La bilen stå – og barnet gå!

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og det gjør det utrygt rundt skolen. Særlig trafikk og avlevering av barn i Fjordsolveien øker risikoen for ulykker. Her er det svakere belysning, ingen avleveringssted og bilene må rygge. 

Vi må be alle om å;

  • Ikke kjør ned Fjordsolveien, men bruk avleveringssted på p-plass
  • Samkjør gjerne med naboen hvis du må kjøre
  • Bruke refleks (mange elever går i sorte jakker og regntøy)
  • Vær tålmodig i trafikken. Planlegg slik at du ikke skaper farlige situasjoner
  • Husk hjelm for de som sykler

Vi ønsker alle trygge barn, så da må alle ta ansvar for at de kan være det på veien også
På bildet viser den blå streken anbefalt kjøremønster, mens rødt viser farlige områder

Hentet fra google maps

Farefull opptreden på skoleveien (Torvmyrveien/Fjellheimveien)

Skolen har fått melding fra en buss-sjåfør om at elevene våre opptrer på en farefull måte ved buss-slusen i Torvmyrveien/Fjellheimveien.

Onsdag morgen var det en episode hvor 6 elever fra småskolen gikk i buss-slusen, de flyttet seg bare motvillig, og en av dem slo i bussdøren da bussen seig forbi. Buss-sjåføren forteller oss at dette skjer jevnlig, og at det også hender at elever legger seg ned i slusen, for så å reise seg opp rett før bussen kommer. Han forteller at de ofte kjører gjennom denne slusen med hjertet i halsen.

Vi ber de av dere som har barn som går denne veien om å ta dette opp med barna deres. Vi vil også ta det opp i klassene, og håper gjennom felles anstrengelse at vi vil klare å få stanset dette.

 

Helsesøster – digital post

Fra 01.11.18 vil alle brev fra helsesøster sendes digitalt ut fra journal. Det vil si at brev/innkallinger nå kan leses i digipost.

De som eventuelt ikke åpner digipost to dager etter mottatt brev vil automatisk få papirbrev i posten.

 

Mvh

Linda Veggeberg

Helsesøster

Randaberg kommune

Helsetjeneste barn og unge

Tlf. 51 41 42 70 / 477 97 094

Tv -aksjonen 2018 går mot slutten

I dag, fredag 19.10, avslutter vi TV-aksjonen for Grødem skole. Det skjer i gymsalen mot slutten av dagen. Vinnere av loddsalg, konkurranser og Grødem talenter skal utropes. Spennende! Størst spenning knytter det seg alltid til hva skolen har samlet inn av penger. Det får vi vite om noen timer, nå skal det telles!

Her kan du se noen bilder fra uken som har gått (trykk på les mer for å se galleriet)

 

 

 

Les mer

1 2 3 7