Hodelusekampanje

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle familier med barn i barnehage- og
skolealder til å delta i den nasjonale halvårige aksjonen mot hodelus helgen
i uke 35 (2. og 3. september).


Barn og ansatte ved skoler og barnehager, samt familiemedlemmer bør
sjekke seg for lus. For å bekjempe hodelus er det viktig at så mange som
mulig sjekker seg, slik at lus blir oppdaget og behandlet samtidig.


Publisert

i

av

Stikkord: