Smitteverntiltak skolestart 2020/21

Grødem skole gjør det vi kan for å sikre smittevern for ansatte og elever. Vi starter på «gult nivå», som er det samme som før sommerferien. Det meste er derfor likt, men noen endringer er det:

Vi anmoder alle om å lese og forholde seg til retningslinjene slik at smittevernet ivaretas.

Skolen følger covid-situasjonen tett, og vil endre tiltak ut fra anbefalinger fra myndighetene/FHI. Lokale tiltak settes i samråd med kommuneoverlegen.

Avslutning av skoleåret 2019/20

Vi er ikke i mål enda med skoleåret 2019/20, men vi nærmer oss. Derfor vil vi gi litt info om hva som kan forventes de siste ukene.

 • Elevene går på skolen slik det er organisert nå ut skoleåret. Vi ønsker å holde på dette, så sant det ikke kommer nye signaler fra myndighetene.
 • Torsdag 11. juni inviteres nye 8. trinn til foreldremøte i Aualen. 8A møter kl17.15 & 8B møter kl.18.15. Invitasjon
 • Fredag 12. juni får elevene på 10. trinn informasjon om Orden- og oppførselskarakteren sin. Foresatte må før det sjekke at fravær og kommentarer stemmer i Visma.
 • Onsdag 17. juni blir det vitnemålsutdeling i Varen for 10. trinn med foresatte. Det blir siste dag på skolen for trinnet. Mer infor kommer i egen invitasjon.
 • Siste skoledag er fremdeles fredag 19. juni. Elevene møter i klasserommet, og vil ha siste dag der. Det blir litt digital fellesopplevelse, og deretter kos og kaos med kontaktlærer. Elevene er ferdig på skolen kl.12.15.
 • SFO: Barna som går på SFO går rett dit etter avslutningen av skoleåret. SFO holder åpent til og med 30. juni.

Det er noen ting vi ikke får gjennomført, og annet vi prøver å få på plass:

 • Bokstavfesten går ut pga organiseringen er for krevende innenfor smittevern.
 • Aktivitetsdagen for hele skolen går ut.
 • Grillfesten til FAU avlyses. Skolen og FAU vil ikke organisere avslutninger ut over den de får i klassen fredag 19. juni. Hvis det er ønske om annet fra klassekontaktene ber vi om at dette gjennomføres innenfor smittevernsreglene.
 • Fotballkamp mellom 10. trinn og lærerne er uavklart.

Til alle foresatte og elever

“The Times They Are A-Changin” synger Bob Dylan, og en bedre beskrivelse av tiden vi lever i skal vi lete lenger etter. Det har skjedd mye dette halve året, og nå kommer en ny fase til. Fra tirsdag 2. juni normaliseres hverdagen enda litt. Detaljene kommer i veilederen i morgen (29.05), men det vi allerede vet er:

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort.
 • Fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming), men 1-meter regelen i skolen opphører.
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Fortsatt avgrense kontakt i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Det betyr at vi har den glede å invitere alle elever tilbake til sine vanlige klasser fra tirsdag 2. juni! 

Det kan fortsatt komme endringer før sommerferien, men vi antar og planlegger ut fra at det blir slik som dette frem til den 19. juni. Hvis ikke får dere vite om det.

Vi har satt noen tiltak for å ivareta smittevern videre. Selv om vi ikke er i alarmberedskap nå, så må alle fortsette dugnaden for at det skal forbli trygt. Det er kanskje vanskeligere nå når det ikke føles så farlig lenger, men hjelp hverandre med å huske:

 • Hyppig og god håndvask
 • Host i albuen
 • Hold barnet hjemme hvis det viser tegn på sykdom. Ta kontakt med lege hvis du er usikker.

Videre vil vi fortsette med to oppmøtetider for å begrense antall elever i friminuttene. Timeplanene vil også bli noe endret. Mer informasjon fås via lærerne.

1.-4. trinn
Oppstartstidspunkt:
A og C klassene starter kl.08.00
B- klassene starter 08.15

Timeplaner: Går tilbake til ordinære timeplaner (før 12. mars)

SFO
Trinnvise kohorter på SFO
Stenger kl. 16.30 hver dag
Morgen SFO blir avgrenset i oppstarten ettersom det ikke skal blandes mellom trinn. Det vil gi noe redusert tilbud neste uke. Det vil være tilbud følgende dager: Tirsdag og torsdag 07.30-08.15 primært utendørs
5.-7. trinn
Oppstartstidspunkt:
5a og 5b starter kl.8.15
6a og 6b starter kl.8.00
7a og 7b starter kl.8.15

Timeplaner/arbeidsplaner: Går tilbake til ordinære timeplaner (før 12. mars). Unntak K&H og mat & helse som må være i klassene uten deling.
8.-10. trinn
Oppstartstidspunkt:
8. trinn og 10. trinn starter kl 0815
9. trinn starter kl 0800. 
Timeplaner/arbeidsplaner: Trinnene beholder planene de har hatt de siste ukene (oppstart 11. mai). Dette på grunn av fremmedspråk. K&H, valgfag og mat & helse som må være i klassene uten deling.
Intro
Oppstartstidspunkt: Starter kl.08.15

Avslutninger for klasser

Foreløpig vet vi ikke helt om hele trinn eller bare klasser kan møtes for avslutning for året. Det må vi komme tilbake til i neste uke. 

Avslutningsvis må jeg si vi er heldige. Vi er heldig som har lite smitte i Randaberg. Vi er heldig som har politikere og skolekontor som har satset på skole, og som gav oss gode rammer for å håndtere dette. Vi er heldig som har trygge og fleksible lærere, inspektører, assistenter, miljøterapeuter, renholdere, vaktmester og andre på skolen vår. Vi er heldig som har dere som foreldre og foresatte. I fellesskap har vi skapt trygghet, rammer og forutsigbarhet i en tid der dette manglet. Sammen har vi favnet om barn og unge i nærmiljøet vårt. Me har fått te det utroliga – i samen!

Vi vet det har krevd mye av dere hjemme, og at det til tider har vært vanskelig for barna. Til tross for dette har vi bare møtt raushet og fleksibilitet fra dere. Det setter vi stor pris på, og takk for det!

Nå retter vi blikket mot en sommer i Norge. Men før det skal 10. trinn takkes av i Varen (!), nye klasser skal settes, klasserom skal ryddes, turer skal gås, lærere takkes av, og gode ord, men ikke klemmer, skal utveksles mellom store og små. Det er en travel og fin tid vi gleder oss til!

Digital klem fra

Per Jarle 

-rektor Grødem skole-

17. mai

Vi på Grødem skole ønsker alle en flott 17. mai feiring!

I år blir feiringen litt annerledes, men det blir fint det og. Uansett så er det viktigst at vi feirer dagen, ikke hvordan. Bytt ut tog, med båt eller båt-is, Live-korps med digitalt-korps, og folkemengder med en bukett av mennesker som står deg nær. Hvis du fremdeles mangler litt 17. mai stemning, så kan du se på bildene og filmen fra 3. trinn:

Film: Til dovre faller med 3. trinn

Etter en «koronauke» tenker vi…

I morgen er det 1. mai, og det betyr at første uke med «koronaåpent» er over. Hvordan har nå det gått?

Fra skolens perspektiv har det vært en god uke. Vi har fått kjenne på litt mer normal hverdag, selv om kohohåtter, kohatter eller hva det nå kalles deler opp elevene vår. Over alt har det vært stor gjensynsglede mellom voksne og barn!

De foresatte vi har snakket med har også vært fornøyd med at tiden med hjemmeopplæring + jobb + koronatiltak tok slutt. Vi vet det har krevd mye av dere – og takker igjen for rausheten dere har vist!

Neste uke blir lik som den som har gått. Noen små justeringer blir gjort etter tilbakemeldingene vi har fått. Hvordan uken etter det blir vurderes i løpet av neste uke. Slik vil vi løse uke for uke ut fra tilbakemeldinger og nye signaler fra regjeringen.

Endring fra neste uke

For å ivareta både det sosiale og smittevern i skole og SFO, har vi satt opp samarbeidende kohorter (klasser). I utgangspunktet skal da A og C klassene samarbeide, og B og D klassene det samme. Det betyr at det er disse gruppene som møtes ute eller går turer sammen (ved behov).

5. – 10. trinn

Foreløpig blir det hjemmeopplæring videre, men vi venter snarlig signaler på hva som skjer med denne gruppen også.

Velkommen tilbake 1.-4. trinn!

Her er de rammene og strukturene vi har lagt til grunn for å åpne skolen for 1.- 4. trinn. Som dere ser er klassene delt opp, og fordelt på nye klasserom. Det og mange andre tiltak er satt for at foresatte, lærere og elevene skal få en trygg og god hverdag. Velkommen skal dere være!

Informasjonsskriv til alle foresatte (sendt ut via Visma)

Rutiner for smittevern

 • Elevene vasker hendene før de drar til skolen.
 • Foresatte avleverer barna ved skolegrensen så nært tidspunktet eleven starter på skolen. Barnet går deretter direkte til klasserommet sitt hvor han/hun møter lærer. Før de går inn sprites hendene til barnet (gjøres av lærer).
 • Klassene begynner ulikt (se fordeling av dagen under): 
  • A klassene kl. 08.00
  • B & D klassene kl. 08.15
  • C klassene kl. 08.30.
 • Det blir full skoledag fra mandag, men innholdet i noen timer vil bli noe endret av hensyn til smittervern. Eksempelvis blir det utegym.
 • Barna skal ha sine egne skolesaker og pult.
 • Klassene benytter uteområde når det er mulig og hensiktsmessig.
 • Barna skal sprite hendene før de går ut til friminutt. Når de kommer inn skal hendene vaskes.
 • Nys/host i albue, og vask hender etterpå.
 • Gruppene elevene er delt inn i er de samme som de følger på SFO. SFO vil bruke klasserommene mer slik at barnet har sin “stasjon” der.
 • SFO har ikke morgensfo og stenger kl.16.00 de første to ukene.
 • Ulik oppstart gir mindre elever ute i skolegården. Skolegården er også delt inn for å begrense kontakten
 • Vaskerutinene er justert til den nye situasjonen.
 • Ansatte holder avstand til hverandre når de har samarbeid o.l. eller løser dette digitalt
 • Vi vil akseptere blank snue, og noe “sesong” sykdom, men barn som viser symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke på skolen, og sendes hjem. Veilederen beskriver dette punktet detaljert.

Ulike oversikter:

Tilsyn

Barn opp til 12 år der foresatte har samfunnskritiske yrker har videre rett på tilsyn. Skolen ønsker ny påmelding til dette nå når situasjonen har endret seg. Tilsyn vil være fra klokken 07.15 – 16.30.

Tilsyn vil ikke være skole, men et sted å være for elevene der de kan jobbe med hjemmeskoleopplegget sitt. Turer og lignende som ble gjennomført tidligere i dette tilbudet vil nå tas bort ettersom det er færre ansatte tilgjengelig. Påmelding sendes til torlar@randabergskolen.no. (Før på begrunnelse, start og slutt tid og dager dette er aktuelt)

1.-4. trinn åpning av skolen 27.april

Mandag 27. april får elevene på 1.-4. trinn lov å komme tilbake på skolen igjen. Det gleder vi oss veldig til! Normalt sett så trenger vi ikke mye tid på å gjenåpne skolen, men nå skal smittevern ivaretas. Det jobbes med nå.

Torsdag 23. april vil vi sende ut informasjon om oppstart til alle foresatte på 1.-4. trinn via Visma appen og legge det ut her på hjemmesiden.

Frem til den tid er det hjemmeopplæring og fint vær!

Kilde: Pixabay

Nytt semester 2021

Nytt år, og nye muligheter! Nå i oppstarten av nytt semester oppfordrer vi alle foresatte til å sjekke årshjulet til skolen for å skaffe oversikt over semesteret, og sjekke at all informasjon om dere stemmer i Visma.

 

Ingen kan gå tilbake å lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.

Sitat Maria Robinson

1 2 3 4 5 11