KI – elevstemmen og litt nyanser

Kunstig intelligens «toget» går fort, og nå kommer flere og flere kommuner etter Randaberg. I en slik utvikling er det sterke meninger, og det kan skape usikkerhet. Stavanger aftenblad (betalingsmur) har intervjuet elever og ansatte på Grødem skole om saken. Det gir et viktig innblikk i hva som faktisk skjer når elever møter KI. I tillegg har Introbasen (mottak av flyktninger og andre som kommer til Norge) fått sin egen KI, med opplæring. Det kommer det mer om i en egen sak.

Lenke til saken i Stavanger Aftenblad

Hvis du ikke får tilgang til artikkelen, så er hovedpunktene her. (Laget av KI selvsagt)

  •  Kunstig intelligens (KI) brukes i skolene i Sør-Rogaland og gir elevene tilbakemelding på arbeidet deres, som å være tydeligere i argumentasjonen og strukturere setninger.
  • Randaberg kommune er ledende på implementering av KI i skolen, og bruker teknologi for å skape tilpassede chatboter og tekstverksteder for elevene.
  • KI-verktøyene i Randaberg lagrer ikke data om elevene og anses som en verdifull ressurs for å forbedre elevenes skriveferdigheter.
  • Kunstig intelligens har skapt en revolusjon i skoleverket, med plattformer som OpenAI’s ChatGPT og Snapchats My AI.
  • Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsministeren jobber med utfordringer knyttet til vurdering og eksamen i lys av KI.
  • Lærere har registrert juks med KI, og mange har endret vurderingspraksisen sin som et resultat.
  • Det er en bred enighet blant lærere om behovet for nasjonale retningslinjer for KI-bruk i skolen.
  • Elever, som Sofie Brekke (12), bruker KI for å forstå komplekse termer, og lærer kildekritikk ved å dobbeltsjekke KI-svar mot pålitelige kilder.
  • Lærer Siv Ellen Østrem finner inspirasjon i KI når hun lager undervisningsopplegg og bruker KI for å gi elevene tilbakemelding, noe som stimulerer dem til å bli mer reflekterte.

Publisert

i

av

Stikkord: