Refleksens dag – tenk synlighet for barnet ditt

I dag er den internasjonale «refleksens dag». Vi bruker anledningen til å minne om lys på sykler o.l., og refleks generelt. Dessverre ser vi mange barn og unge som er vanskelige å oppdage nå i mørket. Ta en liten sjekk av sykkel/sparkesykkel o.l. og utstyr barn/ungdom med refleks.

Tips mørket:

La bilen stå

  • Hvis du må kjøre ta hensyn på P-plass og der det er kryssende trafikk. Drop-sonen på P-plass kan ikke benyttes hvis du følger barnet inn på skolen. Da ber vi foresatte om å parkere på Rema/Grødem kirken og følge barne derfra.

Hjelm og sikkert transportmiddel

  • Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
  • Sjekk det tekniske, og da særlig bremser og lys.

Synlighet og bevissthet om farer i trafikken

  • Sjekk om barnet ditt har refleks på sekk/bag og klær
  • Snakk med barnet ditt om synlighet og usynlighet i mørket og i regn.

av

Stikkord: