl.13.00.

Her kan du se noen bilder fra når 4. trinn var på tur til Bø tidligere i år. Grunnen var et tverrfaglig prosjekt om 2. Verdenskrig, og da var målet å utforske det som tyskerne bygget på Bø. Historielagets Torfinn Goa ble også med for å fortelle.


av

Stikkord: