9.tr. oppmuntrende steiner

Har du gått tur i det siste? Kanskje du så noen oppmuntrende ord på din vei?

9B har den siste uken spredt glede og oppmuntring på en fin måte ute i Randaberg. Flott initiativ i en tid vi trenger noe felles positivt!

Til og med Randaberg24 har skrevet om saken, og undret seg over hvem som står bak påskemysteriet. Les her

u.trinn- Standpunktkarakter

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet.  Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I løpet av våren 2020 vil elevene får standpunkt i:

På 8. trinn:

  • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 9. trinn:

  • Mat og helse
  • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 10. trinn:

  • Alle fag
  • Musikk får elevene standpunktkarakter i januar 2020 (pga halvt år med musikk/halvt år med KRLE)

Klagerett

Eleven har rett til å klage på standpunktkarakterer. Før en klager bør eleven be om en forklaring til karakteren i faget (muntlig eller skriftlig). Klagen må lges fram innen 10 dager etter at karakteren er mottatt. 

Klagen sendes til skolen, men behandles av en klageinstans nedsatt av fylkestinget. Faglærer og rektor skal også uttale seg om karakteren. Dersom klager får medhold, settes det en ny karakter av rektor, med bakgrunn i tilbakemeldingen fra klageinstansen. Det betyr at karakteren kan bli uforandret, gå opp eller ned.

 

Til informasjon: Det er kun i kroppsøving innsats teller med i vurderingen av karakteren. 

Mer informasjon om standpunkt og rettigheter kan du lese om her

9.tr foreldrenettverk

Foresatte i kommunen har tatt initiativ til Foreldrenettverk for å forebygge i ungdomsmiljøet. Denne invitasjonen går til 9. trinn.
Kort påmeldingsfrist 10. januar 2020. Se vedlegg for påmelding og mer info.

Selv om Randaberg kom greit ut i Ungdata, er det den senere tiden hendelser som kan tyde på at det er noe negativ atferd under etablering blant noen av våre ungdommer. Ønsket om å etablere et foreldrenettverk er et ønske om å kunne være mest mulig i forkant og ha mulighet for å forebygge. Invitasjonen er en «føre var» invitasjon, ikke et katastrofevarsel.

En foreldrenettverksgruppe handler om beredskap i forhold til tenkte utfordringer som kan oppstå eller situasjoner som vi allerede kjenner til, og som diskuteres i nettverket. Det er enklere å løse utfordringer om vi har handlingsalternativer som alle kjenner til og som er enkle å forholde seg til.

TID: ONSDAG 15. JANUAR 2020 KL.18:00-19:00   

STED: HARESTAD SKOLE 

Se mer informasjon her

nasjonale prøver – resultater 2019

Grødem skole skårer også i år innenfor satt målsetning i nasjonale prøver. Vi ser at den systematiske oppfølgingen sikrer elevene gode ferdigheter innen lesing, regning og engelsk. De som strever med disse ferdighetene har vi identifisert før 5. trinn, og startet arbeidet med.

Vi bruker resultatene fra nasjonale prøver generelt for å justere vår opplæring, men og inn mot den enkelte elev.

Her kan du se hovedresultatene for 2019

fagfornyelsen

Vi i skolen har i disse dager fått helt nye arbeidsinstrukser. Fagfornyelsen kan leses om i media, og det er et viktig tema for oss. I lenkene under kan du lese hva som skal prege norsk skole trolig de neste 10 årene. Skal vi slutte med nynorsk? Skal alle kode? Livsmestring? Alt dette og mye, mye mer kan du lese om her!

Nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene er nå fastsatt

I dag ble de nye læreplanene fastsatt av Kunnskapsdepartementet. De nye læreplanene er nå tilgjengelig i ny digital visning på udir.no.

Oversikt over de nye læreplanene

Informasjon om støtte til å innføre nytt læreplanverk


De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.

Vennlig hilsen 
Utdanningsdirektoratet

råd til tenåringsforeldre fra ungdom

En av de engasjerte lærerne her på skolen tipset om disse tekstene i Aftenposten. Ungdom ble utfordret til å gi råd til tenåringsforeldre, og her kan du lese de tre tekstene som vant konkurransen. Anbefaler alle «oss voksen» å ta seg 5 minutter i godstolen, og lese alle tekstene. De er forskjellig og samlet gir de et fint innblikk i en ungdoms hverdag.

Les artiklene her (lenken er til 1. plass, og 2. og 3. plass ligger nederst i teksten

Foto og tekstene er hentet fra aftenposten.no

5.-10.tr elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole. Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er kun obligatorisk på 7. og 10. trinn, men skolen synes det er viktig å få denne informasjonen årlig slik at tiltak kan iverksettes og måles.

På Grødem vil vi gjennomføre denne i løpet av november 2019

Her kan du lese mer om undersøkelsen

1 2 3 4 13