6. februar er samenes nasjonaldag

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Vi feirer dagen og flagger for Norges urfolk!


av

Stikkord: