Til nye elever og foresatte – 1. klasse 2018/19

Velkommen til Grødem skole

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Grødem skole fra høsten 2018.

Før skolestart torsdag 16.august har vi lyst til å informere både deg og dine foresatte om skolen og hvordan skoledagen vil bli når du starter opp. Denne informasjonen har vi valgt å fordele på flere tidspunkt i løpet av våren. De viktigste er:

Innskriving: mandag 19.mars og tirsdag 20.mars

Mandag 19.mars  kl 17.00 – 18.00  for elever med etternavn som begynner med A-M

Tirsdag 20..mars kl 17.00 – 18.00 for elever med etternavn som begynner med N-Å

På innskrivingsdagen møter dere i skolens bibliotek. Det ligger i hovedfløyen med inngang nær flaggstanga. Her får du tegne/høre eventyr, deretter får du får treffe rektor/inspektører, og du får en omvisning i klasserommene og litt informasjon  om SFO.

 

Bli kjent kveld :  

Onsdag 6.juni kl 17-18

På Bli-kjent kvelden får du møte den læreren som skal være din kontaktlærer, du får treffe de andre elevene i klassen og være med på en undervisningstime. Samtidig blir det et eget informasjonsmøte for de foresatte.

Vi ber dere fylle ut og returnere følgende skriv:

 

Søknadskjema til SFO finner dere på hjemmesiden til Randaberg kommune, trykk her

 

Aktuell informasjon om skolen blir jevnlig lagt ut på skolens hjemmeside. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med rektor(51413173) eller inspektør(51413172)

 

Vi lager SNØ!

Kanskje ikke så mange så vet dette, men FAU søkte, og fikk, penger fra Sandnes sparebank til snøkanon! Ikke noe vi kan bruke hver dag, men i dag er det under 2 minus så da er vi i gang! Veldig kjekt!

 

La bilen stå, og barnet gå!

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og det gjør det utrygt rundt skolen. Særlig trafikk og avlevering av barn i Fjordsolveien øker risikoen for ulykker. Her er det svakere belysning, ingen avleveringssted og bilene må rygge. 

Vi må be alle om å;

  • Ikke kjør ned Fjordsolveien, men bruk avleveringssted på p-plass
  • Samkjør gjerne med naboen hvis du må kjøre
  • Bruke refleks (mange elever går i sorte jakker og regntøy)
  • Vær tålmodig i trafikken. Planlegg slik at du ikke skaper farlige situasjoner
  • Husk hjelm for de som sykler

Vi ønsker alle trygge barn, så da må alle ta ansvar for at de kan være det på veien også
På bildet viser den blå streken anbefalt kjøremønster, mens rødt viser farlige områder

Hentet fra google maps

1 2 3 5