Velkommen til nytt semester, våren 2024

Håper alle elever og foresatt har hatt en fin ferie, og er klar for nytt semester våren 2024! Vi har forberedt oss godt, og er klar for innrykk. Noen endringer er det i vår:

  • Mona Loukili Djurdjic inn på 8. og 10.trinn som faglærer
  • Hege Skjæveland inn på 2. og 3. trinn. 
  • Ingeborg Nygaard Espås inn i 3B.
  • Elise Anthonsen Stange inn på mellomtrinn, mest 7.trinn
  • Svein Strøm inn på ungdomstrinnet, mest 10. trinn (Ester tar over i mars) 
  • Benedicte Finnestad fortsetter og øker stillingen på 1. trinn
  • Aina Eike inn i mars.

Grunnen er at lærere har gått ut i permisjon til jul.

Vi fortsetter satsingen på å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant. I tillegg har vi nå et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger inn mot matematikk og norsk. For å lykkes er evnen til å møte motstand og utholdenhet egenskaper elevene må øve på. Det nevner vi allerede nå, for det vil vi trene på. Hvorfor? Fordi kunnskapsnivået til elevene er ikke nødvendigvis svakere på PISA og nasjonale prøver, men vi ser at elevene gir opp fortere. Det å stå i litt motstand er gode egenskaper i arbeidslivet og privat også, så vi håper at foresatte er med på denne treningen for å skape gode samfunnsborgere.

Godt nyttår til alle!


av

Stikkord: