Har du en skolesekk til overs?

Noen har kanskje en fint brukt skolesekk liggende i boden som barnet har vokst fra, eller av en annen grunn har en dere ikke bruker? Da kan vi på Grødem skole ta imot den, og gi den videre til noen som har brukt for det. Økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Det er etter initiativ fra foresatt på skolen at Grødem skole gjør dette. Det er et veldig godt forslag at skolesekker som kan brukes videre sirkulerer i skolekretsen, i stedet for å ligge i boden. Hvis du har en sekk du tenker kan brukes, leverer du den til skolens administrasjon. Barnet ditt kan ta den med på skolen, eller så kommer du innom. Vi kan ta imot fra kl. 08.00-15.30 hver dag.

Vi vet ikke hvor mange sekker vi får inn, men du kan allerede melde interesse for sekk via Visma til kontaktlærer. Da vil han/hun ta kontakt når/hvis det er kommet inn en sekk. Blir det for mange sekker, og for lite behov så doneres disse til veldelig formål (Ukraina).

Vi kan ikke ta imot andre ting enn skolesekker, selv om det er noe elever kan få brukt for dessverre. Det har vi ikke mulighet til å administrere.

Bilde fra pixabay


av

Stikkord: