Hodelusekampanje

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle familier med barn i barnehage- og skolealder til å delta i den nasjonale halvårige aksjonen mot hodelus helgen i uke 35 (2. og 3. september).

Barn og ansatte ved skoler og barnehager, samt familiemedlemmer bør sjekke seg for lus. For å bekjempe hodelus er det viktig at så mange som mulig sjekker seg, slik at lus blir oppdaget og behandlet samtidig.


Publisert

i

av

Stikkord: