Siste skoledag før jul

Siste skoledag før juleferien er onsdag 21.12.22. Dagen starter kl.08.15 som vanlig, men avsluttes klokken 12.15. De barna som har SFO går der rett etterpå.

Tradisjonen tro får vi grøt av FAU. Vi gleder oss!

2. januar 2023 er det planleggingsdag for skolen, men åpen SFO. Skolestart blir 3.januar 2023