Skolestruktur – modell 5 & 6 på høring

Våren 2022 ble det gjennomført en høring om fire ulike modeller for hvordan randabergskolen kunne bli organisert i fremtiden. Her fikk dere foreldre, ansatte, elever og andre anledning til å uttale seg om de ulike modellene, og gi sine tilbakemeldinger.

Høringen ble avsluttet våren 2022, og ble oppsummert i kommunestyret 20. oktober 2022, sak 39/22. I saken ble det foreslått en ny modell 5, og det kom også inn et nytt forslag, kalt modell 6. Disse modellene har ikke vært ute til høring. 

Høringen er nå klar og er offentlig på kommunens nettsider.

Det er åpent for alle å gi tilbakemelding på høringen. Høringsuttalelser sendes på e-post til: post@randaberg.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er 31. januar 2023.

 

Høringsutkastet er sendt direkte til disse offisielle organene tilknyttet hver skole i kommunen:

  • Elevråd på skolene/BUK
  • FAU på skolene
  • SU på skolene
  • Alle fagforeninger som har ansatte på skolen

5.trinn + 1. trinn = Sant

En glad-sak før helgen: 5. trinn er faddere for årets 1. trinn. Nå i uken tok de eldste med seg fadderbarna sine på biblioteket. Her viste de 1. klassingene rundt, og leste for dem. Stort engasjement og ivrig lytting til det som ble lest. Fantastisk!

Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største.
Hermann Hesse

 

Plandag 18.11.22: Skole og SFO stengt

Fredag 18.11.22 er det planleggingsdag for ansatte i skole og SFO. Dagen skal brukes til kurs og faglig påfyll vi i hverdagen ikke kan prioritere. Bra for oss, og bra for elevene!

 

Det betyr at vi holder helt stengt for alle fredag 18.11.22. Administrasjonen kan kontaktes som vanlig, men vil være utilgjengelig store deler av dagen.

TV-aksjonen: Grødem på Supernytt- igjen!

I forbindelse med TV-aksjonen var Grødem skole så heldig å bli vist på NRK Supernytt for 2 år siden. Men vent nå litt? Kjenner ikke jeg de..? Jo da! Supernytt fredag 21.10 var det igjen kjente fjes fra skolen med på TV! Opptak fra NRK var klippet inn for å skape blest rundt årets aksjon til Leger uten grenser.

TV-aksjonen 2023 kan støttes her og ses på NRK søndag 23.oktober

Det er jo litt kjekt å se igjen, og her kan du se det hvis du vil. (21.10.22 kapittel 6)

TV- aksjonen «Grødem talenter»

Latter, tårer og fine øyeblikk. Det oppsummerer en flott kveld med «Grødem talenter». Takk for alle bidrag fra elever, ansatte og besøkende!

Innsamlingen holdes åpen til søndag 23.10 og kan støttes her

Takk for Frifotområdet!

På FAU-møtet torsdag 6. oktober fikk vi endelig gitt en oppmerksomhet og takk til de fire som realisterte Frifotområdet utenfor skolen vår. Skolen og ordføreren viste sin takknemlighet med ord og gaver.

Frifotområdet er det som var den gamle grusbanen. Elevrådet hadde i flere år forsøkt å få gjort noe med denne, men det var kostbart. Stig Fjetland, Arild Grov, Kjetil Nilsen og Geir Lunde bestemte seg for å gjøre noe med det, og etter hardt arbeid og god søknad ble kommunen med. Alt gikk fort og ble veldig, veldig bra!

Nå har skolen, idrettslag og alle i nærområdet glede av området.

Takk for at dere gjorde det utrolige!

1 2 3 23