Tiltak under arbeid med fotballbanen

Onsdag 23.9 er planlagt at fotballbanen stenges. Vi på skolen er opptatt av å sikre godt mittevern og trygt og godt miljø også i denne perioden. Vi ønsker derfor å begrense antall barn ute, ikke blande for mange barn ute lenger enn 15 minutter og finne alternative leker og områder. 

Tiltak vi starter med i morgen:

 • Ny innedeling av skoledagen for ungdomstrinnet. De starter som før 08.15, men fordeling av friminutt blir endret. Det ble testet ut i dag med gode tilbakemeldinger.
 • Fordeling av uteområdene forblir uendret inntil videre.
 • Avlevering av barn/ungdom med bil må skje på Prix.

Tiltak vi vurderer:

 • Bruk av gymsal/inneordning/uteskole
 • Fordele uteområdet på annen måte.
 • Aktiviteter vi kan gjøre på mindre flater

Tiltakene vil fortløpende bli evaluert og justert ut fra innspill og erfaringer. Noen humper i veien vil vi møte på, men dere skal være trygge på at vi forsøker å løse dette så raskt vi kan.

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves… Dette blir bra!

Sykler du til skolen?

Mange av elevene sykler eller sparker til skolen. Her er noen tips for å gjøre turen problemfri, trygg og kjekk.

 

Sikkerhet

For å bruke sykkel eller sparkesykkel må barnet/ungdommen ha:

 • Hjelm (ikke på styret) 
 • Refleks
 • Lys (foran og bak)

Lufttrykk

Se til at det er tilstrekkelig med luft i dekkene – både fora

 

n og bak. For lite luft i dekkene gjør det tyngre å tråkke sykkelen fremover. Hva som er riktig lufttrykk varierer mellom ulike typer dekk og dimensjoner. Normalt er dekkene merket med anbefalt lufttrykk på siden.

Vask og rens av kjede

Jevnlig rengjøring av sykkelen reduserer slitasjen. Det er best å skylle av skitt og møkk rett etter bruk – før det har rukket å sette seg for godt fast. Dersom kjedet er møkkete vil det være fornuftig å starte med en grundig vask, da skittet på kjedet vil føre til at drivverket slites raskere. Bruk Zalo-vann og klut, eventuelt en oppvaskkost eller tannbørste for å komme til på utilgjengelige steder. Etter at kjedet er rengjort og har tørket, påføres sykkelolje på kjede, tannhjul og trinser. Avslutt med å tørke av overflødig olje fra kjede og tannhjul.

Bremser

Sykkelens bremser må stilles inn slik at barnet kan stoppe på en rask og enkel måte. Bremsehendelen skal ikke måtte klemmes helt inn før bremsene tar, da må bremsene justeres. Både for- og bakbrems bør ta omtrent på samme sted, for å bidra til å unngå bråbrems. Sjekk også at barnet når enkelt frem til bremsehendlene med sine hender, og at det klarer å klemme de helt inn.

Setehøyde

Et for høyt sete, vil gjøre sykkelturen til skolen ubehagelig. På en annen side vil et for lavt sete gjøre at barnet ikke får utnyttet kraften i tråkket på en god måte. Ideelt sett skal barnet nå ned med tærne i baken, når det sitter på setet. For barn som ikke har blitt trygge på sykkelen enda, kan det være lurt å stille setet noe lavere, slik at det blir enklere å sette to føtter i bakken om barnet kommer ut av balanse.

Kilde: https://syklistforeningen.no/aktuelt/5-tips-for-a-klargjore-sykkelen-for-skolestart/

Flott høsttur

I år ble det litt annerledes, men allikevel en fin høsttur! Turen gikk i nærområdet til fots og sykkel. 

Høstturen er en årlig aktivitet vi på skolen har for å bli bedre kjent på tvers av alder og klasser. Det er viktig for skolemiljøet og for å skape vennskap. I år måtte vi ta hensyn til smittevern, noe som gjorde at klassene og trinn gikk hver for seg. Slik er det i år.

Bildene er fra 9. trinn

Sett noe ubehagelig på sosiale medier?

I media de siste dagene har det vært en sak om selvmordsvideo på Tiktok. Vi vet at mange av skolens elever har konto på Tiktok, og ber derfor foresatte være obs på dette.

Deler råd som stod i VG 8. september (trykk her for eksternt lenke). Disse rådene går både på hvordan barnet/ungdom kan unngå å se filmen, men også hvordan dere hjemme kan hjelpe barnet/ungdommen hvis han eller hun har sett den.

Kilde VG

 

Info om mulig koronatiltak

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle.Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern.Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app.og opplegg for de øktene elevene skal være hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig. Vedr.de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen.Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig.Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning.

Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året.Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre.Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen.Det trenger vi denne høsten.Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette.Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

Mvh Petter Hagen,oppvekstsjef

Er barnet sykt eller kan det gå på skolen?

Må barnet være hjemme med hoste? Snue? Hvor lenge? Bør vi ta covid test? Dette er spørsmål mange lurer på, men som ikke alltid er lette å svare på. Med høsten rundt hjørnet, og med den virusforkjølelse så er dette enda mer aktuelt.

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert veilederen slik at det skal være tydeligere når barn/ungdom kan gå på skolen eller må holde seg hjemme. Trykk her for hele veilederen

Når skal barnet/ungdommen ikke på skolen?

 • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen.
 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever og ansatte som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon

Når skal barnet ungdommen på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Symptomer på luftveisinfeksjon

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er
først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst
idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett
hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også
forekomme.

Er du fremdeles i tvil? Sjekk FHI sine sider for symptomer og/eller ta kontakt med lege for råd.

Litt informasjon i oppstarten

Skoleåret 2020/21 er nå igang! Det var kjekt å få alle elevene tilbake til skolen, og vi gleder oss til et lærerikt og utviklende år.

Noe nytt og litt påminnelse av info er samlet her:

 • Årshjulet til skolen: Sjekk ut dette hvis du eller eleven lurer på om vi skal noe spesielt. Foreldremøter står også der.
 • Når starter og slutter elevene? Svaret står her. NB! Vi har endret på friminuttene, så det er litt nye tider.
 • Korona: vi gjør alt vi kan for å sikre et trygt og godt miljø, og det gjelder også i forhold til smittevern. Her er våre tiltak for å ivareta dette. Barna avleveres ved skolens grense.
 • Trafikksikkerhet: Når 544 barn skal komme seg trygt til og fra skolen må vi alle hjelpe til.
  Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
  Benytt det fine været til å øve inn gode gå-til skolen vaner.
  Barn som blir kjørt til og fra skolen utgjør den største risikoen for ulykker, så unngå dette så langt det er mulig.
 • Bærbare maskiner til 5.-10. trinn: Alle elever på 5.-10. trinn får egen PC (chromebook) av skolen. Det er et fantastisk hjelpemiddel for elevene. Dessverre så er det mye skader og unødvendig slitasje på for mange av maskinene. I år fokuserer vi på dette, og ber foresatte hjelpe oss. Lag gode rutiner for å legge maskinen i coveret, ikke spis ved maskinen, ikke sett på klistermerker eller utfør endringer. Skader vil føre til erstatningskrav.
 • LK20: Elevene har i år fått ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020.
 • Visma app: For å få informasjon direkte og enkelt fra skolen anbefaler vi at dere laster ned appen «Min skole». Se hvordan her. Begge foresatte kan legges til. Hvis det er behov for flere foresatte må skolen ha skriftlig godkjenning fra foreldrene på dette.
 • Melk: Det blir ikke tilbud om melk for elevene pga smittevern.
 • Kantinetilbudet for ungdomstrinnet blir:
  Mandag: 8.trinn
  Onsdag: 9. trinn
  Fredag: 10. trinn
  Oppstart mandag 24.august
1 2 3 16