Velkommen til semesteret 2023!

Nytt år, og nytt semester! Håper alle har hatt en fin juleferie. Vi på skolen hadde en god plandag og er nå klar for våren. 

Noe nytt og noen gamle tips:

  • Årshjulet. Nå oppdatert. Sjekk dette før dere bestiller ferier eller om dere er i tvil om hva som skjer på skolen.
  • Frist for å uttale seg om skolestruktursaken er 31. januar. FAU skal ha møte om saken 12. januar og elevrådet jobber også med en uttalelse. NB! Modell 5 & 6 skal ses opp mot modell 1 (slik det er i dag).
  • Ny timeplan 16. januar. Flere av klassene får ny timeplan 16. januar pga endringer i bemanningen på skolen. Følg med på info fra kontaktlærerne.
  • Mer praktisk, relevant og variert opplæring: Det er målet for våren 2023, og vi gleder oss til å eksperimentere, leke og teste ut ulike opplegg i de mest teoritunge fagene.
  • Økonomi: Det er vedtatt store kutt i skolen i Randaberg. Det gir konsekvenser, og rektor vil legge frem forslag til budsjett for FAU 12. januar.