Kongebesøket 29. mai

Vi gleder oss alle til at Kongeparet kommer til Randaberg kommune på onsdag 29. mai. Det er er stort og viktig arrangement, og noe skolene selvsagt stiller opp på. Her er litt informasjon om dette

  • Kongeparet kommer seilende med Kongeskipet til Visteviga og skal gå i land i Goavika kl. 11.00
  • Derfra blir de kjørt til et lukket arrangement i Vår Energi Arena Randaberg, hvor de skal få oppleve noen av bygdas idrettslag og skolebarn. Elevene på 3.-7. trinn skal opptre for kongen og dronningen her.
  • Når de er ferdig i Arenaen kjører de mot sentrum. Da vil elevene på 1. og 2. trinn, samt ungdomstrinnet stå langs veien for å hilse på.
  • Elevene på 1.-7. trinn drar etter dette tilbake på skolen sammen med lærerne sine. Det er forventet mye folk i sentrum, så det er for krevende å holde gruppene nok samlet til at vi kan sikre at alle blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
  • Elevene på 8.-10. trinn permitteres fra kl.11.30, og kan derfor velge å få inn til sentrum om de ønsker. Vi oppfordrer foresatte til å gjøre avtale med sine ungdommer slik at de vet hva de gjør. Kommunen vil ha vakter med gul vest i sentrum som kan kontaktes hvis det er noe behov for dette, men de har ikke ansvar for ungdommene.

Vi håper alle gleder seg og bidrar til at dette blir et flott besøk!

Hennes Majestet Dronning Sonja og Hans Majestet Kong Harald kommer til Randaberg onsdag 29. mai. (Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff)


av

Stikkord: