Uønsket atferd – systematisk arbeid gir god effekt!

Utagering, sterke atferdsuttrykk, vold, atferdsvansker og andre ord er betegnelser for barn som har det vanskelig i møte med andre. Det er mange grunner til dette, og det er krevende for dem selv og de rundt å håndtere. Grødem skole har sammen med Tverrfaglig team jobbet systematisk med dette området, og vi kan vise til gode resultater.

Hva er tiltaket?

Fra 2018 har skolen systematisk registrert nødrett og annen uønsket atferd. Den informasjonen analyseres, og brukes for å hjelpe voksne og barn som er involvert i hendelsene. Når det blir omfattende setter skolen inn følgende tiltak:

 • Mer ressurser: assistenter/miljøterapeuter settes inn i klassen i stort omfang. Det er avgjørende med få voksne som er mye inne i klassen.
 • Faste og hyppige internmøter: Alle ansatte i klassen møtes ukentlig. Her er ledelsen og Tverrfaglig team alltid med. Veiledning, opplæring og koordinering av tiltakene og forståelse for barnets situasjon har hovedfokus.
 • Tett samarbeid med foresatte: ukentlig kontakt for å sikre god samhandling, og møter ved behov.
 • Elevens stemme: involveres ut fra alder og situasjon.

Dette er omfattende arbeid, men atferd er krevende å endre. Enkle løsninger finnes ikke så lenge fokus er inkludering.

Hva er resultatet etter 4 års arbeid?
 • 70% reduksjon av nødrett og andre uønskede hendelser.
 • Elevatferd rettes mer mot ansatte enn elever nå. Betyr at ansatte er tettere på.
 • 50% færre voksne er involvert i disse hendelsene.
 • Tiltak avsluttes eller reduseres betydelig.
Hva vet vi nå?
 • Skolen har ikke atferdsproblemer, men enkelte barn som strever (ca 2,5% av alle elevene vår). Av disse er under 1% involvert i de fleste hendelsene.
 • 99% av elevene med atferdsuttrykk går på 1.-7.trinn.
 • 10-15% av skolens ansatte er involvert årlig i slike hendelser. 2-3% voksne er involvert i de hyppigste og alvorligste sakene. Ofte miljøterapeuter og assistenter.
 • Det er oftere de som ikke jobber direkte med barna som trenger oppfølging eller er bekymret, ikke de som jobber i teamet rundt eleven.
 • November er den vanskeligste måneden.
Negativ atferd skjer ikke alene, men alltid i en kontekst. Ingen liker å være sinte eller redde, eller oppleve andre som er det. Når vi voksne og barna rundt klarer å møte barn som strever med omsorg, raushet og rammer blir vi bedre sammen. Vi utvikler empati og forståelse vi senere vil bruke i møte med andre. Alle vinner, men det tar tid.