Solidaritetsaksjonen

Goa skole er i gang med årets solidaritetsaksjon i tilknytning til NRK sin innsamlingsaksjon søndag 22. oktober. Årets TV-aksjon går til Redd Barna.  

Vi har opprettet en Spleis som går direkte til TV-aksjonen etter aksjonsukens slutt fredagen den 20. oktober. Denne spleisen vil alle kunne følge med på gjennom hele perioden. Alle innbetalinger kan gjøres anonyme. Vi oppfordrer alle til å støtte vår Spleis-aksjon.

https://spleis.no/goaskole

Elevene vil gjennom uka ha ulike aktiviteter:

1.-4. trinn skal via 4. trinn ha kafe’ for 1-7.trinn. Det blir anledning til å kjøpe lodd i lotteriet.

5.-7. trinn skal via 7. trinn selge lodd til elevene. Ellers skal elevene på 7. trinn ha ansvar for utlodning på morgensamlingen på fredagen i aksjonsuken. Se info på ukeplanen.

8. -10. trinn vil gi elevene  anledning til å arbeide hjemme eller hos noen de kjenner for å samle inn penger til aksjonen. Noen arbeider også med en presentasjon om Redd Barna og TV- aksjonen.

Alle elevene får anledning til å kjøpe lodd i lotteriet. Ved loddkjøp via Spleis kan dere som foresatte sende med elevene en lapp som oppgir antall betalte lodd. Pris pr. lodd er 10 kr.

Vi håper dette er aktiviteter som dere ønsker å støtte!

Vennlig hilsen oss alle på Goa skole!


Publisert

i

av

Stikkord: