7.tr: Bokslukerprisen

I 7A er det mange som leser mye og som leser mange forskjellige sjangere. Vi leser ofte i klassen når vi kommer inn på starten av dagen, eller når vi kommer inn fra friminuttene. Det er også en del som leser når det er fem minutter fritt mellom timene. Mange leser også ofte på fritiden når de egentlig ikke trenger det..

Slik begynner søknaden fra 7A. Denne ivrige gjengen er så glad i å lese at bibliotekar Kirsten Kolnes fikk de til å søke å bli jury i Bokslukerprisen. Det er et nåløye å komme med, men med lovnad om å lese og ikke minst stort elevengasjement så er nå 7A jury.

Bøkene har kommet – lesingen er i gang!