Jul på Intro

Her er årets siste gladhistorie fra Intro.
Lokale aktører som Bunnpris, Landsbydrømmen og Hagen Gard gav en fantastisk jule pakke til alle barna på intro. Det er inkludering og omsorg i praksis, og noe alle satt stor pris på!

Intro klassene fikk også besøk av julenissen, til stor glede hos både store og små