Fravær i bemanningen

Vi har nå høyere sykefravær enn vi vanligvis har. Det merkes ut i klassene, og på tilbudet vårt, men vi gjør alt vi kan for å kompensere for dette. Mye er snue og annet som også elevene og dere hjemme får nå på denne tiden. Det er kjedelig, men går over.