Sak om skolestruktur

Mandag ble den politisk bestilte saken om skolestruktur i Randaberg offentlig. Dere kan lese saken i sin helhet på kommunens nettsider. Den første behandlingen av saken skjer i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 5.10. Grødem skole har ekstra FAU møte knyttet til denne saken 6.10.22.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak er modell 5 som betyr at:
 • Grødem skole og Goa skole gjøres om til rene barneskoler med 1.-7. trinn, og Harestad skole, Torvmyrveien 22, blir omgjort til Randaberg ungdomsskole.
 • Ansatte og elever på 8.-10. trinn fra Goa skole og Grødem skole flyttes til Randaberg
  ungdomsskole.
 • Ansatte og elever på 1.-7. trinn fra Harestad skole deles opp og flyttes til Goa skole og
  Grødem skole.
 • Harestad skole, Torvmyrveien 7, rives.
 • ATO flyttes over til Goa skole for barnetrinnselevene. Ungdomstrinnelevene fortsetter på
  Randaberg ungdomsskole.
 • Introbasen blir værende på Grødem skole.

Tidsskjema med to forslag til innstilling:
Alternativ 1: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2023/2024
Alternativ 2: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2024/2025
Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ønsker å mene noe om dette?

Kommuneadministrasjonen har nå sendt sin anbefaling videre til politikerne. Det betyr at det nå er en politisk beslutning, og at det er de som kan ta imot innspill. Reaksjoner, støtte eller annet skal derfor til politikerne. Lokalpressen er også engasjert.

TV-aksjonen 2022 – Leger uten grenser

Neste uke (uke 40) er det tid for et av årets høydepunkt, nemlig TV-aksjonen! Elevrådet med Tone og Benedicte i spissen har i noen uker nå forberedt og planlagt inn mot denne uken. Vi gleder oss og håper at alle foresatte og venner av skolen vil bidra!

TV-aksjonen setter fokus på at andre ikke har det så bra som oss, men også at vi kan hjelpe. Medmenneskelighet og sette andre i sentrum. I tillegg er det en viktig uke for samhold, glede og bli kjent med andre elever i ulike aldre.

Årets innsamling heter «Sammen redder vi liv», og går til Leger uten grenser. Millioner av mennesker har ikke tilgang til livsnødvendig hjelp.  TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Grødem skole vil også i år ha en digital innsamling via spleis. Det betyr at elever, foresatte, bedrifter og venner av skolen gir det de ønsker digitalt, mens elevene får like muligheter til å delta på aksjonens aktiviteter.

Støtt via spleis her

Bilde fra Blimed.no

Fraværstall oppstart 2022/23

Elevfravær fra skolen er viktig å følge med på, og holde lavest mulig. Grødem skole har gode rutiner for å avdekke fravær tidlig for grupper og elever. Det gjør vi for å forhindre uønsket utvikling, og for å ivareta elever som av ulike grunner får stort fravær.

Etter 30 dager er status:
 • 15% av elevene på skolen har 10% eller høyere fravær.

Det betyr at 80 elever hos oss har vært borte 3 eller flere dager så langt i år. Dette er dobbelt så mange som siste måling før korona. Det er mange grunner til fraværet, og det meste er registrert som sykdom. Det gir imidlertid utfordringer knyttet til læringsfremdrift i enkelte klasser.

Hva gjør vi med dette?
 • Følger med på klasser som har mye fravær, og vurderer tiltak i opplæringen, men også dialog med foresatte og elever.
 • Identifisere barn som har bekymringsfullt fravær. Her følger vi ekstra med, eller tar kontakt med foresatte og elev.
 • Oppfordrer foresatte til å være bevisst fravær på sitt eller sine barn, og begrense dette hvis det er mulig.
 • Fraråder permisjoner hvis det er barn med høyt fravær.

Her er en presentasjon som forteller litt om hva vi vet om fravær, og hvordan vi jobber med dette

Trafikksikkerhet – vårt felles ansvar

På Grødem skole er det nå ca 600 barn skal til og fra skolen hver dag. Det gjør at det er en god blanding av gående, syklende og andre transportmidler som konkurrerer om plassen på veien. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei er å redusere antall biler på veien. Her er noen råd vi ønsker foresatte skal følge:

La bilen stå

 • August/september er på grunn av været en fin tid å trene barna på å gå/sykle til skolen. Følg dem på veien eller lag «gå til skolen grupper» slik at de blir trygge før vinteren.
 • Hvis du må kjøre ta hensyn på P-plass og der det er kryssende trafikk. Drop-sonen på P-plass kan ikke benyttes hvis du følger barnet inn på skolen. Da ber vi foresatte om å parkere på Prix/Grødem kirken og følge barne derfra.

Hjelm og sikkert transportmiddel

 • Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
 • Sjekk det tekniske, og da særlig bremser og lys.

Det er parkering forbudt i drop sonen på skolen

2.tr: Bokkafe

I går kveld inviterte 2.trinn oss inn i bøkenes magiske verden. Store forfattere som Astrid Lindgren, Anne-Cath. Vestly og Torbjørn Egner gav innhold til en fin, fin forestilling. Fullt hus og god stemning! 

 

Sommerles – oppstart 1. juni!

Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips, lese den eksklusive Sommerles-fortellingen, løse oppgaver og følge med på hva vennene dine leser!

Skjermdump fra sommerles.no

Vil du vite mer om Sommerles? Se altom.sommerles.no

Bli med du også!

17. mai – glede og samhold

Takk til alle elever, klassekontakter og lærere som gikk i toget på 17. mai! Det er utrolig viktig tradisjon vi endelig fikk ta opp igjen. Flott vær, samhold og god stemning!

1 2 3 4 16