Hilsen fra ny rektor

Rektor Annna Maria Oanes.

Etter to dager på jobb her på Goa, kan jeg melde om å ha blitt veldig godt mottatt. Jeg har gledet
meg til å bli en del av laget, og ser frem til å bli bedre kjent med både elever, ansatte og
foresatte.


Som ansatt i skolen, betyr vi mye for mange, og som ny rektor her, er jeg både stolt og ydmyk
over hovedoppdraget vårt som i samarbeid og forståelse med hjemmet blant annet skal
“ opne dører mot verda og framtida …”


For å lykkes med dette er vi helt avhengige av å spille på lag med dere hjemme. Terskelen for å
ta kontakt skal være lav, og jeg ser frem til godt samarbeid.


Jeg takker for tilliten, og skal gjøre mitt beste for at Goa skole fortsetter med å være en levende
del av lokalmiljøet, fylt av trygge, lærelystne og glade barn og unge.


Beste hilsen
Anna Maria Oanes


Publisert

i

av

Stikkord: